Lehti 5/2011 Automaatio 2011 näyttely

Päätoimittajalta
Verkostoissa vaikutat ja ne vaikuttavat

Tekniikan journalistit, Presstek järjestää jäsenilleen tapaamisia eri yritysten kanssa, jotta toimittajat oppivat tuntemaan eri aloja
ja eri alojen yritysten toimintaa. Viimeisin matka suuntautui Viroon Eesti Energian Narvan voimalaitokselle ja uudelle
öljyntuotantolaitokselle. Matkan aikana 30 toimittajaa keskusteli ahkerasti tekniikasta ja samalla tultiin tutuiksi toistemme
kanssa. Kolmenkymmenen henkilön osaaminen jakaantuu yhteiskunnan eri osa-alueille ja reissun jälkeen on oma verkosto
laajentunut huomattavasti.

Pääkirjoitus, Heikki Ojanperä
Hinnalla kilpailuttaminen torjuu lisäarvon tuojan

Maailmantalouden suhdannekuopan ja teollisten prosessien käyttöasteiden romahduksen jälkeen on kysytty, hiipuuko
automaation kysyntä. Vajaalla käyvä kapasiteetti kun kuluu vähemmän ja kuluttaa vähemmän. Uuteenkaan ei kuulemma
maassamme investoida aikaisempaan tahtiin, koska muualla saa tuotantoa halvemmalla. Tämän uhkakuvan rinnalla on
varmasti lupa tarkastella myös muutostrendien tarjoamia mahdollisuuksia.

Jukka Hyttinen, SN4Mobile Oy
Asiakaspalvelussa ei nähdä metsää puilta
Asiakkuuksista vastaavat päättäjät lähestyvät asiakaskokemuksen mittaamista väärästä näkökulmasta. Perinteisesti
asiakaspalvelu nähdään Suomessa kustannuksena. Päämääränä on haluttu tavoitettavuus eli lyhyt jonotusaika
mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Tällöin tärkeimmäksi mittariksi nousee kustannus per hoidettu asiakaspuhelu.
Asiakaskokemuksen mittaaminen tulisi kuitenkin nähdä uudenlaisesta johtamis- ja asiakasajattelun näkökulmasta.
Syynä on se, että palvelunäkökulma on puuttunut toiminnasta tai sitä on mitattu harvoin eli kerran puolessa vuodessa
tai vuodessa.

Sakari Pieskä, Mika Luimula ja Jari Mäkelä, Centria Ylivieska
Palvelurobotista apu vanhuspalveluihin

Hyvinvointiyhteiskunnan perustukset järkkyvät, kun huoltosuhde heikkenee vuosi vuodelta. Automaatioalan yksi
tulevaisuuden syömähampaista on yhä lisääntyä laitetarve hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.
Vanhusväestön määrä kasvaa Suomessa hurjaa tahtia. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa
oli virallisen tilaston mukaan vuoden 2010 lopussa 80 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä 255 912.
Määrä on viisinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana.

Mauri Veistinen, Aalto-yliopisto
Automaatio NEO-maneettien tuotannossa
Automaation avulla voidaan parantaa materiaalin saantoa ja tuotantotehokkuutta huomattavasti. NEO-magneettien
valmistaja osoitti asian todeksi käytännössä. Suurin osa hyödynnettävistä harvinaisista maametalleista louhitaan
Kiinassa, nyt myös Australia ja Kanada ovat alkaneet prosessoida lantanideja. Vaikka lantanideja kutsutaan harvinaisiksi
maametalleiksi, lantanidivarat ovat suuret. Nimitys tulee siitä, että eri lantanidit ovat kemiallisesti hyvin lähellä toisiaan ja
ne pitää erottaa toisistaan yksitellen. Vaikka Kiinassa on suurimmat lantanidivarannot, niiden saatavuudessa ei ole ollut
ongelmaa, eikä Kiinaa pidetä poliittisesti kriittisenä alueena.

