Lehti 6-2006 (Automaatio- ja sähköistysjärjestelmät)

Nimiö: Petri Koivula päätoimittaja
Tulevaisuuden menestys yhteisöllisillä toteutusmalleilla

Perjantai-iltapäivänä automaatiotarvikkeita myyvän yrityksen myyntijohtaja selailee nettisivuja ja osoiteluetteloitaan. Samalla hän puhuu puhelimessa suunnitteluyrityksen suunnittelujohtajan kanssa ja kyselee missä mallissa suunnitelmat ovat ja koska tarjouspyynnöt tulevat. Kyseisessä tapauksessa on eräs malli nykypäivän verkostosta, joka perustuu tekniikan, yrityskumppanien ja oman sosiaalisen verkoston hyväksikäyttöön.

Pääkirjoitus: Hans Aalto, Suomen Automaatioseura ry:n puheenjohtaja
Kukka ja mehiläinen

Mehiläisen laskeutuminen kukkaan on yksi luonnon suorittaman järjestelmäsuun-nittelun mestarinäytteistä. Mehiläisen pieneen hermojärjestelmään on ohjelmoitu melkoinen laskenta-algoritmi, joka optimaalisella tavalla ohjaa sen maaliin aisti-informaatioon perustuen myös erilaisten häiritsevien ympäristötekijöiden vallitessa.
 
Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Kaiken kattava automaatio

Eräänä iltana mieleeni juolahti kysymys, mitä kaikkea maailmassa voidaankaan automatisoida. Yleensä automatisoidaan tehtäviä, jotka ovat joko liian tylsiä tai liian vaikeita ihmisen hoidettaviksi. Hyvä esimerkki löytyy autosta – käynnistäminen oli niin hankalaa, että se annettiin sähkömoottorin tehtäväksi. Samalla monikäyttöinen kampikin jäi pois, mutta eipä tuo suuremmin haittaa, sillä eihän nykyään ole juuri kylätappeluitakaan.

Markku Tyynelä, Metso Automation Oy
Tietoturva teollisuusautomaation toimitussopimuksissa

Automaation ja tietotekniikan nivoutuminen yhä tiiviimmin toisiinsa on tuonut uusia vaatimuksia tehdä toimitussopimuksia. Takuu ja vastuukysymykset eivät enää rajoitu pelkästään laiteratkaisuihin vaan nykyisin on otettava huomioon kokonaiset prosessit.

Ilkka Temmes, Delcon Oy
Releiden vaihtaminen on kallista lystiä

Tuotantolaitoksen relekustannukset eivät useinkaan ole päällimmäisiä asioita taloudellisuudesta keskusteltaessa. Releiden vaihdosta tulee suuria lisäkustannuksia, joihin voi etukäteissuunnittelulla puuttua ennakkoon. 

Milla Turunen, SW-Development Oy

Dynaamisen simuloinnin käyttö toimitusketjujen hallinnassa ja suunnittelussa

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tulee reagoida riittävän nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja markkina-alueilla tapahtuviin muutoksiin. Oikeiden päätösten tekemiseen tarvitaan riittävästi tietoa ja huolellista suunnittelua. Dynaamisen simuloinnin avulla vaihtoehtoisten tuotanto- ja logististen skenaarioiden selvittäminen ja testaus tapahtuu luotettavasti ja olemassa olevia prosesseja häiritsemättä.

Veijo Tolonen, automaatiomestari, Kuopion Energia
Kuopion Energia MetsoDNAn mukana uudelle vuosituhannelle

Kuopion Energia oli edelläkävijä 1980- luvun alussa digitaalisen automaatiojärjestelmän soveltamisessa voimalaitoskäyttöön. Uuden tekniikan valinnassa painivat kokemus ja uudistus sekä luulo ja tieto. Valinnat osoittautuivat oikeiksi ja nyt on otettu käyttöön uusi ohjausjärjestelmä
 
Oiva Poutanen, automaatiomestari evp., Kuopion Energia
Digitaalitekniikan alkuhistoriaa Haapaniemen voimalaitokselta Kuopiosta

Haapaniemen 2. voimalaitoksen rakentaminen 1978 sattui automaation kannalta murroskohtaan, jolloin ensimmäiset digitaaliset järjestelmät olivat näyttäneet mahdollisuutensa. Uuden tekniikan valinnassa painivat kokemus ja uudistus sekä luulo ja tieto. Tässä muistoja ja taustoja yli neljännesvuosisadan takaa valinnan vaikeudesta ja Damaticin Calssicin saapumisesta Kuopioon. 

Tuomo Waljus, Metso Endress+Hauser Oy
Automaatioväylän tekijät esittäytyvät

Sarjassamme lehden tekijät -esittäytyvät, on vuorossa säätötekniikan ammattilainen, joka on lehden tekijänä juniori, mutta säätötekniikan ammattilaisena jo voisi kutsua senioriksi.
 
