Lehti 2/2011 Kunnossapito

Päätoimittajalta
Oletko yrityksesi markkinoija?
Suomen teillä liikkuu tuhansia autoja, joissa on yrityksen tunnisteet selvästi havaittavissa. Ilmeisesti moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi,  kuinka liikkuva mainosväline havainnoidaan ulkopuolelta ohjaamon. Ylinopeus tai vaarallinen ohitus voi jäädä mieleen, kun auton perässä on suurilla kirjaimilla yrityksen tai tuotteen nimi. Voiko se vaikuttaa ostopäätökseen, kas siinä kysymys?

Pääkirjoitus, Risto Heinonkoski
Mikä mättää junaliikenteessä ja mikä on Helsingin asetinlaite?
Viime aikoina mediassa ja poliittisessa keskustelussa on noussut esille Helsingin junaliikenteen ongelmat. Talven lisäksi yhdeksi perussyyksi on nimetty Helsingin ratapihan asetinlaite. Monille termi asetinlaite on tuiki tuntematon. Asetinlaite on Helsingin ratapihalle asennettu automaatiojärjestelmä,jolla ohjataan junaliikennettä Suomen vilkkaimmalla ratapihalla ja sen ympäristössä.

Heikki Silván
Insinöörit ratkaisijoina
Kuten tarkkaavaiset lukijat ovat huomanneet insinöörien missiona on pelastaa maailma. Lähtökohtana on luja luottamus teknologian mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja suomalaisen insinöörikunnan oivaltavaan osaamiseen. Juuri nyt on oikea aika kehittää tekniikan innovaatioiden avulla finanssikriisin jälkeisen tulevaisuuden ja ilmaston muutoksen torjumisen vaatimaa kannattavaa liiketoimintaa.

Arto Marttinen
Yhteistoiminnan paremmasta hallinnasta kustannussäästöä ja uutta tehoa käynnissäpitoon

Tehtaan käynnissäpito alihankintaverkoston avulla tuo kustannuksia ja verkoston tehokkaalla hallinnalla on yhä suurempi merkitys kannattavuutta haettaessa. Mitä nämä uudet toimintatavat ovat ja kääntykö perinteiset periaatteet ylösalaisin? Tehtaan käynnissäpidon tukena oleva alihankintaverkosto palveluntuottajineen ja toimittajineen edustaa merkittävää osaa käynnissäpidon kustannuksista ja tietysti samalla tuo oman panoksensa tuotannon hyötyihin. Verkoston tehokas hallinta edellyttää osapuolten hyvää yhteistoimintaa.

Pertti Kukkola
Automaatiojärjestelmien huolto verkottuneessa ympäristössä
Kunnossapidon palveluita tarjotaan yhä enemmän ulkopuolisten toimijoiden toimesta. Mahdollisuus on myös perustaa yhteisyritys toimintojen hoitamiseksi. Efora Oy on Stora Enson ja ABB:n yhteinen kunnossapitoyritys, joka aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa ja tuottaa kunnossapito – ja kehityspalveluita kuudelle Stora Enson tuotantolaitokselle Suomessa. Yhteisyritykselle on hyötyä kumppanuustaustasta ja se antaa sopimukselle hyvän pohjan.

Harri Mustonen
Mittaava kunnonvalvonta osana automaatiota

Vanha suomalainen sananlasku sanoo, ettei vahinko tule kello kaulassa. Modernin tulkinnan mukaan vikaantumiset eivät tule yllättäen, kun koneiden ja laitteiden mittaava kunnonvalvonta on toteutettu osana laitoksen koko prosessia ohjaavaa automaatiojärjestelmää. Jokainen kone- tai laiterikko, joka aiheuttaa laitoksella ennalta suunnittelemattoman huoltoseisokin, nakertaa prosessin tuottavuutta. Mittaavan kunnonvalvonnan avulla tehdas tai laitos pystyy seuraamaan laitteiden kuntoa jatkuvatoimisesti, keräämään niistä diagnostiikkatietoa ja huomaamaan alkavat vikaantumiset ennen kuin ne ehtivät kehittyä ongelmaksi.

Kari Raitava
Sähköhierarkialla tehokkuutta toimintaan
Sähköhierarkia helpottaa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöä päivittäisissä toimenpiteissä ja parantaa työturvallisuutta. Samalla saadaan myös lisäarvoa kunnossapidon tietojärjestelmälle.  Sähköhierarkia luodaan kunnossapidon tietojärjestelmään perinteisen prosessihierarkian rinnalle ja se kattaa koko sähkönjakeluketjun suurjännitekytkinkentältä aina yksittäiselle kenttälaitteelle saakka. Kattavasta sähköhierarkiasta on hyötyä sekä käyttö- että kunnossapito-organisaation henkilöstölle.

