Lehti 4/2009 (Kappaletavara-automaatio)

Päätoimittajalta
Kieltojen aikaa

Pikkupojille tutuksi tulleet kiellot ovat arkipäivää nykyisinkin. Ei saa mennä keväällä kuraläpiin leikkimään, ettei vilustu. Ei saa nuolla jääpuikkoja tai syödä lunta. Varsinkin keltaisen lumen syönnistä varoitettiin jo vuosikymmeniä sitten. Muutama vuosi sitten tuli ohjeita, että ei saa matkustaa Kiinaan ja lentokentillä ihmisiäkuvattiin lämpökameroilla ahkerasti. Sama tilanne toistuu nyt, kun sikaflunssa iskee globaalisti.

Pääkirjoitus
Kari Ollila
Automaatio teollisessa muutoksessa

Kirjoittajan kotimaakunta Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista, kun vertailukohtana on teollisten työpaikkojen suhde kaikkiin työpaikkoihin. Satakunnassa toimivat kauppakamarit ovat organisoineet nyt jo kolmannen kerran tulevaisuutta luotaavan Teollisuusvision, jossa on koottuna alueen yritysjohtajien käsityksiä kunkin alan tulevaisuudennäkymistä ja niistä keskeisistä toimenpiteistä, jotka on tehtävä alan tulevaisuuden turvaamiseksi. Suurimman työllistäjän, Teknologiateollisuuden, näkemyksen mukaan ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiaksi nousee tuottavuuden kasvu kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Petri Koivula
Suomessa teollisuustuotanto kannattaa

Suomen asema teollisuustuotteiden tuottajana arvioidaan putoavan seuraavina vuosina. Liian monen mielipide on, ettei Suomessa kannata tehdä mekaanista työtä. Automaation avulla tilanne on kuitenkin toinen, kuten AGRO Sisu Powerilla. Nyt tarvitaan suomalaista sisua ja automaatio-osaamista kuten Linnavuoren tehtaiden perustamisen aikaan vuonna 1943. Tällöin tehtaalla piti aloittaa lentokonemoottoreiden rakentaminen, mutta sota loppui ennen kun tuotanto pääsi käyntiin.

Arto Visala, Raimo Nikkilä
Tuotannon tietojärjestelmien ja automaation integrointi peltoviljelyssä

Maatilojen viljelytietojen välittäminen eri maatalouden toimijoille on helpointa toteuttaa käyttäen tietoverkkoja. InfoXT ja FutureFarm –tutkimushankkeissa on tutkittu ja demonstroitu tarvittavia tietomäärittelyitä, tiedonsiirtotapoja sekä palvelimien tietotekniikkaratkaisuja.  Peltoviljelyn PC-koneissa ajettavat suunnitteluohjelmat ovat yleistyneet 90-luvun puolenvälin jälkeen. Näiden ohjelmien avulla viljelytoimenpiteet on helppo suunnitella hyvän viljelytavan käytäntöjen mukaisesti.

Jukka Pohjola
Tietotekniikalla tuottavuutta hitsaustyöhön

Digitaalisissa hitsauslaitteissa on otettu tietotekniikka avuksi tehostamaan laaduntarkkailua ja hitsaustyön tuottavuutta. Uusia ratkaisuja on tarjolla sekä automatisoituun että käsin tapahtuvaan hitsaukseen. Hitsaus on sangen työvoimavaltaista toimintaa, jossa työn laatua valvotaan tiukoilla luvilla ja määräyksillä.

Tuomo Härkönen
Etävalvontapalvelut osana nostureiden teknistä asiakaspalvelua

Konecranes on kehittänyt etäteknologiaan perustuvan asiakaspalvelukonseptin, jonka avulla pyritään kehittämään toimitettujen nostureiden turvallista käyttöä, luotettavuutta ja käyttövarmuutta sekä kertomaan asiakkaalle selkeästi tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden riippuvuussuhteet.

