Lehti 5-2006 (Prosessit, käynnissä- ja kunnossapito)

kansi_5_06_150px Nimiö: Petri Koivula päätoimittaja

Johtamisen sietämätön keveys

Automaatioalalla johtaminen on asiantuntijoiden ohjaamista enemmän kuin pelkkää johtamista. Näin eräs alalla toimivan yrityksen toimitusjohtaja kiteytti johtamisen eräässä tapahtumassa. Onko asia kuitenkaan niin, pitäisikö meillä sittenkin olla selkeä johtamistehtävä. Viisaat ihmiset tarvitsisivat myös johtamista, ei vain ohjausta. 

Pääkirjoitus: Harri Happonen, tekn. tri, kehityspäällikkö

Prosessiautomaatio ja kunnossapito – ympäri käydään ja yhteen tullaan

Prosessiautomaation ammattilaisen on helppo samaistua kunnossapidon haasteisiin. En viittaa tällä siihen, että teknologisesti prosessiautomaatio on verkottunut kunnossapitojärjestelmien kanssa ja on yhä useammin kunnossa- ja ylläpitotoimenpiteiden herättelyn moottorina. Sen sijaan tarkoitan teollisuuden tuottavuuden yhteisiä haasteita.
 

Lauri Kinnunen, Teknitietämys Oy

Käynnissäpidon lisäarvopalvelut tuovat tulevaisuuden kilpailukykyä

Tampereen teknillisen yliopiston Automaatio- ja säätötekniikan laitoksen Automaation ohjelmistotekniikan tutkimusryhmä on kehittänyt  web-sovelluspalveluihin perustuvan käynnissäpidon lisäarvopalvelukonseptin ja sitä tukevan palvelukehyksen.

Aino Helle, VTT

Kunnossapito ja prognostiikka pitävät koneet käynnissä

Käynnissäpidon hallinta kattaa laajan kokonaisuuden yksittäisistä komponenteista ja laitteista aina koko tuotantolinjaan, -prosessiin tai laitokseen asti. Käyttövarmuudella ja käynnissäpidon hallinnalla on oleellinen vaikutus yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

Juha Yli-Petäys, Metso Automation Oy

Testaa ESD venttiilejä, älä hermoja

Turvaventtiileille on tyypillistä, että ne ovat käytännössä koko elinkaarensa ajan yhdessä asennossa, odottaen komentoa suorittaa turvatoiminto. Kun turvatoiminto tulee toteuttaa, sen pitää tapahtua 100 % varmuudella. Kuinka sitten taataan, että turvatoiminto saadaan suoritettua?

Milla Turunen, SW-Development Oy

Dynaamisen simuloinnin käyttö toimitusketjujen hallinnassa ja suunnittelussa

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tulee reagoida riittävän nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja markkina-alueilla tapahtuviin muutoksiin. Oikeiden päätösten tekemiseen tarvitaan riittävästi tietoa ja huolellista suunnittelua. Dynaamisen simuloinnin avulla vaihtoehtoisten tuotanto- ja logististen skenaarioiden selvittäminen ja testaus tapahtuu luotettavasti ja olemassa olevia prosesseja häiritsemättä.

Ensio Aikio, Autodesk Oy

Kilpailukykyä 3D-suunnittelusta

Valmistavassa teollisuudessa luottamus 2D-suunnitteluun on edelleen luja. Pysyminen tutussa ja turvallisessa on inhimillistä, mutta monet 3D-suunnittelun vastustajien vastalauseista ovat nykyisin vailla pohjaa. Nyt jos koskaan kannattaa vastata halpatyömaiden kilpailuun tehostamalla omia suunnitteluprosesseja.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy

Kokemuksia FOUNDATION™ kenttäväylätoteutuksista

Fieldbus Foundationin kotisivun mukaan käytössä on yli 8000 prosessia, joissa on yhteensä yli 500 000 FF kenttälaitetta. Mitä on opittu? Onko uusi tekniikka tarjonnut käyttöetuja?

Marita Kotioja, OST Finland

SI-Mittayksikköjärjestelmä Suomessa

Artikkelisarjan toisessa osassa paneudutaan tarkemmin SI-mittayksikköjärjestelmään Suomessa. Artikkelissa käsitellään SI-järjestelmän perussuureet sekä niiden realisointi Suomessa. Lisäksi käsitellään mittausten jäljitettävyyttä.

Hannu Toroi, Hantor-Mittaus Oy

Lehmänlannalla liikkeelle

Laukaalainen yrittäjä Erkki Kalmari on kehittänyt maatilallaan Laukaan Leppävedellä vuodesta 1998 alkaen bioenergiajärjestelmää, jossa raaka-aineena käytetään Kalmarin omalla tilalla syntyvää lehmänlantaa. 

Petri Koivula, Automaatioväylä

Mittausohjelmisto täyttää kaksikymmentä vuotta

Kaksikymmentä vuotta sitten markkinoille tuli uusi graafinen ohjelmointikieli LabVIEW, joka nyt täyttää pyöreitä vuosia. Miltä näytti tietokonemaailma 80-luvulla, kun tietokoneiden käyttö mittauksissa oli vielä lapsenkengissään?

