Lehti 1-1999 (PC-automaatio ja automaatiojärjestelmät)

Pääteemana PC-automaatio ja automaatiojärjestelmät

Avoimuus tuulettaa automaatiota
Henkilökohtaisten tietokoneiden käyttö automaatiosovelluksissa ja automaatiojärjestelmien osana on lisääntynyt lähes räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Ei ole kauaakaan siitä, kun Unix-ympäristöön kehitettävät automaatioratkaisut olivat kaikkien merkittävimpien automaatiotoimittajien kehityksen kohteena erityisesti informaatio- ja käyttöliittymäsovelluksissa ja PC:tä pidettiin liian epäluotettavana ja suorituskyvyltään riittämättömänä vaativiin automaatiosovelluksiin.

Muutos on kuitenkin ollut nopeaa, ja PC on vakiinnuttanut paikkansa oleellisena osana automaatiojärjestelmäarkkitehtuuria. Unix puolestaan on joutunut väistymään taka-alalle.

Varmasti yksi merkittävimmistä syistä tähän kehitykseen on ollut Microsoftin menestys PC-käyttöympäristömarkkinoilla. Muistelen lukeneeni joku aika sitten paikallisesta San Jose Mercury News -sanomalehdestä tilastoa, jonka mukaan Microsoftin PC-käyttöiärjestelmillä on jopa 93 prosentin markkinaosuus. Microsoftin etuna Unixiin verrattuna on laiteriippumattomuus. Niinpä PC:n merkitys automaatiojärjestelmissä on kasvanut merkittävästi, ja PC-teknologiaa sovelletaan niin käyttöliittymissä, tietokantasovelluksissa, suunnittelutyöasemissa ja säätöjen ajoympäristöinä.

Teknologian kehitysvauhdin kyydissä perinteinen järjestelmätoimittajan omien erikoisratkaisujen ja -komponenttien varaan rakentuva, suljettu automaatiojärjestelmäarkkitehtuuri on aikansa elänyt. Tilalle on syntymässä yleisesti teollisuuskäyttöön hyväksyttyjen standardien pohjalle rakentuvat järjestelmäratkaisut. Tällaisia standardeja ovat esimerkiksi Windows NT, OPC (OLE for Process Control), TCP/IP, Fieldbus Foundation, Profibus, Interbus ja ControlNet. Erilaisista markkinavaatimuksista ja alueellisista mieltymyksistä johtuen on luonnollista, että joillekin automaatiojärjestelmän osa-alueille syntyy useampia de facto -standardeja.

Viimeaikaiset kenttäväyläratkaisut ovat erinomainen esimerkki tästä. Tällä alueella yhden globaalin standardin sijaan markkinat jakautuvat tulevaisuudessa muutaman yleisesti hyväksytyn de facto -kenttäväylästandardin kesken.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille Automaatioväylän lukijoille täältä Kaliforniasta, piilaakson lumettomasta talvesta.

Heikki J. Hiltunen
Honeywell-Measurex Corporation
Cupertino, CA

Startataan Automaatiopäiviltä 2000-luvulle
Kolmekymmentäkolme vuotta sitten eli vuonna 1966 esiteltiin Automaatiopäivillä ensimmäisen kerran alan uusinta teknologiaa ja heijasteltiin tulevaisuuden näkymiä. Näin tapahtuu myös tämän vuoden Automaatiopäivillä 14.-16.9.1999. Automaatio 1999 on lisäksi tämän vuosituhannen viimeinen automaatioalan suurtapahtuma, ja se tuo myös omaa hohtoaan koko tapahtumalle.

Näytteilleasettajien lukumäärä ja näyttelytilavaraukset Automaatio 1999:ään ovat jo huomattavasti edellä vuoden 1997 tapahtumaan verrattuna. Reilusti yli puolet näyttelytilasta on jo varattu, vaikka ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä parisen kuukautta. Taloustutkimuksen vuoden 1997 Automaatiopäivistä tekemän tutkimoksen mukaan 89 prosenttia näytteilleasettajista ilmoitti tulevansa seuraaville Automaatiopäiville, ja näin näyttää selvästi käyvän. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että messujen kävijöistä 82 prosenttia antoi tapahtumalle arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Ja kävijöitä oli yli 20 000. Rohkaisenkin näytteilleasettajiksi mielivää tarttumaan pikaisesti puhelimeen, jotta mahtuu vielä mukaan.

