Lehti 5-2001 (Kunnossapito ja tuottavuus)

Pääteemana kunnossapito ja tuottavuus

Pääkirjoitus: Automaation päivä
Jari Anttila, SAS:n puheenjohtaja, Fortum Oyj

Pohjoismaiden tärkein automaatioalan tapahtuma oli taas menestys ja keräsi yli 20 000 kävijää Helsingin Messukeskukseen 4.-6.9.2001. Jälleen kerran totesimme, ettemme kilpaile missään yleisölajissa. Tiedotusvälineet eivät juurikaan noteeranneet meitä, tosin Tekniikka & Talous panosti positiivisella tavalla tiedottamiseen tekniikan ammattilaisille. Annamme mieluusti tietoa toiminnastamme julkisuuteen, nykytekniikalla levityskin käy hyvin näppärästi. Jos kuitenkaan vastaanottajalla ei ole aiheeseen omaa mielenkiintoa, ei tapahdu mitään. Tarvitsemmeko enemmän julkisuutta ja mikä olisi sen arvo ammattikunnallemme?
Näyttää siltä, että Automaatiopäivien aikana tekniikan merkitys ei tule korostuneesti esiin, vaan painotus siirtyy enemmän keskustelufoorumeihin ja henkilötason yhteyksiin. Automaatioseuroihin kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, kun osallistujien määrä tilojen tähden oli rajoitettu tuhanteenneljäänsataan. Hiukan epäselväksi jäi, kumpi veti paremmin, Nylon Beat vaiko automaatio.
Automaatiopäivien sanoma oli selkeä ja yhtenäinen: automaatio on informaatioteknologiaa (Automation is it – Automation is IT) ja elämme verkottuvassa yhteiskunnassa. Kansainvälisyys lisääntyy, mikä vaikuttaa myös Automaatiopäivien kehitykseen. Automaatio on myös kasvava ala. Automaatiopäivien tulevaisuus näyttää siis turvatulta, koska tarve on selkeä.
Päivien aikana edistyivät monet merkitykselliset asiat:
– Automaation historiaa julkaistiin päivien aikana Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä -nimisen teoksen muodossa. Kirja jaettiin kaikille Suomen Automaatioseuran jäsenille. Kirjoittajia oli mukana kaikkiaan yli neljäkymmentä. Kiitämme kaikkia kirjan tekemiseen osallistuneita tämän suurenmoisen työn läpiviemisestä. Seuraava osa julkaistaan juhlavuonna 2003.
– Seuramme uusi logo lanseerattiin Automaatiopäivien yhteydessä.
– Suomen Automaatioseuran ja Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen Yhdistyksen välinen yhteistyö tiivistyy ja yhteiset voimamme riittävät automaatiomuseon aikaansaamiseen Tikkakoskelle.
– Heurekaan avataan automaation suurnäyttely seuran juhlavuonna 2003.
– Suomen Automaatioseuran 50-vuotispäivään liittyvien tapahtumien ketju eteni askeleen eteenpäin.
Yhteisömme on toimiva. Kun Automaatiopäivien aikaan tulee uusiakin ajatuksia mieleen, niin tällä kertaa päällimmäiseksi jäikin miettiä suhdettamme alan yrityksiin.. Olemme todenneet aina henkilösuhteiden merkityksen seuramme toiminnan punaisena lankana. Henkilöjäsenten suhteen olemme vahvistaneet politiikkamme, jonka mukaan toiminnastamme riittävällä tiedolla varustetut nuoret itse päättävät osallistumisensa tason — meidän tehtävämme on huolehtia tiedon jakamisesta.
Eivätkö yrityksetkin tarvitse toisiaan ja omia verkostojaan, joiden kehittämisessä seurallamme voisi olla paljonkin annettavaa? Hyvää esimerkkiä on jo näyttänyt konenäköjaostomme, joka Vision Bulevardillaan ainoana alan yritysten yhteistyöhankkeena ylitti kynnyksen ja pääsi aamu-TV:n kautta julkisuuteen.
Yritysten suuntaan emme ole olleet kovin aktiiveja, mutta nyt on sopiva ajanjakso pistää tämä järjestykseen. Toimintatapana tässäkin tulee olla asiallisen ja positiivisen tiedon levittäminen kohdeyrityksiin ja molemminpuolisen jatkuvan tiedonkulun varmistaminen. Mittarina voimme pitää kannatusjäsenten ja sponsoreiden määrää taustavoimissamme. Toiminnassamme voisi hyvinkin olla mukana 100 valikoitua ja kehittyvää yritystä, kun seuramme täyttää jo aiemmin mainitun 50 vuotta!

Jari Anttila
Suomen Automaatioseura ry:n puheenjohtaja
jari.anttila@fortum.com

 Martti Laisi, Kotka Automation Oy
Tekniikka 2002: Automaation koko kuva: käyttö – ohjaus – liike
Tekniikka-erikoisnäyttelyiden sarjassa järjestetään Jyväskylässä kymmenes näyttely 25.-27.9.2002. Näyttelyiden sarja on jatkunut keskeytyksettä yli kaksikymmentä vuotta. Yhteistyöjärjestäjinä ovat toimineet koko ajan Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys ry ja Jyväskylän Messut Oy.

 Voitto Kokko, Juha Kautto ja Jani Karhu, Fortum Service Oy
Kunnonvalvontajärjestelmät osana teollisuuslaitoksen automaatiota ja kunnossapitoa
Tuotantolinjan kunnonvalvonta rakentuu usein kiinteästä kunnonvalvontajärjestelmästä, johon liitetään suoraan tuotantolinjaan ja prosessiin liittyvät kriittiset laitteet, vaikeasti luoksepäästävät kohteet ja kohteet joiden vikaantuminen aiheuttaa turvallisuusriskin.

