Lehti 1-2005 (Mittaus, analysointi ja anturit)

Pääteemana Mittaus, analysointi ja anturat

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Perinteistä mutta uutta – kehitystä paine-eroon perustuvassa virtausmittauksessa
Paine-eroon perustuvia virtausmittauksia on ollut käytössä yli 100 vuotta. Se on edelleen maailman eniten käytetty virtausmittaustekniikka. Myös siinä sekä laite- että mittausratkaisut kehittyvät. Tässä artikkelissa keskitytään uusiin osa-alueisiin, joiden ansiosta paine-eroon perustuvien mittausten käyttökohteet ovat kasvussa.

Riku Peltola, PPM-Systems Oy
LEL-analysaattori haistaa räjähdysvaaran
Hajukaasukomponentteina tunnetut VOC-yhdisteet (esim. tärpätti, metanoli) ja TRS-yhdisteet (esim. DMS, DMDS) voivat muodostaa helposti räjähtäviä kaasuseoksia. Komponenteista ongelmallisin on tärpätti, koska sen alempi räjähdysraja ylitetään jo 0,8 vol-%:n pitoisuudessa. Puunjalostusteollisuudessa eräs tyypillinen kohde on laimeiden hajukaasujen keräilyjärjestelmä, jossa vaarallinen pitoisuustaso voidaan saavuttaa häiriötilanteessa.

 Pentti Rantala, Kouvo Automation Oy
Viherlipeän pitoisuusmittaus liuottimestaillä, jotka eivät tähän asti ole käyttäjiä tyydyttäneet. Nyt näyttää sopiva ratkaisu löyt
Viherlipeän pitoisuutta soodakattilan liuottimesta on pyritty mittaamaan eri meuottimessa. Anturissa on sopivan pituinen varsi, jonka avulla se asennetaan liuottimenetelmyneen: refraktometrin anturi upotetaan mittauksen kannalta edustavaan kohtaan lien kannen läpi. Asennustavasta johtuen laitteen huolto on mahdollista prosessin käydessä.

Heikki Leinonen, Pertti Joensuu ja Urpo Heikkinen, Kaajaanin Prosessimittaukset Oy
Vaativien sovelluksien pyörivät sakeuslähettimet
Sakeuden mittalaitteissa on pitkään vallinnut eräänlainen status quo, laitteet ovat säilyneet samanlaisina, normaalia signaalinkäsittelyyn liittyvää yleistä teknistä kehitystä lukuun ottamatta. Sen vuoksi on Kajaanin Prosessimittaukset Oy:n viime vuonna markkinoille tuoma täysin uusi pyörivä sakauslähetin ollut piristävä tapahtuma, joka on noteerattu mm. messuilla ja alkaneena myyntimenestyksenä maailman sellu- ja paperiteollisuudessa.

Antti Paavola ja Matti Pulkkinen, Honeywell
Huokoisuusprofiilin jatkuva mittaus avaa uudenlaisen näkymän paperiin
Paperiteollisuudessa tiedetään varsin hyvin, että huokoisuus vaikuttaa paperin moniin ominaisuuksiin merkittävästi. Huokoisuuden jatkuva mittaus on kuitenkin näihin päiviin asti rajoittunut kiinteisiin mittalaitteisiin, jotka näkevät paperiradasta vain äärimmäisen rajoitetun osan. Laboratorioissa on toki mitattu papein huokoisuusprofiileja, mutta nämä tulokset ovat luonnollisesti käyttökelpoisia vain laadun seurantaan, eivät prosessin säätöön.

Juhani Komulainen
Herkkäkärkinen ja turtatyvinen anturi öljyisten vesien mittaukseen
Öljyisten jätevesien käsittelyyn vaikuttavat määräykset kiristyvät jatkuvasti. Ensiksi öljyinen vesi on eroteltava kahteen jakeeseen; jäteöljyyn ja harmaaseen veteen. Erottelun ohjaksi tarvitaan luotettavaa mittaustekniikkaa, joa aiemmin on puuttunut. Harmaan veden puhdistuslaitteet ja suotimet tukkeutuvat tai likaantuvat usein käyttökelvottomiksi, jos niihin pääsee öljyfaasissa olevaa jäteöljyä.