Hannu Toroi, HAntor-Mittaus Oy
Pinnan tasolta

Tieto pinnan korkeudesta on yksi teollisuusprosessien mitatuimmista suureista. Usein mittaus on prosessin haastavimpien mittausten joukossa ympäristöolosuhteiden takia ja niinpä ratkaisut ovat monasti tapauskohtaisia ja kokemuksen kautta parhaaksi haettuja.

Henrik Sikanen, Savoni ammattikorkeakoulu
Maatalouden energiantuotanto vaatii automaatio-osaamista

Savonia ammattikorkeakoulussa toteutettiin pienvoimantuotannon mahdollisuuksia ja tuotannon tehostamista tutkinut projekti. Projektin aikana toteutettiin vesivoimalaitoksen saneeraus, jotta saatiin todellinen tutkimuskohde.
 
Marita Kotinoja, OST Finland
Kansainvälinen metrologia

Metrologia-sarjan kolmannessa osassa tutustutaan alan kansainvälistymiseen ja mitä kaikkea asiaan liittyy maailmalla.

Raimo Vattulainen, Kuopion Vesi
Käyttökokemuksia biokaasumoottoreista

Biokaasua on hyödynnetty jo vuosia teollisuusprosesseissa, joissa käsitellään suuria orgaanisia jätemääriä. Lietteen mädätyksessä muodostuvaa metaania kannattaa kerätä ja polttaa lämpöenergiaksi tai käyttää kaasumoottorin polttoaineena.

Nina Boman, Lassila-Tikanoja Oyj
VTT:n puhdastila jälleen toimintaan

Vahinkosaneeraus siivosi viimeisetkin pölyhiukkaset TT:n palossa vaurioituneen puhdastilan toiminta on jälleen käynnistymässä. Suuri joukko saneerausalan ammattilaisia tarvittiin avuksi, jotta tilasta saatiin jälleen nimensä veroinen. 

Petri Koivula, Yoso Oy
Tekniikan vuosikatsaus Jyväskylässä

Kahdestoista Tekniikka-näyttely pidettiin lokakuun alussa Jyväskylässä. Tämänvuotinen näyttely oli selvästi kansainvälisin koskaan pidetty. Paikalla oli näytteilleasettajia yli 30 maasta ja tuotevalikoiman runsaus oli merkillepantavaa. Tuotteita näyttelyssä oli yli tuhannesta yrityksestä.

Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Tieto on valtaa

Motekissa älykkäämpiä komponentteja (Automaatioväylä, Sinsheim) Saksan Motek-messut esittelivät monia teknisiä suuntauksia kappaletavara-automaatioon. Älykäs mekatroniikka ja kenttäväylää pitkin komponenttitasolle kulkeva vikadiagnostiikka olivat eräitä vahvistuvista trendeistä. 

Matkaväylä
Enso Ikonen ja Rami Rantanen, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Systeemitekniikan laboratorio
IFAC:n Suurten teollisuusjärjestelmäsovellusten tapahtuma
1st IFAC Workshop on Applications of Large Scale Industrial Systems -ALSIS '06, 30.-31.8.2006, Helsinki – Tukholma

Mika Viinikkala TTY, Ilkka Seilonen TKK ja Jukka Peltola TKK
INDIN'06 – 4th International IEEE Conference on Industrial Informatics
INDIN konferenssi järjestettiin neljännen kerran, Singaporessa 15.-18.8.2006. Konferenssin tavoitteena on yhdistää akateemisissa piireissä ja teollisuudessa tapahtuvaa tietotekniikan tutkimusta ja edistää uusien tekniikoiden siirtymistä käyttöön teollisuuteen.

Automaatioväylän toimitus

AEL ja Festo koulutuskumppaneiksi

Ammattienedistämislaitos AEL ja automaatiotalo Festo ryhtyvät kumppaneiksi automaatioalan koulutuksessa. AEL tarjoaa FACT-tuotenimellä rakennettuja kursseja, jotka hyödyntävät Festo Didaktiikan monikymmenvuotista kokemusta automaatiokoulutuksessa.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Kirja-arvostelu: Mies ja nainen  Parisuhteessa voi selvitä hengissä

Automaatioväylän toimitukseen saapui kirjalähetys, joka herätti päätoimittajan uteliaisuuden. Miten tästä voisi kirjoittaa Automaatioväylään kirja-arvostelun. Seuraavaksi tulikin mieleen pakonomainen tarve lukea kirja ja kirjoittaa muille siitä.  Parisuhteessa voi selvitä hengissä on kirja, joka voisi kuulua automaatio-osaajan iltalukemiseksi.