Lehti 3-2001 (Paperi ja sellu)

Pääteemana paperi ja sellu

Jarmo Koskinen, Metso Automation
Verkostoidutaan PulPaperissa ja Automaatiopäivillä

Verkostoituminen on jo vuosia ollut mm. lehdistössä vilkkaasti viljelty sana kuvaamaan henkilöiden ja liiketoimintojen tapaa parantaa osaamista, toimintaedellytyksiä, kannattavuutta, innovatiivisuutta ja yleensä mahdollisuutta selviytyä elämässä ja busineksessä eteenpäin. Ei mikään uusi ajatus ja muodin oikku, vaan yksi inhimillinen keino päästä tiedon lähteille, vaikuttaa yleisten ja yhteisten asioiden kulkuun, hyödyntää jo hyväksi havaittuja toimintatapoja, rakentaa uutta liiketoimintaa ja palvella asiakasta. Verkostoituminen on siis hyvin luonnollinen tapa toimia, koska omat eväät eivät useinkaan riitä kovin pitkälle ja yksin on orpo olo.

Uuden teknologian mahdollisuudet jo niin tutuksi tulleessa kommunikaatioteknologiassa – internet ja langaton tiedonsiirto etunenässa – avaavat jatkuvasti uusia ovia verkostoitumiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Olemme verkossa aamusta iltaan ja illasta aamuun haluamme sitä tai emme – tämä uuden teknologian tuoma fantastinen mahdollisuus, joka niin usein tuntuu myös taakalta.

Olemmepa inhimillisessä tai teknologisessa verkostossa, kollektiivinen navigointitaito on tarpeen. Se varmistaa, että päämäärä saavutetaan verkoston jäsenten kanssa yhdessä ilman haaksirikon vaaraa.
Tämän taidon osaamiseen teknologisella puolella eri oppilaitokset ja laitevalmistajat antavat tuhdin selviytymispaketin. Sitten käytäntöä harjoitellaan mitä erilaisimmissa ympäristöissä kesämökiltä ja diskoista aina prosessiteollisuuden valvomoihin ja toimittajien etähuoltokeskuksiin asti. Ja mikä parasta, kayttöliittymät alkavat integroitua niin, ettei työkalumaailma paljoakaan muutu ympäristöstä toiseen siirryttäessa. Ongelmaksi alkaa muodostua pikemminkin informaation ja tiedon määrä kuin sen hankintaan liittyvät työkalut ja toimintatavat.
Automation is it – eli "automaatiossa on se jokin" tai "automaatio on informaatioteknologiaa". Molemmat varmasti oikein käännetty riippuen siitä, kuinka asiaa lähestytään.

Nykyaikaisen automaation rooli mm. prosessiteollisuudessa on olla osa yrityksen tietojärjestelmää. Automaatioratkaisujen hierarkiassa äly ja tieto eivät ole enää pyramidin huipulla vaan hajautuneena sinne missä sitä akuutisti tarvitaan. Integroituminen kokonaisuuteen tapahtuu sekä kiinteän että langattoman verkon kautta sovelluksen mukaan vaihdellen.

Prosessiautomaatio verkostuneessa ja avoimessa arkkitehtuurissaan hyödyntää tänään tehokkaasti kaikkein uusimpia kommunikaatioteknologioita prosessin hallintaan, optimointiin, elinkaaren aikaisiin huoltopalveluihin jne. Keskeinen kysymys tästä eteenpäin onkin, kuinka yhdistää inhimillinen osaaminen ja ongelmanratkaisutaito teknologisiin sovelluksiin ja saatavilla olevaan informaatioon.

Uusi automaatio mm. oppimisen ja tietämyksen hallinnassa varmasti tuo ratkaisuja, jotka verkostuvat osaksi inhimillistä päätoksentekoa ja tietysti langattomasti.

Verkostoitumisen kaksi keskeistä tapahtumaa ovat PulPaper kesäkuussa ja Automaatiopäivät 2001 4.-6. syyskuuta.

Tervetuloa.

Automaatiopäivät 2001 -johtoryhmän puolesta
Jarmo Koskinen, pj.
jarmo.koskinen@metsoautomation.com

 Ari Isokangas ja Esko Juuso, Oulun yliopisto, Säätötekniikan laboratorio
Lasse Kuusisto, Metso Automation
Rumpukuorinnan puuhäviöiden mallintaminen ja optimointi
Aikaisemmin puuhäviöiden optimointi on ollut hankalaa, koska puuhäviöiden määritys on perustunut muutamaan työlääseen käsinäytteeseen. Nykyiset mittarit pystyvät mittaamaan puuhäviöitä ja puiden kuoriutumista on-line ja mahdollistavat myös kuoriutumisen säädön. Pelkästään puuhäviöihin vaikuttavien tekijöiden selvittämisellä ja ajomallien muutoksella voidaan pienentää puuhäviöitä ja saada suuret rahalliset säästöt.

 Terhi Ylöstalo, TKK Systeemitekniikka, Matti Siika-aho ja Laura Raaska, VTT Biotekniikka
Mikrobiongelmat paperikoneella – miten mitata, mallittaa ja hallita?
Paperi- ja kartonkikoneet tarjoavat mikrobeille hyvän kasvuympäristön. Koneille tulee ravinteita ja mikro-organismeja raakaveden, massojen ja niiden saattovesien sekä paperinvalmistuskemikaalien mukana. Tuoreveden käytön vähetessä ravinteiden pitoisuudet kiertovesissä ovat kasvamassa.

