Lehti 3-2005 (Turvallisuus)

Pääteemana turvallisuus

  Timo Okkonen, Johtaja, laitosvalvonta, Turvatekniikan keskus
Pääkirjoitus: Turvallisuus on halua menestyä
Automaatioseuran turvallisuusjaosto on luonut asiantuntijaverkoston, joka edistää automaatioturvallisuuden osaamista Suomessa. Jaoston nykyiset painopisteet ovat toiminnallinen turvallisuus ja teollisuusautomaation tietoturva. Opiskelemme yhteistilaisuuksissa standardia IEC 61508 ja valmistelemme tietoturvaan liittyvää teosta. Tästä lehdestä löytyy työstämme lisää tietoa.

 Matti Sundquist, Suomen Automaatioseuran turvallisuusjaoston sihteeri
Turvallisuudella on kysyntää
Automaatiomessuilla vuonna 2001 heräsi ajatus verkoston perustamiseksi eri aloilla toimiville automaation turvallisuuden asiantuntijoille. Verkoston kotipaikaksi valittiin Suomen Automaatioseura, johon perustettiin turvallisuusjaosto syksyllä 2001. Turvallisuusjaoston toiminta lähti heti vauhdikkaasti liikkeelle ja jaoston toimintaan saatiin mukaan asiantuntijoita hyvin monipuolisesti eri aloilta.

 Markku Tyynelä, Markku Henttu ja Jaakko Oksanen, Metso Automation Oy
Tietoturva osana käytettävyyden varmistamista
Metso Automation on sitoutunut parantamaan tuotteidensa tietoturvaa sekä ylläpitoa. Tietoturvaratkaisut takaavat automaatiojärjestelmien tietoturvallisuuden sekä käytettävyyden myös tapauksessa, jolloin haittaohjelmia pääsee tehtaiden toimistoverkkoihin.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Esimerkkikirjasto tehostaa ohjausjärjestelmän turvallisuussuunnittelua
Automaattisen koneen käyttäjän turvallisuus riippuu automaation lisääntyessä yhä enemmän ohjausjärjestelmästä. Sen viat voivat johtaa turvatoimintojen menettämiseen ja vääriin toimintoihin sekä näiden seurauksena tapaturmiin ja vahinkoihin. Esimerkkikirjasto turvallisuuteen liittyvistä koneautomaation ohjausjärjestelmistä helpottaa turvallisuusperiaatteiden omaksumista. Kuvalliset esimerkit selittävät monimutkaisia asioita paremmin kuin sanat.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Turva-automaation jatkuva toimintakunnon seuranta tarjoaa uudentasoiset käyttöedut
Oikein toteutettu turva-automaatio käyttäen diagnostiikalla varustettuja älykkäitä kenttälaitteita ja reaaliaikaista kenttälaitteiden toimintakunnon seurantaa tarjoaa merkittäviä käyttöetuja. Ohjelmoitavuus ei enää ole turvallisuusriski, vaan ratkaisu parempaan toimintavarmuuteen.

Jari Kenttä, Oy Esmi Ab
Yhdistetty turvajärjestelmä maksimoi turvallisuuden ja minimoi riskit
Integroitu turvallisuusjärjestelmä yhdistää kulun-, murto- ja videovalvonnan sekä paloilmoittimen. Kokonaisuudessa erillisjärjestelmät ovat säilyttäneet omat vahvat ominaisuutensa. Järjestelmää on helppo hallita graafisella käyttöliittymällä yhdestä tai useammasta valvomopisteestä yrityksen paikallisverkossa. Integroitu järjestelmä sopii sekä yksittäisen kiinteistön että usean toimipisteen organisaatioon.
Antti Kurvi, Teleurakointi Titari
Integraatio-osaamista ja yhteistyötä
Alkuvuonna 2005 otettiin käyttöön Hamina Satama Oy:n DHL Express (Finland) Oy:lle rakennuttama uusi terminaali, yksi alueen suurimmista – noin kaksi hehtaaria. Kattavat kiinteistön kiinteät palo- ja rikosturvajärjestelmät olivat suunnittelussa mukana alusta saakka. Kohde toteutettiin osittain KVR-urakkana, osoittain asiakkaan suorana hankintana.