 Hannu Hurme, Satron Instruments Oy
Kotimainen painelähetinvalmistus voi hyvin
Satron Instruments Oy:n Valmetista alkanut ja vuosikymmeniä jatkunut erikoispainelähettimien valmistus saavutti jälleen rajapyykin. Oy Metsä-Botnia Ab Kaskinen vastaanotti kullatun muistolähettimen sarjanumeroltaan 60.000.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Joustavuus ja toimintavarmuus ohjaavat kehistystä; Loppuasiakkaan toivomukset sanelevat automaation suuntaa
Tuotteiden ja pakkausten lisääntynyt määrä yhdistettynä lyhentyneisiin elinkaariin lisä tuotantolaitosten joustavuuden vaatimusta. Joskus vaikuttaakin siltä kuin asiakkaiden nopeasti vaihtelevat kulutustottumukset ohjaisivat automaatioratkaisujen tuotekehitystä

 Matti Pulkkinen, Honeywell
Honeywellin 10. asiakasseminaari houkutteli runsaan kuulijakunnan
Honywellin kymmenes asiakasseminaari pidettiin marraskuun 24. päivänä Kuopion Microtekniassa.

Tero Pyykkö, Siemens Osakeyhtiö
Digitaalista kenttäväyläkommunikaatiota PROFIBUSilla, osa 1; PROFIBUS vs. perinteinen signaalisiirto
Tässä Profibus-juttusarjan ensimmäisessä osassa käsitellään Profibus-kenttäväylätekniikkaa yleisellä tasolla. Seuraavassa numerossa kerrotaan Profibus-kenttäväylästä kappaletavara-automaatiossa.

 Ammattitaitoa automaatioon
Taitaja 2005 -kilpailut järjestettiin Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa sekä Elysée Areenalla 19 .- 21.1.2005. Kilpailujen yhteydessä ratkottiin Suomen edustajat WorldSkills 2005 Helsinki – ammattitaidon MM-kilpailuihin. Suomalaisten lisäksi yhteensä noin 80 WordSkills-kilpailijaa 12 eri maasta oli saapunut Suomeen sparraamaan Taitaja-kilpailijoita sekä tutustumaan suomalaiseen kilpailuympäristöön. Tapahtuman yhteydessä järjestetyillä Next Step -messuilla vieraili arviolta 45 000 kävijää.

 Sepo Lappalainen, Kouvo Automation Oy
Säteileekö?, osa 3; Käytöstä poistetut umpilähteet
Suomessa on käytössä noin 6000 umpilähdettä teollisuuden pinta- ja tiheysmittareissa sekä kuljetinvaaoissa (1, s. 16). Säteilylähteiden aktiivisuuden pieneneminen ja suojusten kunnon heikkeneminen aiheuttavat yhä enemmän uusimistarvetta. Myös osastojen ja laitosten sulkeminen tuo markkinoille vapaita vanhoja säteilijäosia. Automaatioväylän numeroissa 6 ja 7/2004 käsiteltiin umpilähteitä ja säteilyturvallisuutta. Tässä artikkelissa tarkastellaan vanhojen säteilijäosien hyötykäyttöä ja käytöstä poistamista.

  Jaakko Pöyhönen, Tiedekeskus Heureka
Tiedekeskusväylä: Vielä ehdit tutustua automaationäyttelyyn Heurekassa
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2004 ylitettiin 200 000 kävijän raja Heurekan automaationäyttelyssä. Näyttelykohteet ovat joutuneet kovaan rääkkiin, mutta selviytyneet koitoksesta hyvin. Tämä on erittäin merkittävä tulos, sillä aikaisemmissa useita kuukausia esillä olleissa tiedekeskusnäyttelyissä suurin puute on ollut nimen omaan kohteiden toimimattomuus.