Lehti 6-2008 (Ympäristö, energia)

 Päätoimittajalta
Automaatio käy sivuraiteella

Automaatio on levittäytynyt kaikkialle yhteiskuntaan, teollisuuteen ja talouteen. Miksi automaatiosta ei kuitenkaan keskustella yhteiskunnan tärkeimpien piirien sisällä vaan kehän ulkokaarella? Onko automaatio ajautumassa sivuraiteelle vai olemmeko me koskaan olleetkaan pääradalla? Tuotteisiin lisätään jatkuvasti automaatiota ja automaatioaste nousee useissa sovelluksissa sataan prosenttiin. Kuitenkaan automaatio ei ole se esiin työntyvä ominaisuus laitteissa, vaan se on muotoilu ja ulospäin näkyvät merkkilaitteet sekä käyttöliittymät. Onko toiminnallisuus jäänyt fyysisen olemuksen jalkoihin? Onko automaatioalan annettava periksi vai aloitettava järjestelmällinen alan näkyvyyden esiintulo?

Pääkirjoitus
Automaatio maailmaa pelastamaan

Energiakeskustelu käy Suomessa voimakkaana ja aallot lyövät korkealle. Suomen hallitus käynnisti syksyllä 2007 uuden pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Strategiassa tullaan määrittelemään EU-velvoitteiden edellyttämät toimenpiteet Suomessa. Strategian pääpainopiste on vuoteen 2020 kohdennetuissa toimissa.

Toimitus, Automaatioväylä
Energiaa eri lähteistä

Energiaa voi samaan kohteeseen saada useammasta eri lähteestä ja näin säästää luontoa tuleville sukupolville. ABC liikenneasema Viitasaaren energiaratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa ja energiaa saadaan järvestä, tuulesta sekä biopolttoaineesta.

Maria Nurmoranta, Metso Automation
Luotettava ketju polttolaitosten päästömittauksista raportointiin

Päästöt ovat haaste teollisuudelle. Raportointiin kiinnitetään jo nyt huomiota ja vaatimukset vain nousevat tulevaisuudessa. Tarkoitus on saavuttaa aukoton päästöraportointi.

Matti Kantonen, Finnwind Oy
Tuulivoima lyö läpi itseään myös Suomessa

Tuulivoimaloista puhuttaessa suurin osa kuluttajista ajattelee ensimmäisenä isoja tuulivoimaloita. Markkinoilla on kuitenkin myös vapaaajan asuntojen ja omakotitalojen käyttöön suunniteltuja pientuulivoimaloita.

Seppo Lahtinen, ABB Oy
Energianhallintajärjestelmällä energiatehokkuutta

Energian hinnan pitkään jatkunut nousu on kaventanut yritysten voittomarginaaleja. Suuntaus tulee jatkumaan ja nyt menestyvät yritykset, joilla energia-asiat ovat hallinnassa toiminnan kaikilla tasoilla.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Seitsemän kuolemansyntiä

Automaation seitsemän kuolemansyntiä -sarjan kuudennessa artikkelissa haastattelussa on automaatioalan herrasmies, tekniikan tohtori Hans Aalto.

Toimitus, Automaatioväylä
Ylläpitoyhteistyö luo hyvinvointia

Globalisaatio luo suomalaisille yrityksille lisää mahdollisuuksia, mutta samalla myös kirittää yrityksiä parempiin tuloksiin. Yritysten on otettava mallia muiden toimintatavoista ja nykyiset toimintamallit on uudistettava, toteaa Honeywell Suomen toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Uma Pihlaja, VEM motors Finland Oy
Taajuusmuuttajat säästävät energiaa jäteveden pumppaamoissa

Hausjärvelle rakennettavat pumppaamot saavat aikaan merkittäviä säästöjä niihin asennettujen taajuusmuuttajien ansiosta. Säästöt muodostuvat rakennusvaiheen sähköliittymämaksuista, liittymämaksujen kuukausimaksuista sekä saavutettavista energiansäästöistä. Taajuusmuuttajainvestoinnin takaisinmaksuaika on alle puoli vuotta.

Toimitus, Automaatioväylä
Tekniikka 2008-messut

Tekniikka -messut pidettiin lokakuun alussa Jyväskylässä ja paikalle saapui taas automaatioalan väkeä ympäri Suomen. Automaatiolla on aina jotain uutta annettavaa konkareillekin.

Toimitus, Automaatioväylä
WIKA Finland Oy juhli 10-vuotispäiviään

WIKA Finland Oy on nyt saavuttanut teini-iän toimimalla omalla nimellään maahantuonti-, myynti- ja palveluyrityksenä Suomessa. Syksyllä 1998 WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG perusti Suomeen tytäryrityksen, jonka johtoon tuolloin kutsuttiin Börje Fyhr. Itse WIKA-yhtymä aloitti toimintansa Saksan Klingenbergissä vuonna 1946 Alexander Wiegandin ja Phillpp Kachelin toimesta. Yhtymän nimi tuleekin molempien herrojen sukunimistä.

Ilkka Korhonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
RFID – tekniikka energiatekniikassa

Tämä kaksiosaisen ”RFID-tekniikka energiatekniikassa” artikkelisarjan jälkimmäinen osa esittelee RFID-tekniikan soveltamismahdollisuuksia voimalaitoksen ja sen polttoaine- ja jäteketjun eri osissa.

Marjatta Pietilä, ABB
Älykkäästi kultaa Kittilästä

Suomen kaivostoiminta elää huimaa nousukautta. Teräksen kysyntää kasvattaa Aasian talouskasvu ja hyvinvoinnin rakentaminen. Kysyntä ulottuu myös muihin metalleihin, kuten kultaan. Kittilässä on rakennettu uusi kultakaivos ja sen rikastamoon juuri käynnistymässä.

Juha-Pekka Nikkarila, Inspecta Oy
Virtausmittausten merkitys yhteiskunnassa

Turvatekniikan keskuksen arvion mukaan Suomessa on noin 600 000 virtausmittaria. Virtausmittauksen perusteella yhteiskunnassa pyörivät suuret rahavirrat ja niillä on suuri kaupallinen merkitys.

Matti Sundquist
Teollisuusautomaation tietoliikenne – turvaväylät

Inspecta Koulutus Oy:n uutuusjulkaisu kuvaa moderniin turva-automaatioon kiinteästi liittyvää turvaväylätekniikkaa ja se on sellaisenaan tervetullut suomenkielinen opas tekniikan ja taustalla vaikuttavien turvallisuusperiaatteiden ymmärtämiseen.