 Lauri Kinnunen
Liekkisulatuksen kunnonvalvonta paranee; Hermoverkot pureutuvat vaikeisiin prosessihäiriöihin
TKK:n Prosessien ohjauksen ja automaation laboratorio on kehittänyt itseorganisoituviin karttoihin ja sääntöpohjaiseen päättelyyn perustuvan vikadiagnostiikkajärjestelmän. Järjestelmä on parhaillaan testikäytössä Outokummun Harjavallan tehtaiden liekkisulatusprosessissa. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Näköpiirissä on, että järjestelmä pystyy ennustamaan ja selvittämään myös häiriöt, joihin perinteisillä menetelmillä on vaikea päästä käsiksi.

 Lauri Kinnunen
Ongelmallisetkin häiriötilat selville; TKK soveltaa hermoverkkoja myös kemian prosesseihin
TKK:n Prosessien ohjauksen ja automaation laboratorio on soveltamassa liekkisulatukseen kehittämäänsä, hermoverkkoihin perustuvaa vikadiagnostiikkajärjestelmää myös kemianteollisuuden prosesseihin. Ensimmäiseksi laboratorio on vertaillut dynaamisella simuloinnilla eri menetelmien toimivuutta öljynjalostuksen dearomatisointiprosessin monitoroinnissa.

 Kalle Salo, Siemen Osakeyhtiö
Kunnossapito automatisoituu
Kunnossapidon tulevaisuus heijastuu automaatioon ja sen avulla saataviin tietoihin. Kiinnostus automaation tuottaman tiedon hyödyntämisestä kunnossapitojärjestelmissä lisääntyy voimakkaasti.

 Pertteli Tuutti, Visi-Systems Oy
Uusi järjestelmä katkovalvontaan
Kilpailu kiristyy jatkuvasti myös paperiteollisuudessa. Paperikoneiden tehokkuuden ja tuotantonopeuden tulisi lisääntyä jatkuvasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yhtenä ratkaisuna tarjotaan Visi-yhtiöiden kehittämää pRoVisi4+-katkovalvontajärjestelmää.

 Petri Sajari, Mogul Finland Oy
Puhdasta vettä automaatiotekniikalla
Porvoon vesilaitoksella uusi yhtenäinen automaatiotekniikka valvoo, ohjaa ja säätää biologisesti tapahtuvaa jätevedenpuhdistusta ja puhdasvesiverkoston toimintaa raakavedenpumppauksesta ja -käsittelystä veden jakeluun saakka.

 Martti Heinonen, Mittatekniikan keskus
Kosteusmittausten luotettavuus
Merkittävä osa virheistä kosteuden mittauksissa aiheutuu mittaajasta tai muusta mittausympäristöstä. Mittariin liittyvistä virhelähteistäkin vain osa tulee esille kalibroinnin yhteydessä. Seuraavassa selvitetään eri tekijöitä, jotka vaikuttavat tulosten luotettavuuteen mitattaessa kaasujen kosteutta.

 Timo Hakala, Martti Kinnunen, Eero Paimensaari ja Harri Pulkkila, Sintrol Oy ja Janne Järvinen, ACS-Marketing Oy
Välineitä käyttöasteen maksimointiin
Investoinnin tai tuotantolaitoksen tuoton maksimointi vaatii korkea- ja tasalaatuisten tuotteiden valmistuskyvyn lisäksi tuotantokoneistolta mm. häitiötöntä toimintaa mutta myös helppoja ja edullisia huoltoja optimaalisesti ajoitettuina. Odottamattomat konerikot aiheuttavat lähes aina tuotannon menetyksiä ja kalliita korjauslaskuja. Perinteinen menetelmä, jonka mukaan toimiva kone huolletaan määrävälein, saattaa jopa aiheuttaa sen, että hyvässä kunnossa ollut kone palaa käyttöön viallisena.

 Siemens
Kehittyneitä säätöratkaisuja: Oikea säätö oikeassa paikassa oikein viritettynä
Kehittyneillä prosessisäädöillä (Advanced Process Controll = APC) tarkoitetaan optimoivia on-line-säätöjä, jotka on yleensä toteutettu yksikkösäätimien päälle. Joskus puhutaan myös ylemmän tason säädöistä, millä tarkoitetaan osapuilleen samaa. Säätömenetelmät vaihtelevat kaskadisäädöistä vahvistustaulukoinnin kautta aina malliprediktiivisiin säätimiin ja neuro/fuzzy-ratkaisuihin.

 Ari Kukkonen, Akutek Oy
Uusi yrittäjä Euroopan taajuusmuuttajamarkkinoille
Rockwell Automation on pitkään kuulunut sähkökäyttöjen johtaviin toimittajiin Amerikoissa, Aasiassa ja Tyynen valtameren alueilla. Nyt yhtiö pyrkii uudella taajuusmuuttajasukupolvellaan tosissaan myös Euroopan markkinoille.

 Ari Kukkonen, Akutek Oy
40 vuotta tietoa, taitoa ja yhdessäoloa; Onnistuneet SMSY:n kesäpäivät Keurusselällä
Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys (SMSY) r.y.:n toiminnan painopiste on edelleen pysynyt paikallisyhdistyksissä, joita on viisitoista. Yhdistykset ovat järjestäneet jäsenistölle erilaisia vierailuja, kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia jne. Kesäpäivät on vuotuinen päätapahtuma. Tänä vuonna ne pidettiin Keurusselän maisemissa.