Leena Yliniemi, Oulun yliopiston Oulu Mining School
Kaivostoiminta Suomessa – kaivoksilla on merkittävä tehtävä Suomen vientiteollisuuden monipuolustajana
Kaivosalalla on menossa toisen maailmansodan jälkeen kolmas globaali buumi. Ensimmäinen kaivosbuumi oli 1950-luvulla
Korean sodan jälkeen, toinen 1970-80 lukujen vaihteessa ja kolmas buumi alkoi 2000-luvun alkupuolella. Nyt meneillään
olevaa kaivosbuumia on vauhdittanut kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan nopea talouskasvu ja sen seurauksena metallien
kasvanut kysyntä ja hintojen nousu. Myös elektroniikkateollisuuden voimakas kehittyminen ja kasvu ovat nostaneet etenkin
jalometallien ja kriittisten metallien kysyntää.

Jouni Aro ja Otso Palonen, Prosys Oy
OPC Day Europe 2011 – suomalaisen OPC- teemapäivän jalanjäljillä
Suomessa on usean vuoden ajan järjestetty OPC- teemapäivä.Tapahtuma sai rinnalleen Euroopan laajuisen teemapäivän kun
ensimmäisen kerran kokoonnuttiin suuremmalla joukolla tapaamiseen. OPC Europe (OPC Foundationin Euroopan organisaatio)
järjesti toukokuussa eurooppalaisen OPC-teemapäivän. OPC Day Europe 2011 -nimellä kulkenut tapahtuma oli järjestyksessään
ensimmäinen ja pidettiin SAP AG:n toimipisteessä St. Leon-Rot:ssa, Saksassa. Teemapäivän aikana esiteltiin OPC-teknologian
nykytilannetta ja tuoteuutuuksia.

Petri Koivula, Automaatioväylä
SMSY täytti 50-vuotta

Suomen Mittaus- ja Säätötekninen yhdistys vietti vuosijuhlaansa Raumalla elokuun alussa. Juhlissa oli useampi sankari,
SMSY 50-vuotta, paikallisyhdistys Puntari 20-vuotta ja Porin PSA 30-vuotta.  60-luvun alussa Suomessa oli käynnissä
suuri teollistumisen kausi ja teollisuutta nykyaikaistettiin kovaa vauhtia sodan jälkeen. Ensimmäiset instrumenttiteknikot
olivat valmistuneet ja ehtineet työelämään ja tarvittiin yhteinen tietojen vaihtopaikka. Tällöin perustettiin Tampereella
SMSY, 11.2.1961. Kokouksen kokoonkutsujanatoimi Rainer Tiihonen Helsingin kaasulaitokselta. Yhdistys rekisteröitiin'
17.11.1961 ja ensimmäinen paikallisyhdistys perustettiin vuonna 1971, Wiisari Helsinkiin. Tämän jälkeen
paikallisyhdistyksiä on perustettu 15 kappaletta eri puolille Suomea. Tällä hetkellä SMSY:n jäsenmäärä on yli 1000.

Petteri Turkki, Sähkölehto Oy
Turvallisuus integroituu

Koneiden ja laitteiden turvallisuus ei ole pelkästään kiinni mekaanisista turvalaitteista vaan yhä useammin turvataan ohjelmallisiin
ratkaisuihin. Koneiden ja laitteistojen riskikartoitus on suoritettava turvastandardien EN 61508 ja EN ISO 13849-1 mukaisesti.
Riippuen mahdollisen loukkaantumisen vakavuudesta ja vian tapahtumataajuudesta koneet ja laitteet on suunniteltava vaaditun
turvaluokan vaatimusten mukaisesti. Vaaditut turvaluokat on jaettu suoritustasoihin (PL) a-e. Uudet standardit ottavat huomioon
toiminnallisen turvallisuuden järjestelmän kaikissa elinkaaren vaiheissa sekä komponenttien vikaantumistodennäköisyydet.

M.J.J. Mäkinen, MJJMäkinen Oy
Sähkötöiden turvallisuus

Sähköiskun saaminen ja valokaaren syntyminen ovat epätoivottuja ja vaarallisia tilanteita. Automaatioasentaja altistuu näille
vaaroille, kun hän työskentelee jännitteisten osien läheisyydessä. Jos vahinko sattuu, on yleensä tehty jotain väärin.
Sähköalan vastuuhenkilöiden ja asentajien ammattitaitoon kuuluu teknisen osaamisen lisäksi myös sähköalan
lainsäädännön ja sähkötyöturvallisuusstandardin noudattaminen ja niiden käytäntöön soveltaminen.

