Lehti 4-2001 (Automaatio 2001)

Pääteemana automaatio 2001

Ilkka Porkka
Poimintoja automaation kehityksestä Suomessa
Sopivasti Automaatiopäiviksi ilmestyy teollisuusautomaation kehityksestä, Automaatiopäivistä ja alan järjestöjen toiminnasta sekä tapahtumista 1960- ja 1970-luvulla kertova kirja. Kyseessä on osittain muistelma- ja osittain hakuteos, joka saanee jatko-osan jo seuraaville Automaatiopäiville.

Automaation kehitys Suomessa, Palautteita teollisuusautomaation vuosikymmeniltä, Mittauksesta ja säädöstä automaatioon II, Palautteita väylän varrelta… Siinä työnimiä kirjalle, joka sisältää yli 40 alan miesten muistikuviin perustuvaa artikkelia 1960- ja 1970-luvuilta, yhteenvedot vuosien 1966-1978 Automaatiopäivistä, IFACin ja IMEKOn perustamisen historiaa ja katsaukset tärkeimmistä alan kansainvälisistä tapahtumista maassamme.
Kirjassa on myös hakemisto-osuus, jonka avulla selviävät henkilöittäin mm. pidetyt esitelmät Automaatiopäivillä, alan järjestötehtävät, osa työhistoriaa ja esiintyminen kirjan artikkeleissa.
Kirjan kuvitus on peräisin kirjoittajilta, Suomen Automaatioseuran arkistoista ja yrityksiltä. Moniin artikkeleihin olisi kaivannut lisää kuvia, mutta esteeksi osoittautuivat yritysfuusiot, eläkkeelle siirtymiset ja lomakausi. Kuvien olemassaolosta tiedettiin, mutta tietoa niiden sijainnista ei ollut enää kenelläkään. Tämäkin osoittaa, että tekstien ja kuvien keräämisellä oli kiire.
Kaikki aineisto ei löytänyt paikkaansa tästä teoksesta. Tällä kertaa pitäydyttiin perinteisellä asialinjalla. Kevennyksiä teki mieli pistää mukaan, mutta sivumäärä asetti rajoituksensa. Niinpä tässäkin lehdessä on Eino Pohjolaisen pakinatyyppinen muistelo juuri noilta automaation alkuaikojen auvoisilta vuosikymmeniltä.

"Artikkelit kirjoittajiensa näköisiä"
Seuraavat kappaleet ovat lainausta kirjan esipuheesta, jonka on laatinut professori Antti J. Niemi:
"Prosessinsäädön tulosta Suomeen Aaro Myllyneva on laatinut, 1950-luvun pioneereja haastatellen, muistelmaniteen "Mittauksesta ja säädöstä automaatioon" vuonna 1981. Toinen lähtökohta talletustyön jatkamiseen seuraaville vuosikymmenille on ollut monien Automaatiopäivien järjestelyihin osallistuneen Olli Perolahden aloite Automaatiopäivien historian kirjaamisesta. Hänen ehdotustaan käsiteltäessä todettiin kuitenkin tämän ohella tärkeäksi ja ensisijaiseksikin kirjata alan tekninen kehitys ja aktiviteetit siitä riippumatta, oliko niillä yhteyttä Automaatiopäiviin, joilla tosin suomalaiset kehittäjät ovat ottaneet tavaksi raportoida tuloksistaan.
Suomen Automaatioseuran hallituksen tähän tehtävään nimeämä toimikunta asetti ensisijaiseksi tavoitteekseen teollisuusprosessien säädön ja automaation kehityksen vapaamuotoisen tallettamisen. Se päätti keskittyä 1960- ja 1970-lukuihin ja esitti sittemmin 1980-lukua varten asetettavaksi toisen toimikunnan, jonka tulisi sisällyttää työhönsä myös 1970-luku alan korkeakoulututkimuksen osalta. Omaksumansa tehtävän toimikunta jakoi erityisaloittain ja aikajaksoittain osatehtäviin, joita suorittamaan kutsuttiin asiantuntijoita, lähinnä SAS:n piiristä. Saadut raportit on nyt koottu kirjaksi, jonka toimitusneuvosto siten koostuu em. toimikunnasta.
Toimikunta pyysi kirjoittajia käsittelemään aihepiirejään sekä omien kokemustensa ja muistikuviensa lähtökohdista että näitä mahdollisuuksien mukaan yleistäen ja kiinnostavia yksittäistapauksia mukaan liittäen. Kun saaduilla artikkeleilla on omat, yksilölliset leimansa, ei teos siten edusta objektiivista historiankirjoitusta, mutta antanee kokonaisuutena lukijalle suurin piirtein oikean kuvan säätötekniikan ja prosessiautomaation kehityksestä kattamanaan aikana."
Edellä mainittu toimikunta muodosti siis kirjan toimitusneuvoston. Siihen kuuluivat Antti Hakala, Antti J. Niemi, Olli Perolahti, Kalevi Raunio ja Pirjo Venäläinen. Kirjan toimittamisesta vastasivat päätoimittaja Ilkka Porkka ja toimitussihteeri Hanna Hinttala. Kirjan taiton ja kannen suunnittelun toteutti Taina Leino.
Teos on Automaatiopäivillä nähtävänä ja saatavana Suomen Automaatioseuran ja Automaatioväylän messuosastolla 6h22. Tervetuloa selailemaan!

