Lehti 2/2009 (Teollisuusprosessien automaatio)

kansi_2_09_150pxPäätoimittajalta
Teknologiayrittäjyyden haasteet

Suomalainen yrittäjäkentän ja varsinkin yrittäjyyden määrittely on hyvin monimuotoista. Valtionhallinnossa verottaja käyttää omaa määrittelyään perustuen henkilön omistusosuuteen ja asemaan yrityksessä. Työvoimaviranomaiset käyttävät myös määrittelyä, joka on tuonut monelle yrittäjälle yllätyksiä matkassa. Eräs pienyrittäjä valitsi vaimonsa yrityksen hallitukseen, jotta asiat päätetään perhepiirissä demokraattisesti. Vaimolla oli hyvä työpaikka perheyrityksen ulkopuolella ja hän ei saanut palkkaa yrityksestä. Joutuessaan työttömäksi työpaikastaan vaimo haki työttömyyskorvausta, joka kuitenkin evättiin hänen hallituspaikkansa takia. Kyseisiä tapauksia ja vastaavia on paljon. Mikä sitten on vikana?

Pääkirjoitus
Matti Ketonen
Automaatio seurassa – hyvässä sellaisessa

Alkaneen vuoden aikana tullaan näkemään, miten tärkeä voimavara kullekin työnantajalle sen henkilöstö on. Vuoden 2009 automaatioseminaarin otsikkoa valitessa tuskin kukaan ymmärsi, miten ajankohtainen teema ihmisten hyvinvointi työssä ja sen ulkopuolella onkaan maaliskuussa 2009. Tuomme esille uusimman tekniikan mahdollisuuksia tuon hyvinvoinnin rakentamisessa sekä nostamme esille automaatioammattilaisten keskinäisen verkostoitumisen tärkeyden.

Jouni Pohjola
Digitaalisen prosessikentän tuottaman tiedon hyödyntäminen

Kenttäväyläratkaisut tarjoavat kasvavasti hyödynnettävissä olevaa tietoa prosessinajon optimointiin. Kentältä saatavan tiedon hallinnalla on vaikutusta ennakoivan ja kohdennetumman käynnissäpidon toimien kautta myös operatiivisiin kustannussäästöihin.

Petri Koivula
Teollisuuden kehittyvät tietojärjestelmät

Teollisuuden kilpailu pakottaa yritykset kehittämään ratkaisuja tehokkuuden ja muutosvalmiuden parantamiseksi. Tuotantoautomaation ja toiminnanohjauksen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi on haaste, jolla voi oleellisesti pienentää tuotantokustannuksia.

Petri Koivula
Automaation helmasynnit

Suomen automaatiovaikuttajilla on vahvoja mielipiteitä automaatiosta ja ympäröivästä maailmasta. Tällä kertaa haastattelimme Kotkassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutusohjelmavastaava Merja Mäkelää.

Jorg Sacher
Eurooppa varautuu energian saatavuushäiriöihin

Viimeaikaiset tapahtumat Keski-Euroopassa ovat tuoneet voimakkaasti esiin fossiilisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden. Energiayhtiöiden pitää varautua jatkossa toimitusepävarmuuteen varastoimalla energiaa.

Petri Koivula
Yhteistyö automaatiokoulutuksessa tuo tulosta

Automaatioalan koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea erillisissä oppilaitoksissa. Kemissä ammattikorkea ja ammatillinen koulutus tekevät yhteistyötä hyvällä menestyksellä.

Hannu Toroi
Haastavat rajapintamittaukset prosessiteollisuudessa

Rajapintojen selville saaminen prosessin ohjauksessa vaatii asiantuntemusta ja erilaisia ratkaisuja. Saatavilla on monia erilaisia sovelluksia aina mittausperiaatteista lähtien. Yhtenä vaihtoehtona on impedanssin mittaaminen.

Toimitus
Tehdaslinja Puolaan

Suomalaista osaamista viedään ulkomaille. Puolaan toteutettiin tehdaslinjan automaatio suomalaisin voimin.

Petri Koivula
Mallinnus ja simulointi on tulevaisuuden toimiala

Tekesin MASI-ohjelman tulevaisuusseminaarissa Finlandia-talolla tammikuussa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä mallinnuksesta ja simuloinnista. Suomella on mahdollisuutensa kunhan pidämme huolen osaamisemme tasosta.