Lehti 1/2009 (Instrumentointi)

Päätoimittajalta
Valmistettu Suomessa – ympäristöteko maailmalle

Ympäristöasioiden merkitys kaupankäynnissä nostaa voimakkaasti arvoaan. Olemme lähteneet pelastamaan maailmaa vai olemmeko sittenkään? Yrityksemme Suomessa ovat jo vuosien ajan pyrkineet tai olleet pakotettuja vähemmän luontoa kuormittavaan tuotantoon. Suomalaisten yritysten tuotannosta tulevat päästöt ovat tällä hetkellä huomattavasti pienemmät kuin halvan työvoiman maissa.

pääkirjoitus
Mika Tammilehto
Ammattitaidon merkitys korostuu heikkoina aikoina

Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky globalisoituvilla markkinoilla on perustunut enenevässä määrin enemmän osaamiseen ja ammattitaitoon. Huolimatta meneillään olevasta maailmanlaajuisesta taantumasta, niiden merkitys kilpailukyvyn keskeisenä rakennusaineena ei tule vähenemään tulevaisuudessakaan. Siksi ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen on panostettava jatkossakin – erityisesti vaikeina aikoina.

Jarmo Antikainen
Kenttäväylä Turun uudella jätevedenpuhdistamolla

Turun uuden jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmä toteutetaan uusimmalla kenttäväylätekniikalla. Valmistuttuaan jätevedenpuhdistamo puhdistaa 250 000 asukkaan jätevedet. Laitosta rakennetaan aivan Turun keskustan tuntumassa maan alle Kakolanmäen kallion sisään.

Eero Heikkilä
Korkea lämpötila pinnalta mitattavassa ultraäänivirtausmittauksessa

Putken pinnalta mittaavissa virtausmittauksissa on huomioitava myös mitattavan nesteen lämpötila. Laskutuksen perusteena olevan mittauksen on toimittava oikein. Yhdeksänkymmentäluvulla Suomessa tehtiin tutkimus, jossa ilmeni putkenpinnalle asennettavan virtausmittarin lukeman muuttuvan jopa 11 %, kun veden lämpötilaa nostettiin +20 °C:sta +90 °C:seen. Tarkastellaan tällaista laitetta kaukolämmön (kl) laskutusmittauksessa.

Petri Koivula
Automaation helmasynnit

Automaation saralla naiset tuovat uusia ajatuksia ja mielipiteitä varsin miehiseen maailmaan. Meidän on syytä kuunnella tarkemmin heitä, jotta Suomi nostetaan uusin keinoin taas kerran maailman eturintamaan. Artikkelisarjan aloittaa tuotekehitysjohtaja Sari- Minna Mehton haastattelu.

Tuomas Lukka
Merkittäviä hyötyjä ajoratojen optimoinnista

Ydinvoimalan käynnistäminen entistä nopeammin
Automaatiosovelluksissa voidaan järjestelmän tehokkuutta parantaa huomattavasti toimintajärjestysten optimoinnilla. Optimointia voidaan käyttää hyväksi ydinvoimalan vuosihuollossa ja myös työstökoneissa.

Petri Koivula
Automaatiolla lisää tehokkuutta

Säätötekniikasta tuttu takaisinkytkentä on vanha automaation säätötapa. Laitetasolle integroituvan takaisinkytkennän hyväksikäyttö tulee jatkuvasti tärkeämmäksi koneenrakennuksessa. Laitteiden ja koneenrakentajien huomio kiinnittyy asiakkaan kanssa yhä enemmän parempiin laitteisiin ja itsenäisempiin tuotantokoneisiin. Useasti onkin tärkeämpää huomata laitteen tai koneen varsinainen arvo kuin pelkästään koneen tuottama arvonlisä.

Petri Koivula
Asiakaskonferenssit messujen sijaan

Yritysten järjestämät asiakastapahtumat muuttuvat vähitellen yrityksen omiksi messutapahtumiksi, joissa yhä suurempi rooli on asiakkaalla. Asiakastapahtuman merkitys asiakkaalle ja yritykselle on yhä enemmän yhteneväinen – tapahtumasta haetaan etua molemmille. Kaukana on aika, jolloin yritys keskittyi kertomaan mitä se on saavuttanut ja asiakas pohti mahdollista hyötyä itselleen omissa oloissaan.

Juhani Keskitalo
Insinöörikoulutukselle vetovoimaa sankariteemalla

Kaikki Suomen insinöörikoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ovat yhdessä käynnistäneet insinöörikoulutuksen vetovoima- ja laatuhankkeen INSSI. Tavoitteena on vetovoiman kasvattaminen 10 %, keskeyttämisasteen alentaminen 10 % ja nopeampi valmistuminen.

Toimitus
Automaatioväen pikkujoulut

Viime vuoden pikkujouluihin automaatioväki kokoontui Ateneumin tiloihin. Väki saapui paikalle hyvissä ajoin, sillä tarjolla oli harvinaista herkkua. Automaatioväelle oli varattu mahdollisuus tutustua Mika Waltari ja taiteilijaystävät -näyttelyyn.

Mika Säilä
Ilmastonmuutos vaikuttaa rakennusautomaatioon

Suomessa rakennukset kuluttavat liki 40 prosenttia energiasta. Siitä yli 80 prosenttia käytetään lämmitykseen, viilennykseen, ilmanvaihtoon ja lämpimään käyttöveteen. Rakennusten energiankulutus vastaa Suomessa 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.

Tommi Salo
Joustamattomuus tuotantoautomaatiossa mennyttä aikaa

Tämän päivän tuotantoautomaatioratkaisujen tulee olla joustavia ja helposti muokattavia esimerkiksi tuotteiden muuttumisen mukaan. Jyväskyläläinen Mecania Automation aikoo tarjota modernisoituja tuotantolinjoja Suomen lisäksi kansainvälisille markkinoille. Suomalainen kevyen kokoonpanon osaaminen aiotaan nostaa takaisin maailman huipputasolle, jolla se oli vuosituhannen vaihteeseen saakka.