Lehti 7-1998 (Käyttöliittymät)

Pääteemana käyttöliittymät

Toimistotekniikka valtaa tehtaat
Internetin ja selainten avulla on viimein saatavilla yleisiä käyttöliittymiä myös automaatioon. Yhdistelmän edut ovat huomattavat ja se valtaaneekin markkinat nopeasti. Verkkopohjainen käyttöliittymä on nopea toteuttaa ja halpa käytössä. Käyttäjän sisäinen tietoverkko – intranet -on lisäksi tietoturvallinen ja vasteeltaan riittävän nopea.

Asiantuntijalle saadaan prosessitiedot selaimen avulla tarvittaessa vaikka kotiin tai kauemmas kulloinkin tarvittavassa muodossa. Prosessin asetusarvot voidaan internet-tekniikan avulla muuttaa tarvittaessa kaukaakin. Ja huoltotiedot lukea ja objelmistot vaihtaa vaikka toiselta pnolelta maapalloa. Sekä selata päivitettyjä manuaaleja valmistajan palvelimelta.

Kenttäväylä-kohelluksen armonaika on kohta ohi. Yksi yhteinen kenttäväylä olisi pitänyt olla valmiina jo vuosia sitten. Toimistojen TCP/IP-viestitys ja ethernet saattavat yleistyä ''virallisten" kenttäväylien rinnalla. Joihinkin antureihin tarjotaan jo varustukseksi TCP/IP.

Parempi ilman
Paras käyttöliittymä on olematon sellainen. Asunnon valaistuksen voisi hoitaa automaattisesti huoneessa oleskelijoiden ja kellonajan sekä muutaman muun prosessimittauksen mukaan. Ihminen tulisi aina sopivasti valaistuun tilaan.

Automaation käyttöliittymissä tulisi käyttää ihmiselle luontaisia valmiuksia. Opimmehan ajamaan vuokra-autolla 30 sekunnissa toisella puolella maapalloa. Moderneissa autoissa on kymmenkunta tietokonetta, joiden toimintaa ohjaamme huomaamattamme.

 Autojen reitityspalvelua CD-ROM-kartan avulla on kaupallisesti santavilla. Niitä korvatuan nyt tietoverkkopalveluilla, joiden avulla voidaan huomioida myös tiestön ruuhkat.

Edelleen näbdään tulevaisuudenkuvia autoista, jossa on kuljettajalle useita PC-näyttöjä. Onneksi on kuitenkin tajuttu, että kuljettaja ei voi näpelöidä junri mitään ajaessaan. Tutkimusten mukaan puhelimeen puhuminen hidastaa reaktioita noin puoli sekuntia ja puhelimen näppäily toiset puoli sekuntia.

Toisaalta varoitus onnettomuudesta puoli sekuntia ennen rysäystä estää vammoja ja kustannuksia huomattavasti.

Täten oikea käyttöliittymä reitinopastukseen on keinoääni: "Jos vielä olette matkalla mummolaan, niin kääntykää kohta oikealle Asikkalaan ruuhkan vuoksi.''

 Automaattinen henkilöauton ajaminen kuvankäsittelyn avulla on jo ratkaistu teknisesti, mutta turvallisuus ja lainsäadäntö ovat ratkaisematta. Ko. järjestelmät yleistyvät aluksi rattiin nukahtamisen varoitusjärjestelminä. Käyttöliittymäksi tullee keinotekoinen tärinäraitoja muistuttava ääni ja tärinä.

Vähän mutta hyvää
Prosessiautomaatiojärjestelmien käyttöliittymissä on meneillään nyt kokeiluvaihe, jossa käyttöliittymä tietokoneineen otetaan mukaan tehdaskierrokselle liiveihin puettuna. Tietoja voidaan selata käsillä tehdyn työn ohessa näyttösilmikkoa vilkaisten.

Puettavat käyttöliittymät ovat jo niiden laitetoimittajille selvää liiketoimintaa ja kirkastavat käyttäjien yrityskuvaa. Hyviä tuloksia on saavutettu untta paperitehdasta käynnistettäessä. Paperitehtaiden mielenkiinto lienee yllättänyt kaikki osapuolet. Jatkoa seurannee nopeasti mnilla sovellusaloilla -esimerkiksi kalliit korjaustyöt manipulaattorin ja kaukokäyttöliittymän avulla.