Tuomo Saukkonen ja Juha Taipale, Metso Endress+HAuser Oy

Etäpalvelut oppimisen ja prosessien elinkaaren hallinnassa

Henkilöstön osaaminen on tärkeää pitää hyvällä tasolla muuttuvassa ympäristössä. Muuttuvassa ympäristössä henkilöstön tietotaidon ylläpitoon on myös kehitettävä uusia menetelmiä. Tietotaidon ylläpitämiseen ei enää riitä perinteiset menetelmät vaan rinnalle on kehitettävä jatkuvan oppimisen malli, joka tukee kunnossapitohenkilöstön tarpeita.

Petri Koivula, Yoso Oy

SICK täytti vuosia

Turvalaitteistaan tunnettu Sick vietti syntymäpäiviään sekä Suomessa, että Saksassa.

Saksan emoyhtiö täyttää tänä vuonna 60-vuotta ja Suomessa yritys on itsenäisenä toimijana 15-vuoden ajan.

Timo Harju, Metso Automation Oy

Automaatioväylän tekijät esittäytyvät

Automaatioväylän toimitusneuvoston jäsenet esittäytyvät lukijoille. Vuorossa tällä kertaa on automaatioväylän toimitusneuvoston tunnontarkka jäsen Timo Harju.

Sinikka Hieta-Wilkman SESKO ja Pentti Uuspää, VTT

Standardien hyödyt käyttöön

Sähkö- ja elektroniikka-alan standardoimisjärjestön SESKOn teollisuusprosessien ohjauskomitea SK 65 on valmistellut kaksiosaisen automaatiokäsikirjan. Kirjoihin on koottu valikoima maailmanlaajuisen standardointijärjestön IEC:n standardeja. Osa on käännetty suomeksi ja osa on alkuperäiskielellä englanniksi. Ne on julkaistu SFS-käsikirjoina.

Olli Repo,  Metso Endress+Hauser Oy

Älykkäät venttiilinohjaimet kunnossapidon kannalta

Analogisia asennoittimia vai digitaalisia venttiilinohjaimia? Analogiset tuotteet kyllä säilyvät, mutta uudet tuotesarjat valtaavat alaa digitaalisella saralla. Digitaalisen venttiiliohjainten toinen laitesukupolvi tulee ohjaamaan venttiilien toimintaa ja helpottamaan kunnossapitoa.

Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy

AEL ja Festo koulutuskumppaneiksi

Ammattienedistämislaitos AEL ja automaatiotalo Festo ryhtyvät kumppaneiksi automaatioalan koulutuksessa. AEL tarjoaa FACT-tuotenimellä rakennettuja kursseja, jotka hyödyntävät Festo Didaktiikan monikymmenvuotista kokemusta automaatiokoulutuksessa.

Petri Koivula, Automaatioväylä

Kansainvälisillä Alihankinta 2006 –messuilla lähes 17 000 kävijää

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettiin 13. – 15. syyskuuta kansainväliset Alihankinta 2006 –messut. Kuudettatoista kertaa järjestetyt teollisuuden alihankinnan ammattimessut keräsivät 16 806 messukävijää. Tampereella vuosittain pidettävät messut on Euroopan toiseksi suurin teollisuuden alihankinnan messutapahtuma kävijämäärällä mitattuna. 

Toimitus, Automaatioväylä

Millennium-voittaja avasi Heurekan uuden näyttelykohteen

Millennium-palkinnon voittaja professori Shuji Nakamura vieraili Heurekassa 9.9. ja avasi uuden Millennium-näyttelykohteen. Se kuvaa maailmaa muuttaneita keksintöjä. Professori Nakamura piti yleisöluennon tutkimusalueestaan, uusista LED-valolähteistä. Lisäksi hän osallistui Millennium Youth Forum –tapahtumaan, jossa suomalaisnuoret saivat keskustella hänen kanssaan.

Matkaväylä

Esko Juuso, Oulun yliopisto

ACE 2006 – 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education

Universidad Nacional de Educación a Distancia ja Universidad Politécnica de Madrid järjestivät laaja-alaisen symposiumin Madridissa 21.-23. kesäkuuta. Tämä IFAC-symposium on järjestetty joka kolmas vuosi vuodesta 1988 lähtien.

Timo Ahola, Oulun Yliopisto

Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems

IPMU 2006- konferenssi järjestettiin tänä vuonna 2. – 7. Heinäkuuta Pariisin Les Cordeliers:ssa.  IPMU- konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja tämänvuotinen oli järjestyksessä jo yhdestoista. Konferenssin tavoitteena on esitellä viimeisimpiä tutkimustuloksia älykkäisiin järjestelmiin liittyvän epävarmuuden käsittelyssä sekä pyrkiä toimimaan myös alan tutkijoiden ja käytännön soveltajien yhteisenä foorumina.

Jarno Riistama, Tampereen teknillinen yliopisto, Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos

EMBC’06 konferenssi New Yorkissa

IEEE:n Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) järjesti tämänvuotisen konferenssinsa New Yorkissa Yhdysvalloissa 30.8.-3.9.2006. Tapahtuma oli, kuten tavallista, erittäin suosittu, osallistujia oli järjestäjien mukaan noin 2100 henkilöä ja esillä oli noin 1700 paperia. Konferenssi järjestettiin hulppeassa Marriot Marquis hotellissa aivan Times Squaren laidalla.

Automaatioväylä 5 / 2006 sisälsi lisäksi liitteen AutomaatioNYT, joka käsitteli Tekniikka 2006 näyttelyä.