Antti Kuisma
Automaatioseuran toiminnanjohtaja esittäytyy
Sain päätoimittajalta vihjeen, että asiapitoisten automaatiotekstien lisäksi lehteen tarvitaan henkilöesittelyjä. Näiden laatiminen oli
hänen kertomansa mukaan useimmiten ”nakitettu” kyseiselle henkilölle. Niinpä tässä tulee pari sivua aika kevyttä tarinaa
meikäläisen historiasta ja siitä, miten päädyin nykyiseen otsikossa mainittuun tehtävääni.

Hannu Toroi, Hantor-Mittaus Oy
Selkeyttä energiakustannuksiin paineilman kulutusmittauksilla
Paineilman kulutuksen tarkkailu termisillä massavirtausmittareilla on tuonut hyviä tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa
virvoitusjuomien valmistuksessa. Nestemäisistä virvoitusjuomista pakataan nykyisin suurin osa PET (=polyeteeni)-muovipulloihin.
PET-pullojen valmistus lisää paineilman kulutusta erittäin paljon. Tämän kalliin käyttöhyödykkeen käytön tarkkailu suoritetaan
paineilmaverkkoon sijoitettujen ilmamäärämittareiden avulla ja mittaustulokset analysoidaan laitosten energiahallintajärjestelmässä.
Mittausten avulla eri toimintojen aiheuttamat energiakustannukset tulevat läpinäkyviksi ja juoman valmistajalla on käytössään
työkalu, jonka avulla on mahdollista toteuttaa välittömästi useita kustannuksia säästäviä toimenpiteitä.

Laura Cankar, Seeland Helsinki Oy
Eaton juhli komeasti ensimmäistä vuosisataansa

Suomessa häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmiä valmistava Eaton vietti emoyhtiönsä 100-vuotisjuhlia 25.5. yli kahden sadan
juhlavieraan kanssa Bourbon Streetin tunnelmissa ravintola Bankissa, Helsingissä. Eatonin myynnin ja huollon maajohtaja
Timo Hossi toivotti vieraat tervetulleiksi ja kertoi omassa puheessaan Eatonin historian tärkeimmistä virstanpylväistä.
Pienestä autoteollisuuden alihankintafirmasta Eaton on sadassa vuodessa kasvanut merkittäväksi, 150 maassa toimivaksi
70 000 työntekijän voimanhallinnan yritykseksi, jonka liikevaihto oli viime vuonna lähes 14 miljardia dollaria.

Jukka Salonen,  Metso Endress + Hauser
Uuden sukupolven kenttälaitteet tehtaiden kokonaistehokkuuden parantamisessa
Tehtaiden kokonaistehokkuuden parantaminen on mahdollista uusien kenttälaitteiden avulla, kunhan otetaan huomioon elinkaaren,
sovellusten ja käyttäjän toiminta yhdessä. Tehokkuus on yksi tämän päivän teema kun kyseessä on uuden tehtaan suunnittelu tai
vanhan tehtaan modernisointi ja laitoksen käyttöönotto sekä päivittäinen operointi. Uuden sukupolven kenttälaitteet ja
kentänhallinnan ohjelmistot yhdistettynä modernin IT-tekniikan käyttöön auttavat huomattavasti mahdollisissa kustannus-,
turvallisuus- ja aikatauluhaasteissa projektin aikana ja myöhemmin laitoksen kunnossapidossa.

Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Sahateollisuus soveltaa sähköisiä toimilaitteita, jotka haastavat pneumatiikan ja hydrauliikan
Sähköiset toimilaitteet ovat tulleet korvaamaan pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa suoraviivaisen liikkeen toteuttamisessa.
Ne ovat tarkkoja,  helppoja ohjelmoida ja ne säästävät energiaa. Viime vuosina sähköiset toimilaitteet ovat tulleet
varteenotettaviksi kilpailijoiksi paineilma- ja hydraulisylintereille. Lineaarimoottoreiden lisäksi on kehitetty suuria
voimia tuottavia toimilaitteita. Niissä käytettään sellaisia sähköisiä ja mekaanisia ratkaisuja, että ne voidaan rakentaa
ulkomitoiltaan vastaamaan perinteisiä sylintereitä.