Arttu Peltonen
Energiatehokkuutta teollisuudelle
Euroopan komissio on tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Jäsenmaiden tuleekin pyrkiä 9 prosentin energiansäästötavoitteeseen. Suomen valtio tukee yritysten energiakatselmuksia, mutta työsarkaa riittää. Energiakatselmuksia toteutetaan ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennetaan teollisuusyrityksille ympäri Suomen. Niiden avulla yritys voi säästää jopa satoja tuhansia euroja vuosittain.

Olof Torsteinsrud ja Asla Koskinen
Generaattorin ja oheislaitteiden ennakoiva kunnossapito
Oleellinen osa voimalaitosta on turbiini, jota käyttäjien tulee ylläpitää ja valvoa asianmukaisesti kalliiden seisokkien välttämiseksi. Vaikka turbiiniin kiinnitetään usein eniten huomiota voimalaitoksen ”sydämenä”, laitoksella tärkeä ja vikaantuessaan kokonaisvaltaisen seisokin aiheuttava osa on turbiiniin kytketty sähkögeneraattori.

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Tuomas Lehtinen
Päästöt kuriin
Maailmanlaajuiset ympäristötalkoot ja terveydelliset näkökulmat lisäävät yritysten paineita luoda vähäpäästöisempiä ja hyötysuhteeltaan tehokkaampia lämmitysjärjestelmiä ja ajoneuvoja. Ajoneuvojen ja lämmitysjärjestelmien palamisprosessin paremmalla hallinnalla pystyttäisiin hillitsemään ympäristön saastumista, kasvihuoneilmiötä ja monia läntisille teollisuusmaille tyypillisiä sairauksia, esimerkiksi astmaa ja syöpää.

Laura Cankar
Huoltamaton UPS voi olla riski yrityksen toiminnalle
Sähkönsyötön varmistus on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa.  UPS laitteiden kunnossapidon oleellinen osa on seurata, että varmistus pysyy ajan tasalla, kun vaatimukset sähköjärjestelmän suhteen muuttuvat. Tietotekniikka on kriittisessä asemassa yrityksen liiketoiminnassa. Sen toimivuus on täysin riippuvainen sähköstä. Hyvälaatuinen, jatkuva sähkö on tietotekniikan ehdoton perusedellytys, jonka roolia yrityksen riskienhallinnassa ei aina mielletä kriittiseksi.

Kari KarhulaKaasuvirtauksen nopeus- ja tilavuusvirtausmittaus ultraäänenkulkuaikaan perustuen
Ultraäänen kulkuaikaan perustuva mittaustekniikka on ratkaisu kun halutaan tarkkaa,  jatkuvatoimista tietoa prosessin kaasuvirtauksen nopeudesta. Samalla tärkeäksi tekijäksi nousee myös korkea käytettävyys. Teollisuudessa on useita kaasuvirtauksien mittauskohteita. Näistä saatava mittaustieto voi olla informatiivistä tietoa virtauksen tilasta, prosessin ohjaukseen liittyvä suure tai esimerkiksi päästömittauksessa seurattava arvo. Virtausmittausta hankittaessa ja eri tekniikoita vertailtaessa on myös oleellista se, tuleeko hankittava mittalaite uuteen vai vanhaan kohteeseen.

Outi Laitinen, Pasi Kallio, Riikka Laurila ja Johanna Heinola-Lepistö
Ota kuva automaatiosta!
Tampereen teknillisen yliopiston automaatiotekniikan koulutusohjelma järjesti uusien Facebook-sivujensa (http://www.facebook.com/ttyautomaatiotekniikka) kunniaksi valokuvauskilpailun, joka oli tarkoitettu TTY:n opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kaikille koulutusohjelman Facebookfaneille. Kilpailua markkinoitiin TTY:n sisällä, Facebookissa sekä koulutusohjelman verkkosivuilla.

Tuula Sipilä
Phoenix Contact yhdistää messut ja merkkivuoden juhlinnan

Saksalaisen, vuonna 1923 perustetun Phoenix Contact GmbH & Co:n suomalainen tytäryhtiö Phoenix Contact Oy viettää tänä vuonna kaksikymmenvuotispäiviään. Uudet tuotealueet ja merkkivuosi ovat hyviä syitä panostaa lokakuisiin Automaatio 11 -messuihin.

