Lehti 4-2004 (Puu, paperi ja sellu)

Pääteemana Puu paperi ja sellu  

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Automaation päivittäminen kannattaa; Kehittyneet säädöt parantavat paperikoneen tuottavuutta
Stora Enson Varkauden paperitehtaan PK3:lle asennettiin Alcont-automaatiojärjestelmä 1980-luvun puolivälissä. Vuosien mittaan järjestelmää on päivitetty kehittyneillä menetelmillä, jotka perustuvat monimuuttujasäätöön, sumeaan logiikkaan ja wavelet-laskentaan. Näillä on saatu muun muassa monimuuttujaprosessin keskenään ristiriitaisia säätötavoitteita hallintaan. Tehokkuus ja tuotteiden laatu on parantunut. Paperikone on koko ajan säilyttänyt kilpailukykynsä.

  Niiles Airola, Metso Paper, Järvenpää ja Eero Haarla, UPM-Kymmene, Helsinki
Paperikoneen tehokkuuden mittaus – miksi tuotannon tehokkuuden laskenta on syytä standardoita?
Paperikoneiden tehokkuuden kehittäminen perustuu tavallisesti eri konelinjojen keskinäiseen vertailuun. Eri konelinjojen vertailun perusedellytyksenä on se, että on tiedossa laskentasäännöt, joilla vertailtavien koneiden tuotannot ja muut tunnusluvut on laskettu. Eri yhtiöiden käyttämissä laskentasäännöissä on vaihtelua, vaikka ne ovat samantyyppisiä ja yhtiöt noudattavat myös CEPI:n (CEPI = Confederation of European Paper Industries) antamia ohjeita ns. ei käytettävissä olevan ajan kirjaamisesta. On olemassa tarve harmonisoida laskentasäännöt sekä selkeyttää lähtöarvojen keräykseen liittyvät käytännöt.

 
 Jaakko Kerola, National Instruments ja Hannu Lepola, HL-Palvelut
Diagnostiikkaa palomuurin ulkopuolelta
Diagnostiikkajärjestelmän tehtävä on analysoida mittaustulokset kaikkea käytettävissä olevaa tietämystä hyödyntäen siten, että mitattavista laitteista saadaan vikaantuminen selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin minimoidaan tuotannossa tapahtuva katkos sekä vaikutus tuotettuun materiaaliin.Paras tietämys saattaa löytyä tuotantolaitoksen ulkopuolelta, esimerkiksi koneenvalmistajalta tai laakeritoimittajalta tai vaikkapa diagnostiikkaan perehtyneeltä konsultilta. Ulkopuolisia ei kuitenkaan yleensä haluta päästää vapaasti tuotantolaitoksen paikallisverkkoon. Siikajoella suunnittelutoimisto HL-Palvelut on toteuttanut palomuurin ulkopuolista tiedostopalvelinta käyttäviä etädiagnostiikkajärjestelmiä, joissa tietosuojasta ei tarvitse tinkiä.

  Ari Kukkonen, Akutek Oy
Maailman suurin käyttää sataprosenttista uusiokuitua
Visionamme on olla maailman johtava metsäteollisuusyritys, joka luo kestävää lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme, kirjoitti Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä yhtiön vuosikertomuksessa. Maailman suurin sanomalehtipaperia valmistava kone käynnistettiin aikataulunsa mukaisesti 31.5.2003 Langerbruggessa Belgiassa. Uusi paperikone PK4 käyttää raaka-aineenaan ainoastaan keräyspaperia, hyödyntää tuotannossa syntyvät tähteet polttoaineena ja noudattaa näin Stora Enson kestävän kehityksen periaatteita.

  Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Uusinta säätötekniikkaa ja prosessitietämystä hyödyntäen: Konesuuntainen säätö vastaa käyttäjän tarpeisiin
Honeywellin kehittämä ratkaisu paperikoneen konesuuntaiseen säätöön yhditää uusimman säätötekniikan ja paperintekijöiden prosessitietämyksen. Ennustavalla prosessimallilla toimiva säätö tunnistaa toimintapisteen muutokset ja mukautuu niihin joustavasti tehostaen muun muassa lajinvaihtoa, häiriötilanteiden hallintaa sekä tuotannon optimointia – kaikissa tilanteissa. Säätöratkaisu on jo käytössä useilla paperikoneilla.

