Lehti 1/2011 Prosessiautomaatio mittaustekniikka….

Päätoimittajalta
Mitä olemme tekemässä Suomelle?
Terveyden merkitys suomalaiseen hyvinvointiin on yksi peruste, jolla meidän on tulevaisuuden senioreista huolehdittava. Meidän on saatava yhä terveempiä ihmisiä eläkkeelle mahdollisimman iäkkäinä. Tämä tarkoittaa työelämässä olevien henkilöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista yhä varhaisemmassa vaiheessa. Karua tietoa saimme tammikuussa, kun 1987 syntyneiden seurantatutkimuksessa todettiin tuon vuosikerran osalta synkkiä tietoja. Tuona vuonna syntyneiden keskuudessa 20 prosentilla on mielenterveydellisiä ongelmia, joihin on hankittu terveydenhoidon apua.

 

Pääkirjoitus, Raimo Karhu
2011 on sähköajoneuvoklusterinläpimurron vuosi
Kiinnostus maapallon kestävään kehitykseen on tuonut sähköajoneuvot markkinoille. Sähköajoneuvojen ja niiden infrastruktuurin kehittämiseen panostetaan maailmalla ja Suomellakin on kehitystyöhön paljon osaamista annettavana. Sähköisen liikenteen ja liikkumisen markkinat tarjoavat miljardiluokan liiketoimintamahdollisuudet, jotka pyritään hyödyntämään luomalla Suomeen sähköajoneuvoklusteri, jonka veturina on Teknologiateollisuus ry.

 

Anssi Lampinen
Mittaus- ja arviointimenetelmä mobiilinosturin turvalliseksi pystyttämiseksi

Maaperä ei aina kanna nostureiden painoa ja tapahtuu valitettavia onnettomuuksia. Uuden mittalaitekeksinnön ja arviointimenetelmän avulla voidaan riskiä oleellisesti pienentää.

 

Jarkko Antila
Monikäyttöiset optiset MEMS-anturit tähtäävät useisiin mittaussovelluksiin
Mikroelektromekaniikka eli MEMS on eräs nopeimmin nouseva teknologia anturitekniikassa. Uusien antureiden avulla voidaan havainnoida entistä paremmin erilaisia kaasuja ja näin nostaa turvallisuutta työpaikoilla ja myös valvoa päästöjä. VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkimuskeskus Micronova, joka on saanut opetusministeriöltä kansallisen tason tutkimusinfrastruktuuri –statuksen vuonna 2008, on merkittävä tekijä tässä kehityksessä.

 

Heikki Silvan
Paineanturi puhelimessa
Piistä valmistettu pieni paineanturiuutuus tuottaa äärimmäisen tarkat mittaustulokset innovatiivisen MEMS-teknologian turvin. Älypuhelimet ja muut kannettavat laitteet kykenevät uusimman MEMS-anturitekniikan ansiosta ilmaisemaan korkuden vaihtelun merenpinnan tasoon nähden alle metrin tarkuudella, oltiinpä sitten 750 metriä maan pinnan alapuolella tai Mount Everestin
huipulla.

 

Ingrid Knoblauch ja Hannu Toroi
Laboratoriotarkkuutta suoraan prosessiin
Prosessista otettavien näytteiden perusteella ei saada lopputuotteen laatua pysymään koko aikaa tasaisena vaan tarvitaan jatkuvatoimisia ja tarkkoja mittauksia. Prosessianalysaattorien avulla mittaustarkkuus saadaan vastaamaan ohjauksen tarpeita.

 

Eero Heikkilä
Oletko nähnyt liekin piipun päässä?
Soihtukaasujärjestelmillä voidaan häiriötilanteissa polttaa haitalliset prosessikaasut. Mitä tämä tarkoittaa? Liekissa palavien hiilivetyjen ja muiden kaasujen määrä tulee mitata mahdollisimman tarkasti paastovaatimusten, tuotantokaasujen menetyksen ja laitoksen massabalanssin vuoksi.

 

Eeva-Kaisa Rouhiainen ja Tuomas Lehtonen
Tiedon tehokas hyödyntäminen
Tiedon nopea hyödyntäminen tuotantoprosesseissa nostaa yrityksen tehokkuutta ja parantaa kannattavuutta. Useissa yrityksissä tiedon merkitys on ymmärretty ja sen hallintaan panostetaan. Monet yritykset ovat oivaltaneet tuotantoprosesseistaan saadun tiedon Merkityksen.

 

Tero Hietanen
Kone- ja metallialan ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus 2007–2010
Suomalainen hyvinvointi on kiinni osaamisemme tasosta ja tulevien ammattilaisten oppimisesta. Oppilaitoksissa opetus perustuu tutkintojen perusteisiin ja siksi ne on
pidettävä ajan tasalla ja kilpailukykyisinä. Kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon perusteet uusittiin edellisen kerran siten, että ne voitiin ottaa käyttöön syksyllä 2000.

 

Hanna Kuusela
Ikiliikkuja täytyy suitsia
Automaatiotekniikan asiantuntijat tietänevät, ettei ikiliikkujaa vielä ole keksitty. Automatisoidutkaan järjestelmät eivät toimi itsekseen. Ne tarvitsevat voimanlähteitä, eivätkä sellaisiksi kelpaa toiset automaatiojärjestelmät. Liukuhihna ei liiku pelkästään toisen liukuhihnan avulla, eikä ratas pyöri yksin toisen rattaan pyörinnästä.

 

Vuoden 2010 artikkelit-luettelo
Vuoden 2010 lehtien artikkelit aakkosjärjestyksessä

 

Toimitus
Messumies viihtyy vesillä ja keittiössä
Kun en ole töissä, minut löytää todennäköisesti veneilemästä Päijänteellä tai moottoripyörän selästä, ellen sitten ole paistinpannun toisessa päässä keittiössä.
Ruuanlaitto on nimittäin minun kolmas intohimoni, kertoo Ilari Tervakangas

 

Heikki Silvan
Älykäs sähköenergian mittaus
Mittarit ovat avainelementtejä sähkönkulutuksen etähallintaratkaisussa. Älykkään energianmittauksen soveltamisesta asiakkaille koituu säästöjä samalla kun sähköntuotanto tehostuu ja hiilijalanjälki pienenee.

 

Toimitus Yrityksen hyppy automaation ulkopuolelle
Automaatioalan yritys voi olla menestyksekkäästi mukana alan ulkopuolisella osaamisalueella. Tällaisen hypyn teki automaatioon keskittynyt yritys. Joensuulainen MTM Connections Oy on Suomen johtavia kappaletavara- ja pakkausautomaatioon erikoistuneita yrityksiä. ”Työhyvinvointia kulttuurista” -hankkeen avulla MTM toteutti Mediahyppy- nimisen elokuvaprojektin.

 

Pirjo Venäläinen
AutomaatioCARavaani pysähtyi ensimmäisen kerran Kouvolaan
AutomaatioCARavaani on uusi tapa lähestyä asiakasta. Toimittajat tulevat sinne, missä asiakkaat ovat. Kouvolaan saavuttiin keskiviikkona 24.11.2010. Näytteilleasettajina olivat kaikki merkittävät automaation toimijat.