 Esa Ranta, Pilz Skandinavien K/S
Turvatekniikan ei tarvitse olla monimutkaista eikä kallista
Nykyaikaisten koneiden turvatekniikka koostuu useasta toiminnosta joista tavallisimpia ovat hätäpysäyksen sekä turvaporttien valvonta. Kompaktit ohjaus- ja turvakatkaisulaitteet, joilla on useita toimintoja, ovat siksi kiinnostava ratkaisu turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Monitoiminnallisuus ei kuitenkaan saa vaarantaa helppokäyttöisyyttä.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Useita ÄLY-esitelmiä Automaatio 05:ssä
Automaatio 05 -tapahtuman seminaaripäivillä kerrotaan noin 20 esitelmässä ÄLY-ohjelman tuloksista. Seuraavassa on esimerkkejä esitelmistä.

 Keijo Heikkinen, Siemen Osakeyhtiö
Profibus’in perusteet, Osa 3
PROFIsafe asettaa uuden standardin

Lehden aikaisemmissa julkaisuissa olemme tutustuneet Profibus DP- ja PA-väylien ominaisuuksiin ja rakenteeseen. Tällä kertaa on vuorossa Profibus DP-väylän turvateknisten ominaisuuksien esittely.
BMW:n Regensburgin tehtaiden maalaamon materiaalinkäsittelyssä Profisafe
BMW käyttää Regensburgin tehtaiden "Uudessa maalaamorakenteessa" (NLS) materiaalinkäsittelyssä Profisafea. Siellä käytössä on varmennettu Simatic S7 -ohjaus turvahajautuksella. Profisafella tehdään joustavia turva-alueita henkilöiden ja koneiden suojaksi.

Mika Säilä, Siemens Osakeyhtiö
OEE-mittauksella kohti optimaalista tuotantoa
Nykyisin investointipäätökset vaativat tarkkaa analysointia jo olemassa olevista järjestelmistä. Tällöin on selvitettävä, onko tarve todellinen vai pystytäänkö nykyisillä laitteilla saavuttamaan tavoiteltu tuotanto. Tavoitteena on optimoida nykyisten laitteiden teho. Mieluummin yksi järjestelmä 80 %:n käyttöasteella kuin kaksi järjestelmää 40 %:n käyttöasteella.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
ÄLY vahvisti automaatio-osaamisen perustaa
Tekesin Älykkäät automatiojärjestelmät -teknologiaohjelma vahvisti suomalaisen automatio-osaamisen perustaa. Erityisesti ÄLY-ohjelma paransi ohjelmisto-osaamista sekä mahdollisuuksia hyödyntää tietotekniikkaa automaatiossa. Lisäksi Ohjelma loi myös pohjaa uuden, verkottuneen liiketoiminnan käynnistämiselle.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Tehokkuus paranee, ympäristövaikutukset pienenevät
Tekesin Prosessi-integraatio-teknologiaohjelma kehitti ja sovelsi uusia menetelmiä useista yksikköprosesseista koostuvien teollisuusprosessien kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, käyttöö ja päätöksentekoon. Menetelmillä voidaan hallita energia-, aine- ja tietovirtoja monitavoitteisessa toimintaympäristössä, jolloin kustannustehokkuus paranee ja tuotanto pysyy kestävän kehityksen tiellä. Ratkaisuja sovelletaan jo useissa teollisuusprosesseissa. Ne vastaavat myös tulevaisuuden entistä monimutkaisempien prosessien haasteisiin.

 Örjan Forslund, Invensys Process Systems ja Antti Kiiski, Foxboro Oy
Södra Cell Värö optimoi meesauuniprosessinsa Conoisseur-tekniikalla
Keväällä 2004 Södra Cell -sellutehdas Värössa Ruotsissa otti käyttöön meesauunin ohjaukseen optimoivan monimuuttujasäädön. Kyseisen ohjelmiston käyttöönottoineen Södra Cell tilasi Invensys Process Systems’iltä. Monimuuttujasäätöjen optimointipaketit on kehitelty Connoisseur-ohjelmiston pohjalta sellutehtaan eri osaprosesseille.