Näiden 33 vooden aikana Automaatiopäivistä on kasvanut alan todellinen suurtapaptuma. Näyttelyn lisäksi korkeatasoinen seminaari on houkutellut alan tutkijoita, kehittäjiä, yrittäjiä ja vaikuttajia paikan päälle joko esitelmän pitäjinä tai kuulijoina.

Automaatio 1999:n seminaarin teema-alueet tuovat laaja-alaisesti esille automaation eri osa-alueita. Seminaarin teema-alueet ovat: Automaatio työelämässä ja yhteiskunnassa, Automaation sovellukset, Automaation teknologiat ja menetelmät sekä ajankohtaiset teemat, Automaatio ja sen hallinta elinkaaren eri vaiheissa sekä Automaation liiketoiminta. Seminaari toteutetaan kahtena rinnakkaisena istuntona, ja lopullinen ohjelma laaditaan saatujen esitelmäehdotusten pohjalta.

Globalisoituminen on tämän ajan avainsanoja sekä automaation toimittajien ja käyttäjien kuin myös asiakaskunnan keskuudessa. Automaatiopäivien yhteydessä emme kuitenkaan voi vielä puhua globalisoitumisesta, mutta voimme puhua yhä tiiviimmästä yhteistyöstä muiden alan yhteisöjen kanssa. Automaatio 1999 järjestetään yhteistyönä MecaTec sekä Hydrauliikka ja Pneumatiikka-näyttelyiden kanssa. Näyttelyssä kävijä saa näin laajemman kuvan koko automaatioalasta tutustuessaan myös näiden alan vaikuttajien näyttelyihin. Myös iltaohjelmassamme Automaatioseurat sekä Avajaisissa haluamme osoittaa yhteistyötämme.

Elämme monessakin mielessä mielenkiintoisia aikoja. Vuoden vaihtuessa siirryimme euroaikaan. Pankit valmistautuivat pitkään – lehtitietojen mukaan kolmen vuoden ajan – tähän uuteen aikakauteen. Ensimmäiset tiedot kertovat euron sujuvasta käyttöönotosta Suomessa. Samanlaisia viestejä on kaikunut muualtakin euroalueelta.

Monissa yrityksissä siirtymistä euroaikaan ja siirtymistä tietokonejärjestelmissä vooteen 2000 on viety yhäaikaa. Yrityksille tässä on ollut ja on edelleenkin kovasti haastetta, vaikka muutostöitä on tehty jo pitkään. Automaatiopäivillä on vielä mahdollisuus ennen tätä suurta koitosta tavata asiantuntijoita ja keskustella heidän kanssaan tästäkin ajankohtaisesta aiheesta. Haluamme osaltamme vaikuttaa, että siirrymme turvallisesti ja menestyksekkäästi uudelle vuosituhannelle.

Tavataan syyskuussa Automaatiopäivillä Helsingin Messukeskuksessa

Maria-Liisa Parkkinen
Automaatiopäivät 1999-johtoryhmän puheenjohtaja

Tkt Hannu Paunonen, Valmet Automation Oy
Informatisoiva ohjausjärjestelmä
Automaatiosuunnittelija ja järjestelmäkehittäjä tekevät työkaluja käyttäjälle. Harvalla on kuitenkaan jäsentynyttä tietoa käyttöhenkilökunnan päätöksenteosta tai käyttöliittymän käytettävyyskriteereistä. Insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutus tuottaa hyviä automaatioasiantuntijoita, jotka joutuvat opettelmaan käytön näkökulman kokemuksen kautta vasta työn ohessa. Tulevaisuuden järjestelmiä käytetään yhä enemmän koko organisaation informatisointiin. Onko automaatiokoulutus valmistautunut tähän?