Petri Koivula
Vuosaaren satama

Telakka sai siirtyä kun Helsingin satamatoiminnot rakennettiin Vuosaareen. Nykyisin horisontissa näkyvät suuret satamanosturit, joilla tavarat siirretään suoraan maalta rekasta laivaan. Helsingin satama ylläpitää Vuosaaren satamaa ja sen perusinfrastruktuuria sekä hallinnoi, koordinoi, ohjaa ja valvoo toimintoja alueella. Lisäksi sen vastuulla on koko satamakeskuksen kehittäminen ja tavoitteena sataman kautta kuljetettavan liikenteen suotuisa kehitys. Tämä niin sanottu satamaisäntämalli on sovellus ulkomailla yleisestä käytetystä Landlord Port -mallista. Automaation osuus nykyaikaisessa satamassa on korkeampi kuin moni arvaakaan.

Petri Koivula
Seitsemän helmasyntiä

Tutkimusprofessori Leena Norros on seurannut työnsä puolesta automaatioalan ihmisiä useamman vuosikymmenen ajan. Kolme vuosikymmentä sitten Leena aloitti uransa VTT:llä ydinvoimalan operaattorin työn vaatimusten ja inhimillisten virheiden tutkimisella.

Antti Anttila
Nyt on tiimiyrittäjyyden aika

Suomalaista pk-sektoria vaivaa yksinyrittämisen kulttuuri. Omistuspohjaa ei haluta laajentaa, vaikka yhteen hiileen puhaltaminen ja tiimitoiminta olisivat monessa mielessä toimivampia ja antoisampia ratkaisuja liiketoiminnan moninaisiin haasteisiin. Yritystoimintaa voi verrata joukkueurheiluun, esimerkiksi jääkiekkopeliin, jossa menestyminen perustuu koko joukkueen yhteiseen suoritukseen.

Antti Paavola
Kuituorientaatiokulman online-mittaus

Kuvantava teknologia kehittyy alati kiihtyvällä nopeudella ja sovelluksia löytyy lukuisilta uusilta alueilta. Paperin ja kartongin pinnan kuituorientaatiokulman ja anisotropian mittaus on esimerkki tämän teknologian uusista sovelluksista.

Hanna Harjula
Jäljitettävyyden merkitys teollisuusmittauksissa

Jäljitettävyys voi sanana kuulostaa salapoliisintyöltä – ja monen asian huomioimista vaaditaankin, jotta yrityksen mittaukset voidaan todeta jäljitettäviksi. Jäljitettävyys määritellään koostuvaksi useista osa-alueista; näistä yksi, mittauslaitteiden säännöllinen kalibrointi, on hyvä ensiaskel jäljitettävyyden saavuttamiseksi.

Karl Walker
Etäylläpito ympäri maailman

Hyvän tuen tarjoaminen asennuksen jälkeen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja merkitsee laitevalmistajille huomattavaa myyntietua. Ongelmana on huolehtia tästä tuesta ilman henkilöstöön, tiloihin ja laitteisiin kohdistuvia merkittäviä investointeja. Samalla tavalla kuin maahantuojalle on alkuperäisille laitevalmistajille aiheuttanut ongelmia varmistaa laitteen asianmukainen huolto, kun laite on asennettu tuhansien kilometrien päähän valmistajasta.

Teemu Heikkilä
BACnet-protokolla rakennusautomaatiossa

Rakennusautomaation tarpeisiin kehitetty BACnet protokolla auttaa yhdistämään eri laitevalmistajien tuotteet kokonaisjärjestelmäksi määrittelemällä selkeät, avoimet kommunikointisäännöt. BACnet-kommunikointiprotokollana on yleisesti tiedetty, harvemmin tunnettu ja käytetty johtuen paikallisista, usein itsenäisesti toimivista alakeskuksista, joiden integrointi suuremmaksi kokonaisuudeksi ei aiemmin ole ollut perusteltua.

Matti Sundquist
Standardin IEC 61508 soveltaminen ja ylläpito

Automaatioseminaarissa vieraillut tohtori Goble on yksi arvostetuimmista teollisuusautomaation turvallisuusstandardien asiantuntija. Vierailun yhteydessä oli mahdollisuus keskustella hänen kanssaan toiminnallista turvallisuutta koskevien standardien soveltamisesta.