Lehti 4-2005 ( Automaatio 05)

Pääteemana Automaatio 05

 Automaatiopäivät syksyn kohokohta
Automaatioalan osaajat kokoontuvat syyskuun alussa Helsinkiin tämän vuoden päätapahtumaansa. Automaatio 05 järjestetään Messukeskuksessa 6. – 8.9. tapahtumana, joka sisältää näyttelyn ja alan seminaareja. Samalla Messukeskuksessa järjestetään myös Energy 05 ja Mecatec 05 -näyttelyt.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Sellunkuivausprosessi kokonaisvaltaiseen hallintaan; Täsmentyvä diagnostiikka ja suorituskykyseuranta tuovat kilpailukykyä
Metso Automation on tutkinut automaatiojärjestelmään integroitavaa modulaarista järjestelmää, jolla voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisia järjestelmiä laajojen prosessikokonaisuuksien suorituskykyseurantaan ja diagnostiikkaan. Järjestelmä antaa operaattoreille reaaliaikaisen kuvan prosessin tilasta ja prosessilaitteiden huoltotarpeesta. Diagnostiikkatiedot esitetään käyttäjälle samalla tavalla riippumatta siitä, millä menetelmällä tulos on saatu. Yleiskäyttöistä järjestelmää on ensimmäiseksi sovellettu sellunkuivausprosessiin, ja tulokset ovat olleet lupaavia.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Automaatio ajaa pellolle; Peltotyökoneet saavat yleiskäyttöisen automaatiojärjestelmän
Agrix-yhteistyöprojekti kehittää paikkatietoa hyödyntävää, avointa, yleiskäyttöistä ja konfiguroitavaa peltoviljelykoneiden automaatiojärjestelmää. Täsmäviljelyyn soveltuva, traktorin yhteydessä käytettävä peltotyökoneiden automaatiojärjestelmä keventää viljelijän työrasitusta. Tarkentuva ohjaus vähentää myös maatalouden ympäristörasitusta.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Kohti tehdasmallipohjaisia sovelluspalveluja; Kehys prosessilaitoksen elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan
VTT Tuotteet ja tuotanto sekä Tampereen teknillinen yliopisto ovat määritelleet web-sovelluspalveluihin pohjautuvan kehyksen prosessilaitoksen elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan. Kehyksen avulla eri elinkaarivaiheissa toimivat tahot saavat käyttöönsä tarvitsemansa osan siitä tiedosta, joka on kumuloitunut suunnittelussa ja jatkaa elinkaartaan tehtaan käynnissäpidossa. Kehyksen menetelmillä on jo toteutettu putkilinjan mitoituksen palveluympäristö sekä simlointiavusteisen automaatiotestauksen palveluympäristö.

 Seppo Pyyskänen, SESKO SK65:n sihteeri, Duocon Oy
Uutisia IEC:n teollisuusprosessien ohjausten standardoinnista
Tämä teksti on yhteenveto IEC TC65:n yleiskokouksesta Kanadan Ottawassa toukokuun alussa 2005. Siinä esitetään eräitä automaation kannalta keskeisiä standardointihankkeita, jotka lähivuosina valmistuvat ja jotka saattavat vaikuttaa nykyiseen automaation suunnittelu- ja toteutuskäytäntöihin.

 Marko Mattila, Teknillinen korkeakoulu
OPC:n uudet tuulet; Mikä ihmeen OPC?
Oletan että suurin osa automaatioalan ihmisistä ja tämänkin lehden lukijoista on jossain vaiheessa kuullut kirjainyhdistelmän OPC. Seuraavassa ensin taustatietoa OPC:stä niille, joille kirjainyhdistelmän merkitys ei ole niin tuttu.

 Ari Kukkonen, Akutek Oy
Taiteilijoiden ja öljyn maisemissa Haikkoossa; SMSY:n kesäpäivät 2005
Tämänvuotisten, järjestyksessä 23. päivien ohjelmasta Haikon kartanon upeissa puitteissa ja maisemissa 30. – 31.7.2005 vastasi Itä-uudenmaan Automaatioyhdistys Luuppi ry.

Ari Kukkonen, Akutek Oy
NORRKAMA nyt näin; Miten ensi kerralla?
Vuonna 1977 perustettu SMSY:n paikallisyhdistys PIPO r.y. järjesti jo saman vuoden syksyllä lehdistön uutiskynnyksen ylittäneen teollisuuden instrumenttinäyttelyn Oulun Automaatiotekniikka Oy:n tiloissa. Silloin kävijöitä oli nelisensataa. Kukapa olisi uskonut, että näyttelyn suosio kantaisi näin pitkälle.

Messuvieraana Ilkka Porkka
Ensimmäistä kertaa SPCI:ssä
Maailman suurin sellu- ja paperiteollisuuden laitteiden ja järjestelmien katselmus – SPCI 2005 -messut – pidettiin 14. – 16.6.2005 Tukholman kansainvälisessä messu- ja kongressikeskuksessa. Automaatioväylän toimitusneuvosto ja lehtiyhtiön hallitus järjestivät Automaatioväylän vuoden 2006 suunnittelukokouksen yhteyteen pikavisiitin messuille. Moni oli tapahtumassa ensimmäistä kertaa.

  Tapahtumassa mukana Ilkka Porkka
Initi@tive 2005 esitteli uusimmat sähkönjakelu- ja valvontajärjestelmät
Järjestyksessä neljäs Schneider Electric -konsernin Initi@tive pidettiin Espanjan Sevillassa. Kaikkiaan noin 5000 vierasta yli 40 maasta tutustui 9. – 13.5.2005 konsernin tuote- ja järjestelmätarjontaan. Päänäyttelyalueella oli 30 Merlin Gerin'in ja Telemecaniquen osastoa ja 32 teknologiakumppaneiden osastoa. Tarjontaa täydensivät neljä demo-centeriä ja 84 kongressiesitystä