Matti Sundquist, Mika Kaijanen
Uudet vaatimukset + uudet teknologiat = uudet haasteet… eli osaamisen päivitystä tarvitaan

Samalla kun lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan niin Euroopassa kuin laajemminkin kansainvälisellä tasolla, säädösten soveltamiseen tarvittavat menettelytavat ja vaatimukset esitetään yhä enemmän teknisissä standardeissa. Standardit ovat välttämättömiä paitsi uusien menettelytapojen ja teknisten ratkaisujen omaksumisessa myös tuotteiden ja järjestelmien vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa.

Pirjo Venäläinen
Tultihin isoolla vaihtehella ja alamäet vapaalla
AutomaatioCARavaani kulki 3-tietä kohti Seinäjokea lumisten lakeuksien halki. Tiistaina 8.2.2011 oli varattu Framista näyttelytila automaatioalan yrityksille ja auditorio tietoiskuille. Tutustumaan oli kutsuttu edustajia prosessiteollisuuden ja koneenrakennuksen parista. Sanaa tapahtumasta oli kierrätetty paikallisten organisaatioiden kautta ja paikallislehtien www-sivut osallistuivat myös kampanjointiin.

Automaatioväylä
Paikanninsiru suomalaisiin autoihin?
Navigaattoreihin sekä ajoneuvojen informaatio- ja viihdejärjestelmiin tarkoitettujen puolijohteiden valmistaja STMicroelectronics esitteli tammi-helmikuun vaihteessa kannettaviin paikantimiin sekä autojen telematiikkasovelluksiin tarkoitetun paikannusvastaanotinperheen nimeltä Teseo II. Nämä uuden sukupolven monoliittiset järjestelmäpiirit kykenevät lajinsa ensimmäisinä ottamaan vastaan useamman satelliittinavigointijärjestelmän signaaleja, joukossa GPS, GALILEO, GLONASS ja QZSS. Teseo II ‑perheessa suuri paikannustarkkuus ja jopa sisätiloissa riittävä herkkyys yhdistyvät tehokkaisiin suoritintoimintoihin ja rakenteen ylivertaiseen joustavuuteen.

Heikki Silvan
Huomisen polttokennot

Uutta platinan muotoa voidaan käyttää tekemään edullisempia ja tehokkaampia polttokennoja. Polttokennojen avulla voidaan tuottaa puhdasta energiaa siten, että prosessin ainoa sivutuote on vesi. Vähänkin tehokkaampien polttokennojen valmistukseen tarvitaan satoja grammoja platinaa, joten esimerkiksi auton energian lähteeksi tarvittavan polttokennon platina maksaisi 4000–6000 €.Muokkaamalla platinan reaktiokykyä Houstonin yliopiston tutkijat ovat onnistuneet vähentämään platinan tarvetta 80 prosenttia, ja toivovat pystyvänsä jatkossa vähentämään platinan tarpeen jopa kymmenesosaan alkuperäisestä.

Yrjö Majanne
15 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura, Habana Cuba
Havannassa pidettiin 15. kansainvälinen insinööritieteiden ja arkkitehtuurin konferenssi ”Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura”. Konferenssiin osallistui n. 800 henkeä, joista paikallisia oli n. 600 ja muualta tulleita n. 200. Ulkomaalaiset konferenssivieraat olivat pääosin Etelä- ja Väli-Amerikasta. Euroopasta ja Afrikasta oli muutamia osallistujia. Konferenssin järjestäjänä toimi Kuuban johtava teknillinen yliopisto Jose Antonio Echeverria Polytechnic University, CUJAE.

Aaro Myllyneva
Pohjoisimmat SMSY:n paikallisyhdistykset Pipo ja Anturi kokoontuivat Oulussa jokavuotiseen mittelöön ja teatteri-iltaan

Pohjoisimmilla yhdistyksillä on tapana keventää pohjoisen kaamosta jokavuotisella kisallaan ja kulttuurilla. Kisan jälkeen lounastettiin yhdessä ja lopuksi nautittiin teatterista. Ensimmäinen kisa oli vuonna 1984 ja nyt on kisattu jo 27 kertaa.  Pipo on voittanut 16 kertaa ja Anturi 11. Järjestävä yhdistys saa valita lajin. Alkuvuosina olivat kovat lajit, joista lentopallo oli suosituin. Vammat alkoivat lisääntyä, joten siirryttiin keveämpiin lajeihin mm. keilailuun ja nyt pienoisgolfiin. Anturi vihjasi alkavansa hienostella ja ensi vuona Kemissä kisa saattaa liittyä tanssiin.