Lehti 3-2004 (Suunnittelu, urakointi ja kunnossapito)

Pääteemana Suunnittelu, urakointi ja kunnossapito

 Kari Hytönen, Jyvästek Oy
Vahva projektointi onnistuneen suunnitteluprojektin avain
Prosessiteollisuuden automaation suunnitteluprojekti on laaja kokonaisuus. Tekijöitä suunnittelun joustavaan läpivientiin riittää. Teknologia kehittyy. Uudet suunnittelujärjestelmät, uudet kenttälaiteratkaisut ja alati muuttuvat ohjausjärjestelmät antavat haasteita sekä kenttä- että sovellussuunnittelulle. Tärkeintä kuitenkin on muistaa, mitä suunnitellaan ja kenelle suunnitellaan. Yhteistyö koko projektin ja loppuasiakkaan kanssa on se avainsana, jolla hyvä lopputulos saavutetaan.

 Jorma Heinonen, YIT Service Oy
Automaatiourakointia 1980-luvulta tähän päivään
Tarkastelen seuraavassa instrumentoinnin/automaation asennusurakoinnin kehitystä 1980-luvun loppupuolelta alkaen asiaa aitiopaikalt seuranneena.

 
 Tapio Väänänen, Fortum Oil Oy, Naantalin jalostamo
Kunnossapidon uudet tuulet
Paljon nykyään keskustellaan ja mietitään kunnossapitoasioita. On ennakkohuolto-ohjelmia, ennakoivaa huoltoa, ennustavaa huoltoa jne. Mitä nimikkeitä ammattilaiset sekä myyntimiehet järjestelmille, laitteille ja menetelmille nyt keksivätkin. Pyritään siis löytämään mahdollisimman sopiva kuvaus omalle toiminnalle.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
HART-kenttälaitteet hallinnassa kartonkikoneella Kemissä
Kemiart Liners Oy:llä on kartonkikoneen tärkeimmät kenttälaitteet jatkuvassa seurannassa HART-protokollan ja multiplekserien avulla. Toteutus on käytössä viidettä vuotta. Tässä yhteenvetona käyttökokemuksia.

 Maija Rasila, ABB Oyj
HK Ruokatalon Vantaan tehtaan Tuotantolinja uusittiin häiritsemättä tuotetoimituksia

HK Ruokatalon Vantaan tehtaan tuotanto pyöri täysillä, vaikka tehtaan massaosaston automaatio uusittiinkin. Teknologian sukupolvenvaihdokseen – yhteistyökumppanin valinnasta päivitetyn järjestelmän käyttöönottoon – kului aikaa pari kuukautta.

Rauni Riippi, ABB Oyj
Oy FORCIT Ab:n hankkiman uuden tuotantolinjan myötä Toiminta tehostui ja kilpailukyky parani
Hankolaisen Oy FORCIT Ab:n dispersiotehtaan uusinta tuotantolinjaa ohjaa ABB:n ProduceIT-eräajo-ohjelmisto, joka on osa IndustrialIT-automaatiojärjestelmää. Tämä järjestelmä paransi sideaineen laatua, alensi kustannuksia ja lisäsi tuotannon joustavuutta sekä luotettavuutta yhdessä kapasiteetin noston ohella.

 Ari Kukkonen, Akutek Oy
Mitään ei tapahdu ilman toimintaa; Automaatioyritys kouluttautui uudenlaisiin liiketoimintoihin
Runsaat kaksi vuotta sitten Kosini Automation Oy asetti tavoitteekseen kehittää liiketoimintaansa uusille alueille kannattavan kasvun keinoin. Taustalla oli yrityksen 30-vuotinen toiminta suomalaisena automaation yrinkomponenttien ja automaatiojärjestelmien toimittajana.

 
 Suomen Automaatioseuran turvallisuusjaosto
Automaatiojärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
Vaaranalaisten teknisten järjestelmien ohjaukseen kehitettyä toiminnallisen turvallisuuden lähestymistapaa ei vielä laajemmin tunneta. Se on kuitenkin osoittautunut parhaaksi lähestymistavaksi, kun varmistetaan monimutkaisten teknisten järjestelmien turvallisuutta. Tämä lähestymistapa esitetään kansainvälisessä standardissa IEC 61508, joka sisältää toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja yleiset ohjeet. Standardin IEC 61508 käytön edistämiseksi Suomessa perustetaan asiantuntijatyöryhmä.

 Ari Kukkonen, Akutek Oy
NIDays 2004
PC-tietokoneet ovat edelleen edullisin alusta mittaukseen ja automaatioon.

 Koonnut Ilkka Porkka
Tekniikka 2004 kehittyy; Paljon uutta, vähän vanhaa, hiukan sinistä...
Tekniikka 2004 -tapahtuman valmistelut etenevät suunnitellusti. Tarjolla olevista näyttelytiloista on varattu jo yli 90 prosenttia. Tekniikka 2004 -neuvottelukunnan puheenjohtaja Martti Laisi ja tapahtuman projektipäällikkö Pete Okkonen ovat yhdistäneet vanhoja kokemuksia ja tuoreita näkemyksiä, joiden seurauksena tulossa lienevät taas kaikkien aikojen suurimmat Tekniikka-messut.

  Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Oppivat menetelmät käyttöön; Luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä kunnonvalvontaan
Nero esearch Oy:n Internetiä, langatonta viestintää ja neurolaskentaa hyödyntävä kunnonvalvontamenetelmä on edennyt käytännön sovelluksiin. Järjestelmän avulla teollisuusyritykset saavat helposti, nopeasti ja edullisesti asiantuntijatietoa koneidensa todellisesta kunnosta. Parisen vuotta sitten valmistunut järjestelmä valvoo jo muun muassa paperi-, teräs- ja kaivosteollisuuden puhaltimien kuntoa, nosturien kuntoa ja diagnosoi vaihteita.

  Pirjo Venäläinen, Suomen Automaaton Tuki Oy
Helppoa elämää – automaatio palveluksessamme -näyttely avattu
Ehti kulua 3,5 vuotta siitä, kun syyskesällä 2000 Suomen Automaatioseuran suunnittelukokouksessa Porvoon Emäsalossa Eero Lahtinen esitti kysymyksen: "Eikö nyt, 50-vuotisjuhlien yhteydessä, olisi sopiva hetki esitellä automaatiota suurelle yleisölle vaikkapa tiedekeskus Heurekassa?" Yleisö mykistyi, miten näkymätöntä voisi popularisoida. Hetken kuluttua oivallettiin, että Heureka olisi juuri se paikka, jossa tavoittaisimme parhaiten tulevaisuuttaan miettivät nuoret. Niin käynnistettiin neuvottelut, joiden tulos 20.3.2004 avattu näyttely on.

  Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Verkottumisesta voimaa; Konediagnostiikan keskus tehostaa kunnossapitoa
VTT:n konediagnostiikan keskuksen kautta suomalaisyritykset saavat käyttöönsä kunnossapidon viimeisimmän kansainvälisen tietämyksen ja osaamisen. Syksyllä 2003 käynnistynyt keskus on jo tehnyt päätöksentekoa tukevia kuntodiagnooseja useille yrityksille.

  Diplomityöpalkinto DI Jukka Peltolalle; Automaatiojärjestelmät – komponenttipohjaisen automaatiosovelluksen suoritusympäristö
Suomen Automaatioseura ry on myöntänyt 500 €:n diplomityöpalkinnon DI Jukka Peltolalle vuoden 2002 automaatioalan parhaasta diplomityöstä ’Automaatiojärjestelmät – komponenttipohjaisen automaatiosovelluksen suoritusympäristö’.