 Käyttöliittymän tulee olla niin yksinkertainen knin malhdollista. Ja sen tulisi selkeyttää prosessia – ei kopioida sen fyysistä rakennetta. Kaikki, mikä voidaan jättää automaation hoidettavaksi, kannattaa jättää sille.

Hannu Lehtinen
VTT Automaatio
    
Automaatioväylä on hyvä käyttäjäliittymä
Mitä muuta voisin tamän lehden päätoimittajana sanoa. Mikä on oikea termi: käyttö- vai käyttäjäliittymä? Tässä lienee kysymys asioiden painotuksesta. Omasta mielestäni käyttö korostaa tavaran ja ohjelmiston osuntta kyseessä olevaan hommaan. Käyttajä taasen tuo paremmin esille minun tai muun käyttajän osuuden MMI (Man Machine Interface) -liitynnässä.

Liittymää ja sen merkitystä automaatiossa käsitellään, jälleen kerran, monipuolisesti tässä lehtemme numerossa.

Lehti on esimerkki hyvästä käyttäjaliittymastä. Siitä voi nopeasti ja helposti lukea tarkeät ja kiinnostavat jutut, mutta samalla alitajunta huomaa sivulta muukin uutiset ja jopa ilmoituksetkin. Informaatiota käyttöliittymät, sähköinen viestintä ja internet syöttävät niin paljon, että tavallinen ihminen hukkuu, jos joku ei seulo sitä etukäteen. Eli toimittajankin työtä tarvitaan

Omaehtoisen ajattelun viisautta ja tärkeyttä ei pidä unohtaa. Luovat ihmiset ovat myös laiskoja, sillä tyhjä aika avaa oven uusiin oivalluksiin. Jos täyttää koko ajan päänsä inforoskalla, sinne ei mahdu mitään fiksua.

 – Opettamisella ei ole luovuuden kanssa mitään tekemistä, sanoi Juice Leskinen puhuessaan aiheesta "Koulutus ja luovuus" Hän olisikin mieluummin muotoillut aiheen muotoon Koulutus vai luovuus. Luovuus on uuden etsimistä hakeutumalla perusasioihin, näiden yhdistelyä uuden nakökulman löytämiseksi. – Koulutuksella hullu asia opetetaan säyseille ihmisille. Sitten se onkin jo järkevää. Asian keksijä on viety vaarallisena hoitoon, Juice kärjisti. – Luova ihminen rakensi atomipommin, järkevät käyttivät sitä.

Menestysvärinä teknovihreä
1950-luvulla atomivoimasta ennustettiin energiaa, joka olisi "liian halpaa mitattavaksi". Plutonium-sirut antaisivat tehon omakotitaloihin, jääkaappeihin, rannekelloihin, juniin, autoihin ja lentokoneisiin. Ford esitteli vuonna 1958 prototyypin Nuclcon-autosta, jonka teholähteenä olisi kannettava, ladattavissa oleva ydinreaktori.

Vastaavia esimerkkejä on lukuisia myös tietotekniikan visionäarien metsään menneistä ennusteista. Tulevaisuutta ei voida ennustaa tarkasti, mutta sitä voidaan ennakoida melko hyvin. Virhearviot koskevat yleensi markkinoiden, eivätkä itse teknologisen osaamisen kehittymistä.

Selvästi ennustettavissa on, että parhaan tiedon ja teknologian hallitsevilla mailla ja yrityksillä on parhaimmat mahdollisuudet menestyä. – Osa näistä menestyvistä yrityksistä on teknovihreitä, jotka soveltavat huipputason teknologista osaamistaan pehmeistä arvoista syntyvien tarpeiden toteuttamiseen, kirjoittaa Helsingin yliopiston dosentti Hannu I. Miettinen. Tulevaisuuden kuluttaja vaatii tiukasti teknovihreää. Värin on oltava aitoa, joten nykyisestä tuotteiden pensselöinnistä on luovuttava. Hyvillä käyttöliittymilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli.

