Kenttäväyläsanasto


Alkuperäinen termi Suomennos Selitys
Basic Device Peruslaite Laite, joka ei pysty ottamaan erityistä vastuuta väylän kommunikoinnista
Bus with Spurs Haaratopologia Tapa haaroittaa väylää laitteille
Deterministic Deterministinen
Communication Stack Kommunikointipino Yhdistää laitteen ja väyläkommunikoinnin
Communication Objects Tiedonsiirto-objektit
Conformance Yhteensopivuus Takaa laitteiden toimivuuden yhdessä

Coupler

Väyläkytkin
Device Description Laitekuvaus Kuvaa laitteen ominaisuuksia
Device Description Language Laitekuvauskieli Ohjelmointikieli, jolla laite kuvataan
Fieldbus Kenttäväylä Paikallinen prosessin säätöverkko / prosessiautomaatioverkko, joka on määritelty ISA standardissa S50.02
Fieldbus Brick Jakorasia Valmis liityntämoduuli
Function Block Toimilohko Toimintoja kuten analogia-tulo ja analogialähtö sekä PID
Host Device Isäntälaite
H1 H1 Kenttäväylä, jonka tiedonsiirtonopeus on 31.25 kbit/s
Interoperability Yleiskäyttöisyys Eri laitetoimittajien laitteet pystyvät toimimaan yhdessä
Link Active Sheduler, LAS Aktiivinen väylän jakelija/hallinnoija Kenttäväylän kommunikoinnista vastaava laite
Live List Aktiivisten laitteiden lista Lista väylällä olevista laitteista
Link Master Väyläisäntä Laite, joka voi toimia LAS-laitteena
Multidrop Moniliityntä Väylässä useita liittyjiä
Network Management Verkonhallinta Kommunikoinnin hallintaan liittyvät objektit ja palvelut
Power Conditioner Tehosovitin Muuntaa jännitteen kenttäväylälle sopivaksi
Resource Block Resurssilohko Laitelohko, joka kuvaa laitteen FF-ominaisuudet ja laitteelle tyypilliset parametrit kuten nimi, valmistaja ja sarjanumero
Router Reititin
Segment Segmentti Sähköisesti muista verkon osista riippumaton kenttäväylän osa
Spur Sivuhaara Lyhyt haara, joka yhdistää kenttälaitteen päähaaraan
Stack Pino Välittää väyläsanomat laitteelle
System Management Järjestelmän hallinta Määrittää eri kenttälaitteiden toiminnan kenttäväylässä
Terminator Päätevastus 100 W ja 1m F, laite joka estää heijastuksen johtimen päässä
Transducer Block Muunninlohko, lähetinlohko Signaalin lohko, joka sisältää mittaus- ja ohjausignaalin välittämisessä tarvittavan laiteriippuvan tiedon, tarvittaessa myös muuta tietoa kuten anturin tyypin ja kalibrointipäivän
Tree Topology Puutopologia Tapa haaroittaa väylää
Trunk Päähaara

Sanasto perustuu Mika Rytkyn ja Pasi Heikkisen (Control CAD Oy) Automaatioväylän numerossa 1-2000 aloittamaan artikkelisarjaan "Prosessiautomaation kenttäväylät" ja Olli Aumalan (TTKK) antamaan palautteeseen. Täydennykset sanastoon ovat tervetulleita!