ISR 2001

Humanoidit ja mikrorobotit

19.-21.4.2001, Seoul. Korea, ISR 2001. 32nd International Symposium on
Robotics, "Industrial & Service, Macro & Micro Robots in the Changing
World" ja IMS2001, The 1st Intelligent Microsystem Symposium.
(http://isr2001.kist.re.kr/Teams/isr2001/)

Symposiumissa oli yli 500 osallistujaa, 380 esitelmää 33 maasta. Esitelmät
oli jaettu 7 rinnakkaiseen sessioon. Suomesta oli yllättävän laajasti
osallistujia, osin vierailevien tutkijoiden toimesta; TTKK:lta 6 henkeä,
LTKK:lta 1, VTT:ltä 2. Symposiumin järjestäjät olivat vaatineen jokaisesta
esitelmästä konferenssimaksun, tämä karsi osin suomalaisten esitelmien
lukumäärää. Ohjelmassa näkyi naapurimaa Japanin vaikutus, runsaasti
esitelmiä ja lisäksi pääosin kutsutut puhujat olivat Japanista. Symposiumin
puheenvuoroissa nousi esiin voimakkaasti kaksi aihetta; humanoidit ja
palvelurobotit sekä toisaalta minituriasointi, jopa MEMS-tasolle.
Perinteistä teollisuusrobotiikkaa oli vähemmän esillä.

Robotiikkaa laajalti
Robotiikaalle esitettiin uusia laajempia määritelmiä, Sukhan Lee, Samsung
Advanced Institute of Technology, esitelmässään "Embedded Robotics and
MEMS" määritteli robotikan anturin, älyn ja toimilaitteen yhdistelmäksi.
Toisaalta robotiikka on nähtävä osana yrityksen IT-ratkaisuja, kuten Jan
Secher, ABB, esitteli esitelmässään "Paradigm Shift in Robot Based
Automation through Industrial IT". Yrityksessä tapahtuu informaation
horisontaal-i ja vertikaali-integraatiota. Tehdaslattian tapahtumat ovat
nähtävissä yrityksen johtoportaassa sekä toisaalta "extented
enterprise"-ajattelu ja siihen liittyen toimitusketjun kokonaishallinta.

Humanoidit ja kävelevät robotit
Ihmisenkaltaiset robotit olivat erittäin näyttävästi esillä. Japanissa
Honda on kehittämässä kävelevää, kaksijalkaista noin 120 cm:n, 42 kg:n
kokoista robottia avuksi liikuntaesteisille ihmisille. Tavoitteena oli
tehdä robotti noin 35 kg:n painoiseksi ja hinnaltaan henkilöauton arvoiseksi.
Aikaisemmat Hondan kokeilumallit olivat noin 2 m:n, 200 kg:n kokoisia. Sony
puolestaan kehittää lemmikki-  ja nukkerobotteja, Aibo-koirarobotti saa
rinnalleen noin 50 cm:n kokoisen, kahdella jalalla kävelevän nuken. Kehitys
on mennyt harppauksin eteenpäin, videoilla demonstraatiot liikkuivat varsin
sulavasti. Haasteena on saada robotti nousemaan kaatumisen jälkeen, sillä
kaatumisia voi olla mahdoton estää.

Mekaaninen käsi
Ihmisen kättä ulkoisesti muistuttavia tarraimia esiteltiin etenkin
japanilaisten toimesta. Anturoidun mekaanisen käden ja näköjärjestelmän
yhdistelmä pystyi tarraamaan liikkuvaan palloon ja tarraamisen jälkeen
välttämään törmäyksiä muihin liikkuviin kappaleisiin.

Mikrorobotiikka
Paolo Dario, MiTech Lab, (MIcrofabrication TECHnology LABoratory, Scuola
Superiore Sant'Anna SSSA Italia), esitteli "Microengineering". Heidän
laboratoriossa kehitetään mikrokoneita ja robotteja kokoluokassa mm ja mm
välillä. http://www-mitech.sssup.it/newunderconstruction/research/micro/defau
lt.htm.
He jatkavat tutkimusta, jossa kehitetään nieltävää pienen kapselin kokoista
robottia lääketieteellisiin tarkoituksiin. Mikrorobottien, esim,
kapselinkokoisen itsenäisesti liikkuvan (sukeltavan) robotin haasteet
tulevat osin teknologista ja toisaalta luonnonvoimista. Ratkaisuja ei voi
suoraan skaalata pienemmiksi. Esimerkiksi nesteen viskositeetti, Reynoldsin
luku vaikuttaa merkittävästi koon pienentyessä.

Robottijalkapalloa
Symposiumissa oli oma sessio robottijalkapallosta. Pienille roboteille
ollaan järjestämässä omaa jalkapalloturnausta.

Kokoonpano
Oma mielenkiintoni kohdistui kokoonpanoon. Modulaarisia, joustavia
kokoonpanojärjestelmiä esiteltiin tai sivuttiin kaikissa kokoonpano
(Assembly) sessioissa. Kaksi sessioista oli skandinaavisia, Assembly II
session teemana oli Light Assembly Industry, LASSI-teknologiaohjelma,
(www.lassi.net) puheenjohtajana prof. Reijo Tuokko, TTKK. LASSI Assembly
III -session teemaan oli mini- ja mikrokokoonpano ja EU-komissiossa
neuvotteluvaiheessa oleva themaattinen verkosto Assembly-Net -hanke,
puheenjohtaja Mauro Onori, KTH, Ruotsi. Assembly-Net-hankkeesta löytyy
lisätietoja http://www.cordis.lu/growth/src/proj-thn1.htm, ja
ftp://ftp.cordis.lu/pub/growth/docs/proj-assembly.pdf. VTT ja TTKK
osallistuvat Assembly-Net hankkeeseen.

Teollisuusrobotit
Teollisuusrobotti-sessioita oli kaksi, toinen puhtaasti ABB:n järjestämä ja
toinen puolestaan KUKA:n. Teollisuusrobotteja edustava i-kirjain on
tippunut symposiumin nimestä jo aikaisemmin; ISIR, International Symposium
on Industrial Robots nyt vain ISR. Useassa muussa sessiossa sivuttiin
teollisuusrobottien ohjausta; kommunikointitapoja ja arkkitehtuureja.

Seuraava ISR konferenssi Tukholmassa
Seuraava ISR konferenssi järjestetään Tukholmassa vuonna 2002, 8.-11. lokakuuta.
Suomalaisilla on suunnitelmissa vahva esilläolo.

Vierailu 19.4.2001 :
Hyundai Motor Company, Asan Plant, uusi autotehdas, aloittanut toimintansa
1996. Tuotantokapasiteetti 300.000 autoa. vuoden 2001 suunnitelma 270.000.
Erittäin siisti tehdas, prässäysosastolla näytti olevan laajennusvaraa,
lattiapintaa oli vielä vapaana. Korihitsaamossa runsaasti Hyundai-merkkisiä
teollisuusrobotteja, jäi epäselväksi kenen lisenssillä ne oli valmistettu.
Tehtaassa oli noin 300 teollisuusrobottia. Loppukokoonpanolinjat oli
toteutettu "Toyota production"-periaatteella. Valtaosa tuotannosta meni
vientiin, tehtaalla tehtiin neljää eri korimallia.

Tiedustelut; Juhani Heilala, VTT Valmistustekniikka, PL 1702, FIN-02044
VTT, puh. 09-456 5386 fax 09-460627, sähköposti etunimi.sukunimi@vtt.fi