Lehti 3-2002 (Kunnossapidon uudet tekniikat)

Pääteemana on kunnossapidon uudet tekniikat

Tero Piirainen, Gwm-Systems Oy ja Olavi Räsänen, Kuopion Energia
Nesteputkistojen vuodot esiin nopeasti ja tarkasti
Suuri osa nesteputkistojen vuodoista tapahtuu ilman visuaalista havaintoa vuotopaikasta. Gwm-Systems Oy on yhdessä Kuopion Energian kanssa kehittänyt ainutlaatuisen paineenalaisten nesteputkistojen vuotojen paikantamisjärjestelmän. Vuonna 1999 Suomen Kaukolämpöyhdistys palkitsi tämän innovatiivisen kehitystyön Energiahippu-palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain alan merkittävälle keksinnölle, innovaatiolle tai energiansäästömenetelmälle.

 Pasi Enqvist, ValLog Oy
Komponentit kierrätykseen
Mekaanisten laitteiden ja koneiden pitkäikäisyydestä johtuen oheispalvelut, kuten varaosien tuotanto ja laitteiston kunnostaminen, nousevat aina merkittävään asemaan. Näihin tarpeisiin vastaaminen asettaa tuotannolle omat haasteensa. Perinteisessä varaosalogistiikassa tarpeeseen vastataan valmistuksella, ostopalveluilla ja varastoinnilla. Käytännössä perinteiset prosessit ovat toimivia ja palvelevia, mutta tulevaisuudessa myös ulkoiset arvot tulevat vaikuttamaan kehitykseen. ValLog Oy:ssä tähän on vastattu kehittämällä perinteisten valmistusprosessien rinnalle Green Line -tuotelinja eli edistyksellinen komponenttien kierrätyslogistiikka.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Pumpusta älykäs solmu
Kenttäväylät saapuvat pumpuille ja venttiileille. Ensisijaisesti väylä palvelee kunnossa- ja käynnissäpidon tarpeita, mutta myös itse pumppaustapahtuman hallinta ja säätö siirtyvät väylätekniikkaan.

 Interaktiivinen käyttötuki helpottaa kunnossapidon työtä
Teollisuuden kunnossapitotarpeet ovat muuttumassa joustavan ja verkostoituvan tuotantotavan myötä. Monipuolinen teknisten laitteiden käytön jatkuva yleistyminen asettaa kasvavia vaatimuksia myös käyttötuelle ja laitteiden asennuksesta, huollosta ja ylläpidosta vastaavalle henkilöstölle.

 Kenttäväyläristeilyllä Ari Kukkonen
Kenttäväylät tulevat vääjäämättä – mutta niitä onkin vain kaksi?
Fisher-Rosemount Oy järjesti viime vuodesta saadun myönteisen palautteen perustalta uuden kaksipäiväisen kenttäväyläseminaarin Silja Symphonylla. Luennoitsijoina oli isäntien ohella muitakin laite- ja järjestelmätoimittajia, suunnittelijoita sekä loppukäyttäjien edustajia.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Simulaattorit opettavat polyolefiiniteknologian käyttäjiä
Borealis Polymers Oy on kehittänyt koulutussimulaattorit, joilla voidaan perehdyttää uusia operaattoreita ja muuta tehdashenkilökuntaa Borstar-teknologiaan perustuviin polyolefiiniprosesseihin. Teoriaopetuksen jälkeen tapahtuva simulaattorikoulutus syventää koulutettavien prosessitietämystä ja lyhentää tehdaskoulutusaikaa. Henkilöt ovat entistä valmiimpia ottamaan vastaan varsinaisia työtehtäviä. Simulaattoreita on mahdollista hyödyntää myös prosessikehityksessä.

 Jouko Halttunen, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Virtausmittauksissa riittää haasteita
Virtausmittaus on eräs teollisuuden keskeisistä mittauksista. Mittauslaitteiden valinta tapahtuu mitä erilaisimmin kriteerein. Hyvin usein valinnan perusteena ovat aikaisemmin käytetyt laitteet, joista on olemassa hyviä kokemuksia. Tällainen valinta ei ole ollenkaan huono, mutta samalla voisi olla syytä harkita, onko valinta järkevin olemassa olevista vaihtoehdoista ja mikä on mittauksen tavoite: onko kyseessä indikaattori vai varsinainen mittaus, käytetäänkö mittausta myyntimittaukseen, laadun tekemiseen, säätöön tai johonkin muuhun tarkoitukseen.

 Ville Voipio, K-Patents Oy
pH:n mittaaminen optisilla menetelmillä
pH-mittaus on todennäköisesti tärkein kemiallinen prosessimittaus. Moderneillakin mittareilla toteutettuna mittaus on varsin hankala, se vaatii runsaasti kalibrointia ja huoltoa. Lisäksi esimerkiksi korkeapaineiset ympäristöt ovat antureille hankalia. Uudet optiset mittausmenetelmät saattavat kuitenkin tehdä mittauksesta huomattavasti nykyistä vaivattomamman.

 Ilkka Porkka
Teollisuusautomaation historiikin aineistopäivä lähenee
Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä -kirjan toinen osa – 1970-luvun tutkimustoimintaa ja 1980-lukua käsittelevä teos – on aikataulutettu ilmestymään keväällä 2003 eli Suomen Automaatioseura ry:n 50-vuotisjuhlatapahtumaan. – Kirjaan pyydetyillä ja luvatuilla teksteillä on jo kiire, sillä olemme asettaneet takarajaksi 31.5.2002, sanoo historiikkityöryhmää vetävä professori Raimo Ylinen.

 Ilkka Porkka
FinnTec oli täyttä rautaa
FinnTec eli Helsingin kansainväliset tekniset messut tunnetaan perinteisenä konepajamiesten kohtauspaikkana. Automaatioväylä oli messuilla ensimmäistä kertaa näytteilleasettajana. Automaatio-, säätö- ja mittaustekniikkaakin oli esillä, samoin kunnossapitoa. Yleisilme oli kuitenkin niin "rautainen", että kovaäänisimpiä levyntyöstölinjoja joduttiin hiljentämään. Ohessa kuvakooste tapahtuman annista.

 Pirjo Venäläinen, Suomen Automaation Tuki Oy
Tiedekeskusväylä: Vahvat taustavoimat Heureka-näyttelyn tuottamiselle
Heurekassa 20.3.2004 – 6.3.2005 järjestettävän Automaatio-näyttelyn tavoitteena on luoda positiivinen mielikuva tekniikasta ja automaatiosta ja samalla selittää automaation keskeiset asiat selkeästi ja kiinnostavasti.

 Matti Sundquist, sosiaali- ja terveysministeriö
Läpileikkaus teknisten riskien arviointiin
Suomen Automaatioseuran turvallisuusjaosto järjestää asiantuntijoille avoimia teemapäiviä automaation turvallisuudesta. Tarkoituksena on käydä keskustelua automaation turvallisuudesta yli sektorirajojen. Ensimmäinen teemapäivä riskien arvioinnista pidettiin 11.4.2002 Säteilyturvakeskuksessa Helsingissä. Riskin arvioinnin ongelmia ja kehittämistä kokoontui pohtimaan viitisenkymmentä asiantuntijaa teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja viranomaistahoilta.