Lehti 2/2012 Käynnissäpito

Ilmoittajien nettisivulinkit Lehti nro 2 2012 

http://www.siemens.fi/fi/siemens_osakeyhtio.htm

http://www.burkert.fi/

http://www.phoenixcontact.fi/

http://www.kytola.com/

http://www.prosys.fi/

http://www.tausen.fi/web/fi/etusivu

http://www.jklpaviljonki.fi/tekniikka2012/index.php

http://www.automaatiocaravaani.fi/

www.automatica-munich.com/visitor

www.easyFairs.com/Prosanahki

www.metso.com/iesd

www.moretec.fi

www.metropolia.fi

 

Päätoimittajalta
Käynnissäpito pitää Suomen leivässä

Suomalainen osaaminen käynnissä – ja kunnossapidossa on viimeisten
vuosikymmenten aikana saavuttanut maailmalla erityisen maineen.
Olemme pystyneet pitämään tuotantolaitoksemme käynnissä
maailmanennätystasolla vuosittain niin ydinenergian kuin paperin
tuotannossa. Teemme sen varmasti jatkossakin ja toivottavasti
voimme tehdä sen globaalisesti kun Suomesta jotkin tuotantoalat
katoavat vähitellen.

Pääkirjoitus, Timo Juvonen
Tiedonsiirron tehokkuus luo kilpailuetua verkottuneessa
käynnissäpidossa

Pohjoiseurooppalaisissa olosuhteissa kustannustaso on korkeampi
moniin muiden maanosien kilpailijoihin verrattuna. Jos haluamme ylläpitää
nykyisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn, emme saa tuhlata resursseja.
Yhä pirstaleisimmiksi ja globaalimmiksi muuttuvat verkottuneet
liiketoimintamallit haastava tosissaan kykymme siirtää tietoa eri
toimijoiden välillä.
 

Matti Pajakka, VTT,  Arto Marttinen, Collaxion Oy
Käynnissäpidon tiedonhallinta vaatii yhteistyötä ja standardeja

Tietojärjestelmien merkitys käynnissäpidossa nähdään yhä selvemmin
kustannuksia pienentävänä. Tuotantoon sitoutuneista investoinneista
pitää vähemmällä saada irti enemmän. Tämä vaatii lisääntyvää yhteistyötä
ja standardeja tiedonhallintaan.

Antti Liljaniemi, Olli Hokkanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lähdetkö MESsiin?

Valmistuksenohjausjärjestelmä automaatiotekniikan opetuksessa, osa1
Yrityksillä on tarve sopeuttaa ja tehostaa valmistustoimintaansa nykyajan
nopeasti muuttuvassa maailmassa. Valmistuksenohjauksen integroiminen
yritystason järjestelmiin sekä tehdastasonautomaatioon mahdollistaa
tuotannon seurannan ja analysoinnin tehokkaasti, jolloin päätöksenteko
nopeutuu ja helpottuu ja muuttuneeseen tilanteeseen voidaan reagoida
nopeasti.

Timo Kontu, Efora Oy
Luotettavuutta prosessia säätämällä

Kannattavan tuotannon perusedellytyksenä on laitteiden hyvä käytettävyys,
joka takaa jatkuvissa prosesseissa tuotannon ja laadun tasaisuuden.
Prosessin ja laitteiden toiminnan optimoinnilla on suuri potentiaali laiterikkojen
ehkäisyssä ja käytettävyyden parantamisessa kustannustehokkaasti.

Arto Leivo, MicroMedia Oy
Tuotannonohjausta Kiinaan

Suomalainen tuotannonohjausjärjestelmäosaaminen on huomattu maailmalla.
Kiinaan toimitettu modulaarinen tuotannonohjausratkaisu seuraa metallurgisen
prosessin laatu-, tehokkuus ja kunnossapitotietoja ja raportoi niistä automaattisesti.

Automaatioväylän toimitus
Työstökoneiden ennakoiva kunnossapito lisää toimivuutta

Kunnossapidon tuottavuutta voidaan nostaa ennakoimalla tarvittava työ- ja
investointimäärä. Joensuussa lukkotehtaan kunnossapito siirtyi ulkoistuksen
myötä viankorjauksesta ennakoivaan huoltoon.

Pertti Suvanto, Viestintätoimisto Suvanto
Pampalon kullntuotanto on jo täydessä vauhdissa

Ilomantsin Pampalossa on takana vuosi kullankaivuuta. Ripeän käynnistymisen ja
korkean käyttöasteen takana on luotettava automaatio.
Pampalon kultakaivos Ilomantsin Hattuvaarassa aloitti toimintansa vuoden 2011
alussa ja helmikuussa tulivat jo ensimmäiset tuotteet myyntiin. Ensimmäisen
toimintavuoden tuotantotavoite oli 700 kiloa kultaa, mutta siitä jäätiin noin
yksitoista prosenttia.