Eino Pohjolainen, UPM-Kymmene
Tarinaa automaation auvoisilta alkuajoilta aluemestarin silmäkulmasta
Kuten Jumalakin, oli legendaarinen vuorineuvos Juuso Walfrid Waldèn kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Hän päätti vuonna 1960 aloittaa Yhtyneiden Paperitehtaiden Lotilan ammattikoulussa ensimmäisen mittarilinjan. Siitä se ura urkeni minullekin. Tässä vähän muisteloita.

Joonas Varso, TKK Automaatio- ja systeemitekniikan osasto
Ajatuksia opiskelusta ja opiskelijamääristä
Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa alkaa käydä ahtaaksi. Ahtaus ei näy pelkästään asuntojonoissa, vaan myös luentosaleissa ja tietokoneluokissa. Asuntotilanteen synkkyydestä on puhuttu jo pitkään. Eikä syyttä: syksyllä uuden asunnon saavien osuus uusista opiskelijoista on todella vähäinen. Sanottavaa minulla on myös opetuksen tasosta ja aloituspaikka-asioista.

Ilkka Porkka
Automaatiopäivillä tavataan! Helsingin Messukeskus 4.-6.9.2001
Automaatiopäivät järjestetään nyt 14. kerran. Esittelimme jo lehtemme numerossa 2-2001 tapahtuman seminaariesitelmiä. Numerossa 3-2001 kerroimme ennakkotietoja näytteilleasettajista. Tämän lehden välissä on Automaatio-messujen näyttelyluettelo. Tutustukaan ja hyödyntäkää!

Reino Virrankoski ja Timo Oksanen, Teknillinen korkeakoulu, Systeemitekniikan laboratorio
Heikki Jalkanen, Teknillinen korkeakoulu, Metallurgian laboratorio
CONSIM – happikonvertteriprosessin simulointiohjelma
Happikonvertteriprosessi (LD/Linz-Donawiz eli BOF ja sen variaatiot) on keskeinen teräksenvalmistusmenetelmä, jonka osuus maailman lähes 850 miljoonan tonnin vuotuisesta raakaterästuotannosta ylittää niukasti 60 %. Suomen raakaterästuotanto oli vuonna 2000 noin 4,1 milj. tonnia, josta happiteräksen osuus on n. kolme milj. tonnia.

Pasi Hälli, LabkoTec Oy
Kaupintavarastot valvontaan internetissä
Hajallaan olevien säiliöiden ja varastojen valvontaan on nyt internet-ohjelmisto. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden vaivattomasti ja joustavasti seurata säiliön täyttöastetta. LabkoNet- varaston valvontajärjestelmä toimii niin, ettei asiakasyritysten tarvitse asentaa mitään erillistä ohjelmistoa. Jokainen kirjautuu sisään yksinkertaisesti omalta tietokoneelta tunnuksen ja salasanan turvin. Tiedät hallitsemiesi varastojen määrät koko ajan ja kaikkialla.

Kimmo Koho, Visi-Systems Oy
Teollisuuden www-pohjainen raportointi
Suurimmilla ympäri maailmaa toimivilla yrityksillä on nykyään olemassa omat maailmanlaajuiset intranet-verkkonsa. Tämän lisäksi lähes kaikilla teollisuusyrityksillä on olemassa kiinteät internet-yhteydet. Koska tiedonsiirtotekniikka on olemassa, teollisuuden tuotannon reaaliaikainen seuranta ja raportointi www-pohjaisesti on mielenkiintoinen mahdollisuus.

Jean-Peter Ylén, TKK, Systeemitekniikan laboratorio
pH:n hallinta
pH-arvon mittaamista ja pH-prosessin erityispiirteitä käsiteltiin perusteellisesti Automaatioväylä-lehden numerossa 1-2001. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten pH-arvoon voidaan vaikuttaa ja miten pH-prosessia hallitaan, kun pH-mittaus saadaan toimimaan luotettavasti.

Ari Kukkonen, Akutek Oy
Väylän varrelta: Interkama, Norrkama, PulpPaper, LONWorks

Seppo Kuikka, TTKK, Automaatio- ja säätötekniikan laitos
Arvioita Laatu automaatiossa – Parhaat käytännöt -kirjasta
Laatu automaatiossa – Parhaat käytännöt -kirja on koottu automaatioalan teollisuusyritysten, Suomen Automaation Tuki Oy:n (ATU) ja VTT Automaation yhteistyönä nk. ASVA-projektissa (Automaatiosuunnittelun laadun varmistaminen vaativissa panossovelluksissa). Projektin rahoittivat osallistuneet yritykset ja Teknologian kehittämiskeskus (Tekes). Hankkeen vastaavana johtajana toimi Risto Ajo ATUsta ja projektipäällikkönä Eini Lenardic Orion-yhtymästä.