Harri Muurimäki, ABB Industry Oy, Systems Group
Kunnon valvonta- ja ratakatkkamerajärjestelmä tuottavuuden kasvun tukena
Tuottavuustavoitteet vaativat paperikoneita ajettavan yhä nopeammin minimoiduilla seisokkiajoilla, ja laatua kehitettävän asiakkaiden tiukempien laatuspesifikaatioiden saavuttamiseksi. Tuottavuuden parannus on sekä tuotannon että kunnossapidon tavoite, jonka saavuttamista edesauttaa automatisoitu, integroitu ja käyttäjiään neuvova kunnonvalvonta- ja ratakatkokamerajärjestelmä.

Seppo T. Koskinen, IVO Service Länsi-Suomi Oy
Uusi ohjelmointiympäristö parantaa loppukäyttäjän mahdollisuuksia ja nopeuttaa
logiigan ohjelmointia

Suurten automaatiojärjestelmien etuna on ollut niiden hyvä videonäyttö. Käyttäjä on saanut monipuolisen työkalun järjestelmän muuttujien katseluun ja muuttamiseen. Automaatiojärjestelmien hinta on taas rajannut niiden käytön vain laajoihin prosesseihin. Halvemmalla pc-valvomo- ja logiikkaratkaisulla on jo pitkään pystytty vastaavat ominaisuudet rakentamaan mutta työlään toteutuksen vuoksi on usein jouduttu tyytymään vaatimattomampaan ratkaisuun.

Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Suljettu rauta muuttuu
PC-pohjaiset Open Control-automaatioratkaisut yhdistävät standardit
Etsittäessä globaalia automaatiokonseptia on luotava uuden standardin sijasta ratkaisu, joka liittää entiset saumatta yhteen. Sen perustana on oltava periaate, jonka mukaan kaikki on oltava liitettävissä kaikkeen – ja edullisesti.

Sari Lammi, Imageneering Oy
Informaatiotyökalut avaavat uusia näkökulmia prosessitietoon
Valmet tutki käyttäjien kokemuksia
Käyttäjien työkaluohjelmille saadaan suuresta tietomääristä helposti irti kaikki olennainen, prosessihallintaa helpottava tieto. Eri tehtailta kerättyihin kokemuksiin perustuva laaja käyttötutkimus osoittaa, että informaatiotyökaluja sekä tarvitaan että käytetään säännöllisesti. Koulutukselle ne ovat lisähaaste.

Ari Kukkonen
Automation Fair '98-Avoimuutta ja tuottavia ratkaisuja teollisuusautomaatioon
Perinteisestä teollisuudesta ollaan vauhdilla siirtymässä informaatioaikaan. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä tulevat esille odotukset ja tarpeet automaatiossa käytettävien laitteiden ja järjestelmien paremmasta keskinäisestä käytettävyydestä ja yhteensopivuudesta. Tätä painottivat Allen-Bradleyn ja Microsoftin johtajat Rockwell Automation'in messu- ja kongressitapahtumassa St.Louis'ssa Yhdysvalloissa.

Ilkka Porkka
Sovelltuuko PC automaatioon?
Suomen Automaatioseura järjesti 'PC Automaatiossa' -seminaarin M/S Wasa Queenilla 19.20.11.1998. Luennoitsijoina toimi TKK:n, konsulttitoimiston, VTT:n ja kaupallisten yritysten asiantuntijoita. Seminaariin osallistui puolisen sataa aiheesta kiinnostunutta. Luento-osuuden ohella osanottajille esiteltiin alan sovelluksia toimivien demojen avulla.

Mikko Maja, Dosesoft Oy
Avoin komponetti pohjainen valvomo integroi automaatiojärjestelmät
Intellutionin uusi FIX Dynamics tarjoaa valvomokehitykseen uuden ulottuvuuden: Valvomotoimintoihin liittyvät ohjelmistot, jopa eri valmistajilta, voidaan liittää toisiinsa komponentteina ilman raskaita räätälöintejä.