Eetu Helminen, Siemens
VR Track turvautuu automaatioon

Sankka lumisade aiheuttaa harmaita hiuksia VR Trackin työntekijöille. Raiteet pitää
saada puhtaaksi, jotta liikenne ei häiriintyisi. Tärkeitä kohtia rataverkosta ovat
esimerkiksi vaihteet, joilla juna ohjataan ajamaan oikealle raiteelle.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Messuilla innovatiivisimmat tuotteet palkittiin

Innovatiivisia tuotteita palkittiin Jyväskylässä järjestetyillä Sähkö, Tele, Valo & AV 2012
–messuilla. Messuille osallistujilla on mahdollisuus etukäteen lähettää uusia tuotteitaan
kilpailemaan innovatiivisempien tuotteiden palkinnoista. Tänä vuonna saatiin viitisenkymmentä
ehdotusta, joista palkintoraati valitsi pisteyttämällä parhaat.

 

Donald M Brooks,  Suncor Energy, Inc
Simulointi varmistaa osaamisen

Simulointi säästää aikaa ja rahaa laitosta ylösajettaessa sekä varmistaa järjestelmien
tehokkaan toiminnan epänormaaleissa käyttötilanteissa. Simulointi sopii erinomaisesti myös
laitossuunnittelun kelpoistukseen, säätölaitekokoonpanojen koestukseen sekä suunnittelijoiden
ja käyttöhenkilöstön suorittamaan entä-jos-skenaarioiden testaukseen.

 

Ville Kotovirta, VTT
Ympärisömittaustiedosta uusiin palveluihin

Ympäristötietoa tuotetaan yhä kasvava määrä, mutta tieto on suurelta osin hajautunut eri
järjestelmien uumeniin. Measurement, Monitoring and Environmental Assessment
rakentamalla alustaa, jolla helpotetaan ympäristötiedon jakelua erilaisten sovellusten
tarpeisiin.

Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Robotti viestii langatta

Wlan laikkaa kustannuksia ja parantaa toimintavarmuutta. Cimcorp siirtyi käyttämään
langatonta wlan-tekniikkaa suurien portaalirobottiensa tiedonsiirrossa. Redundanttinen
ratkaisu parantaa luotettavuutta ja leikkaa kustannuksia, sillä kaapelointi olisi korkealla,
hankalasti saavutettavissa ja alttiina tärinälle. Lisäksi asennus- ja konfigurointityö voidaan
tehdä kiipeämättä korkealle portaaliin.

Martti Hakonen, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Terveellinen työ – yhteinen etu, myös kunnossapidossa
Marraskuussa oli Euroopan laajuisen kunnossapidon työturvallisuuskampanjan
päätöstilaisuus Bilbaossa Espanjassa. ”Terveellinen työ – yhteinen etu” kampanjan
pääjärjestäjänä oli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, jonka lisäksi mukana
oli yli 50 kansallista yhteistyökumppania.

 
Minna Nousiainen, johtaja, Enfo Service Desk, Enfo Oyj
Service deskeissä positiivinen palvelukokemus jää turhaan taka-alalle

Miksi Suomi luetaan palveluinnovaatioiden kehittämisessä kehitysmaiden joukkoon?
Eräänä vastauksena on se, että suomalaiset eivät osaa hyödyntää asiakaskokemustietoa
palvelun parantamisen lähteenä palkitsemisessa ja valmentamisessa.

 

Mika Säilä, Total Marketing Oy
Ohjausjärjestelmäriippumattomaksi ”tuunattu” ympäristö

Vakioratkaisun monistettavuus – ostajan säännöillä. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan
konepajan on oltava valmis toimittamaan ratkaisunsa maa- tai maanosakohtaisiin
vaatimuksiin sovitetuilla komponenteilla. Käytännössä tämä merkitsee vähintään kahden
automaatiojärjestelmän soveltamista. Helpompaa on, jos yksi perusratkaisu vain pienin
muutoksin viritellään loppuasiakkaan konsernivalintoihin.

Toimitus
Suomen Automaatioseuran kunnossapitotoimikunta

Automaatioväylä esittelee toimikuntien toimintaa. Vuorossa on kunnossapito
toimikunta. Kunnossapitotoimikunnan juuret juontavat Suomen Säätöteknillisen Seuran
päätökseen perustaa kunnossapitokomitea. Silloin elettiin vuotta 1974 ja vetovastuun sai
Tapani Ruotsalainen.

Pirjo Venäläinen, Automaatioväylä
Automaatioinsinööri rahan ja veren välisessä taistelussa

Loppuunmyyty katsomo Pengerkadulla näki ensimmäisenä edessään kolme
suurkuvanäyttöä ja mustan näyttämön. Neljä näyttelijää lentohenkilökunnan asuissa
"kaatuneen pankin virkaasut", kuiskasi vierustoveri. Suurkuvanäytölle heijastu
lentokoneen business-luokassa istuva automaatioinsinööri Antero Alapyrpylä. Kone joutuu
myrskyn silmään ja pakkolaskua odottaessa Antero kelaa mennyttä elämäänsä.

Antti Vehkaoja
International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and
Healthcare – MobiHealth 2011
International Workshop on Biomedical Engineering, 5.-7.10.2011,
Kos, Kreikka

Kaksi järjestelyorganisaatiota oli päättänyt yhdistää voimansa ja järjestää sarjassaan
toisen langattomiin terveydenhoitoalan sovelluksiin sekä biolääketieteen teknologiaan
keskittyvän tapahtuman samanaikaisesti.