 Mikko Lempiäinen, Opto-Control Oy
Reunanseurantaa ja ohjausta kosketuksettomasti
Opto-Control on vuonna 1993 perustettu yritys. Yhtiön toiminta keskittyy valokuitutekniikkaa hyväksikäyttävien mittauslaitteiden kehitykseen sekä automaatiokomponenttien maahantuontiin ja myyntiin. Päätuotteita ovat omaan itsenäiseen tuotekehitykseen ja valmistukseen perutuvat, pääosin paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden käyttöön sovelletut Line-Tecâ-mittausjärjestelmät.

 KnowPap – paperitekniikan ja tehtaan automaation oppimisympäristö
Paperitekniikan, paperialan prosessien ja automaation oppimiseen on tehty helposti tietoverkossa käytettävä ja selkeä aineisto. Www-selaimella käytettävä KnowPap-oppimisjärjestelmä on jo yli 20 oppilaitoksessa ja 13 merkittävässä yrityksessä. Järjestelmä on käytettävissä 50 000:lla metsäalan työntekijällä ja kouluttajalla.

 Reijo Kemilä
UPM-Kymmeneltä automaatioyliasentajia
UPM-Kymmene Oy:n Pietarsaaren tehtailla suoritti kolme automaatioasentajaa automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinnon ensimmäisinä Suomessa. Pietarsaaressa 1.3.2001 järjestetyssä tilaisuudessa saivat Andreas Forsberg, Kimmo Ahola ja Håkan Sandell todistuksensa ja ammattikirjan osoituksena suoritetusta tutkinnosta.

 Mikko Pitkänen, Prosys PMS LTD
Uusi ja tehokas tuotannon seuranta- ja kehitysratkaisu
Länsi-Savo Oy:n Skandinavian suurimmassa ohkopainossa Mikkelisssä on otettu käyttöön uusi tehokas tuotannon seuranta- ja kehitysratkaisu. Yksinkertaisen mallinnuksen avulla on Prosys Analyzer sovitettu tehtaan kaikille tuotantokoneille ja sen käyttö on muodostunut oleelliseksi osaksi tehtaan toimintaa.

 Mikko Maja, Dosesoft Oy
Tehdasinformaatiojärjestelmät parantavat päätöksentekoa
Tehdasinformaatiojärjestemä kytkee yhteen kaikki tehtaan eri tietojärjestelmät ja niitä käyttävät ihmiset. Tehdasinformaatiojärjestemät ovat tarkoitettu yritysten tuotannon tietojen keruuseen, seuraamiseen ja analysointiin sekä parantamaan yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja päätöksentekoa. Tietojärjestelmien yhdistämiselle on todellista tarvetta.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Varaston automatisointiin uusi perusratkaisu
Muuramessa toimiva JKL-Logistics on kehittänyt uuden varastokonseptin, jolla varaston sisältö kytkeytyy vaivattomasti yrityksen muuhun tietojärjestelmään. Ratkaisu säästää myös lattiapinta-alaa sekä työvoimaa.

 Timo Aaltonen, Process Vision Oy
Enemmän kuin simulaattori
Dynaaminen simulointi säästää aikaa ja rahaa niin järjestelmän suunnittelu- kuin käyttöönottovaiheessakin. Suunniteltua järjestelmää voidaan testata etukäteen ja samaa mallia käytetään operaattoreiden koulutukseen. Opiskelu on mielekästä ja tehokasta, ja etukäteen annetun koulutuksen ansiosta operaattoreiden toiminta on tehokasta laitoksen käynnistämisestä alkaen.

 Kenttäväyläristeilyllä Ilkka Porkka
Käyttäjien ja asiantuntijoiden ajatustenvaihtoa
Fisher-Rosemountin kenttäväyläseminaarissa
Fisher-Rosemount Oy järjesti 27.-29.3.2001 kenttäväyläristeilyn Silja Symphonylla. Kaksipäiväinen seminaari oli työntäyteinen. Luennoitsijoina oli loppukäyttäjien edustajia, konsultteja ja teknologia-asiantuntijoita. Tietenkin myös isännillä oli puheenvuoronsa monipuolisessa ohjelmassa.

 Automaatio 2001 -näyttelystä laaja ja monipuolinen
Automaatio 2001 -tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.-6.9.2001. Näyttelyosaston oli 23.4.2001 mennessä varannut lähes 170 yritystä. Esillä olevien firmojen lukumäärä kohoaa kuitenkin melkoisesti, koska monet esittelevät myös tytär- ja sisaryhtiöidensä sekä kansainvälisten päämiestensä tuotteita ja palveluita. Oheinen lista siis täydentyy ja tarkentuu vielä. Samanaikaisesti Automaatio 2001 -tapahtuman kanssa järjestetään omissa halleissaan myös MecaTec 01 -koneenrakennusmessut sekä Hydrauliikka ja Pneumatiikka 01 -messut.

 Vesa Saarinen, Sarlin Hydor Oy
Tehokkaampaa asiakaspalvelua teknologiaa hyödyntäen
Pahimman teknologiahuuman mentyä ohitse on hyvä aika miettiä, miten uusi talous ja teknologia voivat tukea vanhoja hyviksi todistettuja tavoitteita ja arvoja. Riippumatta siitä, miten pörssiosakkeiden arvot lyhyellä aikavälillä kehittyvät, informaatioteknologia kehittyy kohti tilannetta, jossa ajasta ja paikasta riippumatta tieto on palvelujaan tarjoavien yritysten asiantuntijoiden käytettävissä.