Lehti 6-2007 (Suunnittelu ja turvallisuus)

 Päätoimittajalta:
Viestintäosaaminen ja osaamattomuus

Tekniikkavetoisessa toiminnassa on aina kiinnitetty kovin vähän huomiota viestintään. Yrityksen ensikontaktin merkitystä tulevaan asiakassuhteeseen on väheksytty liian kauan. Viimeksi automaatio 07-messuilla huomasi, kuinka eri tavoilla yritykset markkinoivat itseään asiakkaille. Hyvä, ettei joillakin osastoilla juostu lähestyvää henkilöä karkuun. Pelkästään se ei johtunut henkilöstä. Minkälainen viesti osastolta huokui, kun isännät keskustelivat keskenään ja asiakas tutustui tarjontaan itsenäisesti? Pitää muistaa, että viestitämme jatkuvasti ympäristöön asioita itsestämme, ajatuksistamme ja arvoistamme.

Seppo Ahvenainen, ylijohtaja, Turvatekniikan keskus
Kokonaisuus ratkaisee!

Jokaisella ajalla on omat suosikkipuheenaiheensa ja omat uskomuksensa. Eräs tämän päivän ykköspuheenaiheista meillä ja muuallakin maailmassa on ilmastonmuutos. Kannua valetaan
siitä, miten suuri ilmastonmuutos tulee olemaan, mitkä ovat sen vaikutukset sekä millä keinoilla sitä voitaisiin hallita sikäli kuin se ihmisen toimin mahdollista. Vanha viisaus johtamisen ja miksei automaationkin maailmasta on, että mitä ei voi mitata, sitä ei voi ohjata saati johtaa.

Matti Paljakka
Simuloinnilla turvallisempaan tuotantoon

Simuloinnin merkitys automaatiotoimituksissa on nousussa. Simuloinnissa
voidaan testata virheitä, joita käytännön ajossa ei ole mahdollista tehdä. Siksi
onnettomuudet on parasta simuloida etukäteen.

Kari Hytönen
Laatu ja kustannustehokkuus ovat hyvän suunnittelun selkeät tavoitteet

Automaatiosuunnittelu elää muun suunnittelun kanssa korkeasuhdannetta. Töitä riittää ja suunnittelijoista tahtoo olla jo pula. Sähkövoimapuolella koulutusta ei viime vuosina ole ollut riittävästi, mutta instrumentoinnin koulutus on kehittynyt parempaan suuntaan. Automaatiosuunnittelijoita ohjauspuolelle saadaan edelleen mukavasti oppilaitoksista.

Mauri Heikkinen
Turva-automaatiojärjestelmän käytännön toteutus standardien mukaisesti

UPM Kymmene Oyj rakentaa UPM Kymin sellutehtaalle uuden talteenottolinjan. Projekti käsittää uuden soodakattilan, hajukaasukattilan, turbiinin, haihduttamon, kaustistamon, meesauunin sekä apukattilan. Projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvajärjestelmiin.

Mauri Heikkinen,
Soodakattilan turva-automation suositus

Suomen Soodakattilayhdistyksen Automaatiotyöryhmä on laatinut soodakattilalle turva- automaation suosituksen. Jäsenistö on kaivannut selkeää ohjetta soodakattilan turva-automaation
toteutuksesta. Taustana on huoli turvallisuudesta ja toteutustapojen moninaisuus eri uotantolaitosten välillä.

Lasse Eriksson, Riku Jäntti, Mikael Pohjola
Säädön ja tietoliikenteen yhteissimulointi langattomassa automaatiossa

Säädön ja tietoliikenneratkaisujen suunnittelu liittyvät langattomissa järjestelmissä entistä läheisemmin toisiinsa. Säädön ja tietoliikenteen vuorovaikutusten selvittämiseksi tarvitaan integroituja suunnittelu- ja kehitystyökaluja, jotka mahdollistavat kokonaisjärjestelmän analysoimisen simuloimalla.

Seppo Pyyskänen
Turvallisuuden huomioonottaminen suunnittelussa

Turvallisuus otetaan yhä enemmän huomioon suunnittelussa, mutta onko huomioonottaminen vain
pakollinen kustannusrasite. Mitä turvallisuuden suunnittelulla todella halutaan?

Outi Laitinen, David Hästbacka, Seppo Kuikka, Teemu Tommila,Leena Salo
Työntutkimuksella tehokkuutta automaatiosuunnitteluun

Automaation suunnittelutyötä tutkimalla saadaan eväitä suunnittelijoiden osaamisen sekä suunnittelumenetelmien ja -työkalujen kehittämiseen.

Mika Kaijanen
Turva-automaatio toiminnallisen turvallisuuden varmistajana

Turva-automaatio on yksi tärkeimmistä varautumismenetelmistä prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden saavuttamisessa sekä varmentamisessa.

Lasse Pesonen, Jean-Peter Ylén, Simo Salminen, Pasi Riihimäki
Luovaa prosessikehitystä

Suomen Automaatioseura ry ja Suomen Messusäätiö ovat myöntäneet vuoden 2007 automaatiopalkinnon työryhmälle, joka koostuu Nokian ja VTT:n tutkijoista. Työryhmä on mallintanut ja simuloinut Nokia Oyj:n tuotekehityksen prosesseja, joista yksi näkyvimmistä
sovelluksista on koulutussimulaattori.

Automaatioväylä
Komponenteista kokonaisuuksiin ja tuotantolinja pöydälle

Tuotannon kokoonpanoon ja kappaleiden käsittelyyn keskittynyt Motek- messutapahtuma järjestettiin Stuttgartissa 24 – 27 syyskuuta. Paikalle kerääntyi koneenrakentajia ympäri
maailman. Tuotantoketjujen hallinta ja tuotantolaitteiden integrointi oli messujen
keskeisinä teemoina.

Johanna Lantto
Palvelurobotti –ihmisen paras ystävä?

Mitä palvelurobotiikka on? Mistä se on saanut alkunsa, ja missä kaikkialla robotteja
tullaan ehkä näkemään? Mikä on robotin ja autonomian määritelmä?

Marita Kotinoja
MIKES-talo, uudet puitteet huippumetrologialle

Suomalainen tutkimus ja mittaus sai ansaitsemansa puitteet kun Mittatekniikan keskuksen eli MIKESin toimitalo valmistui vuonna 2005 Otaniemeen. 

Matti Lehto
Mitä tehdä kun sopivaa liitinratkaisua ei löydy?

Liittimiin kiinnitetään erilaisissa ratkaisuissa kovin vähän huomiota. Tuotekehitys on yhä nopeampaa ja uudet tuoteratkaisut edellyttävät liittimiltä täysin uusia ominaisuuksia tai rakenteita.

Jaakko Jutila
CIRA 2007

7th IEEE International Symposium on Computational Intelligence in
Robotics and Automation (CIRA 2007) jatkoi siitä mihin kaksi vuotta sitten
Suomessa TKK:n automaatiotekniikan osastolla järjestetyssä edellisessä
symposiumissa jäätiin. Tarjolla oli automaatiotekniikkaan ja robotiikkaan
liittyviä papereita hyvin monelta eri alalta liikkuvista autonomisista
järjestelmistä aina lääketieteen uusimpiin sovelluksiin saakka.