 Mika Korpela ja Taisto Huhtelin, Metso Automation ja Jukka Heimonen ja Matti Hietaniemi, Metso Paper
Kierrätyskuitu on kuningaslaji
Kiertokuitulinjat tarjoavat erinomaisen haasteen niin prosessi- kuin automaatioteknologialle. Kierrätyskuidun käyttö paperinvalmistuksessa lisääntyy voimakkaimmin verrattuna muihin kuituraaka-aineisiin. Maailmanlaajuisesti useat sanomalehti- ja pehmopaperia valmistavat tehtaat käyttävätkin pääasiallisena raaka-aineena kierrätyskuitua.

 FDT/DTM ja DL: Ystäviä, ei vihollisia
Viimeaikaisissa kansainvälisissä lehdistötiedotteissa ja julkaisuissa merkittävä automaatioalan toimittaja on ottanut vahvan kannan Field Device Tool (FDT) / Device Type Manager (DTM) -teknologiaa vastaan. Lehdistötiedotteissa on todettu mm., että "…parannettu Device Description Language (DDL) tarjoaa paremman ratkaisun kuin … FDT/DTM". FDT Joint Interest Group (JIG) koostuu 33:sta automaatioalan toimittajasta, jotka ovat eri mieltä tehdyistä päätelmistä. Monet, elleivät jopa kaikki, näistä 33 automaatioalan toimittajasta FDT JIG:ssä ovat sijoittaneet DDL-teknologiaan, mutta myöntävät samalla, että FDT/DTM-teknologia jatkaa siitä mihin parannettu DDL jää.

  Vesa Ruusunen ja Jussi Hölttä, TKK, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta
Kotimaan rankka eli kolme päivää opiskelijaelämää
Yritysvierailut ovat osa lähes jokaisen opiskelijan opiskeluaikaa. Yritysesittelyiden laatu vaihtelee kerrasta toiseen ja tulevaa on hankala ennakoida. Toisaalta myös vierailijoiden laatu vaihtelee. Miten yritykset voivat tarjota mielenkiintoisen esityksen sekalaiselle opiskelijajoukolle?

 Messuvieraina Ilkka Porkka, Lauri Lehtinen ja Ari Huczkowski
INTERKAMA+ 2004 Hannoverissa 19.-24.4.
Automaatioväylä järjesti vuoden 2005 suunnittelukokouksensa Interkama-messujen yhteydessä. Lehtiyhtiön hallitus ja toimitusneuvosto olivat mukana lähes täysilukuisina. Ensi vuoden teemat ja aikataulut sovittiin. Niistä myöhemmin lehdessä ja Internetissä. Interkaman tavoitteena on antaa kattava läpileikkaus prosessiautomaatioon. Järjestäjien mielestä siirto Düsseldorfista Hannoveriin kannatti. Noin 800 näytteilleasettajaa ja 24 000 m2 näyttelytilaa oli liian suuri pala purtavaksi kokousten lomassa parissa päivässä. Jotain sentään tarttui kameran etsimeen ja paperillekin.

 Ilkka Porkka
Nyt kilvan kirjoittamaan!
Automaatioväylä piti huhtikuun lopulla suunnittelukokouksen, jossa lyötiin lukkoon tulevan vuoden lehtien pääteemat ja ilmestymisajankohdat. Samalla pohdittiin, miten saisimme uusia kirjoittajia täydentämään nykyistä avustajakuntaamme. Kilpailuhan siitä kehkeytyi.

 
 Pasi Rahikainen, Jyväskylän Messut Oy
Uutuustuotekilpailu nostaa innovaatiot esille: Tekniikka 2004 -messuilla kokeneet konkarit ja uudet haastajat
Ensi syksyn Tekniikka 2004 -messuista on tulossa kaikkien aikojen suurimmat. Nyt kun messujen alkuun on aikaa vielä viisi kuukautta, on näyttelytilasta varattu jo yli 90 prosenttia. Tekniikka-messut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 6.-8. lokakuuta 2004.