Kansalaispalkka
Näin eduskuntavaalien lähestyessä otan tilaisuuden tullen kantaa myös perustuloon / kansalaispalkkaan / negatiiviseen verotukseen. Perustulouudistus hyödyttäisi maamme taloutta. Työttomyysturvan lähtökohtana on, että ansiotulojen hankkiminen kannattaa aina. Toimeentulotuki todistetusti tuhoaa täman periaatteen, Työttömyyttä ja työvoimapulaa esiintyy samanaikaisesti aivan tavallisissa ammateissa.

Tulojen kasvaessa pienenevä perustulo ei maksa joutilaisuudesta enempää kuin nykyjärjestelmä, pikemminkin päinvastoin. Oikein toteutettu perustulo merkitsee ihmisten oman aktiivisuuden palkitsemisen lisäksi myös rakenteellista tukea sekä matalapalkka-aloille että osa-aikatyölle. "Laiska", luova alamme ammattilainen voisi suorittaa etähuoltoa nojatuolistaan käsin. Pääkirjoittajaa lainaten "Kaikki, mikä voidaan jättää automaation hoidettavaksi, kannattaa jättää sille".

Ari Kukkonen
päätoimittaja
   
Matti Vuori, Jouni Kivistö-Rahnasto, Sirra Toivonen, VTT Valmistustekniikka
Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu lähtee käytön tarpeista
Käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana tulee olla käyttäjän toiminnan tarkastelu. Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta käytännön suunnittelutoiminta on kuitenkin usein teknistä suunnittelua, laitteiden ja komponenttien valintaa. Käyttöliittymäratkaisut eivät tällöin ole parhaita mahclollisia, mikä näkyy usein käyttöliittymäuudistusten ongelmina. Eräs syy nykyiseen suunnittelutapaan on se, että suunnittelutiimeillä ei ole ollut hyviä työkaluja toiminnalliseen suunnitteluun. Asiaan on kuitenkin vähitellen tullut parannusta.

Teuvo Skyttä, UPM-Kymmene Oyj Kaukas
Internet "asiantuntijajärjestelmä"
Luonnollisen kielen avulla toteutettu automaatio mahdollistaa osallistuvien asiantuntijoiden määrän kasvun. Kehityksen varmistamiseksi dokumentin on pysyttävä jatkuvasti käytössä – ja ajantasalla.

Kari Tukiainen, Instrumentointi Oy
Mikrotietokonepohjaisten käyttöliittymien räätälöinti
Magneettikuvaus on yleistynyt viimeaikoina useiden sairauksien diagnostiikassa. Laitteita on käytössä jo kaikissa yliopistosairaaloissa, useissa keskussairaaloissa sekä yksityislaitoksissa. Magneettikuvauksissa käytetään hyväksi voimakasta magneettikenttää ja matalaenergistä radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä, joiden avulla kuva muodostetaan.

Hannu Lehtinen, VTT Automaatio
Auto edelläkävijänä
EU:n rahakirstun vartijat heltyivät suomalaisosaamisen edessä.

Jari Hyvönen, Klinkmann Automation Oy
GSM-käyttöliitymä
Suomi isännöi maailman tämän vuoden suurinta, kerran kolmessa vuodessa järjestettävää PulPaper-suurtapahtumaa 2.-4.6.98. Näyttelyssä olivat mukana lähes kaikki prosessiteollisuuden alueet pääkohteista muoviin, petrokemiaan, elintarvikkeisiin ja lääkeaineisiin sekä voima- ja puhdistuslaitoksiin. Luonnollisesti myös automaatio, instrumentointi ja mittaustekniikka.

Tuomo Kallioniemi, Jarmo Ervast, Valmet Automation
Laajenevat konelinjat hyötyvät MCS-ohjauksesta
Artikkelissa käsitellään tieteellisen CD-julkaisujen valmistamista ja pohditaan erilaisia siihen liittyviä teknisiä ongelmia. Tiedot perustuvat suurelta osin Automaatiopäiville 1995 ja Imeko:n maailmankongressiin 1997 tehtyjen CD-ROM:ien valmistuksessa saatuihin kokemuksiin ja mainituissa projekteissa ilmenneihin ongelmiin. Esitelmä painottuu HTML:n soveltamiseen tieteelliseen dokumentointiin ja sen vertailuun muutamien yleisesti käytettyjen hypermedian kehitystyökalujen kanssa.