Lehti 7-2001 (Kenttäväylät)

Pääteemana kenttäväylät

Puheenjohtaja Jari Anttila, Suomen Automaatioseura ry.
Uusi kausi alkaa Automaatioseuramme toiminnassa
Automaatio tietoyhteiskunnan rakentajana! Automaatio on keskeinen osaamisalue myös tulevaisuuden yhteiskunnan uuden teknologian hyödyntämisessä. Arviomme mukaan alalla on noin 20 000 ammattilaista, joiden etua pyrimme ajamaan. Ei ammattiyhdistyksenä, vaan puhtaasti tekniikan edistämisen ja jäsenistön hyvinvoinnin puolesta. Automaatio on saamassa positiivisemman imagon verrattuna menneisiin vuosikymmeniin jokapäiväisen arkielämän parantajana ja työpaikkojen luojana.
Oltuani neljä vuotta seuramme puheenjohtajana ja nyt jättämässä tehtävän seuraajalleni, on hyvä hetki tarkastella tilannettamme. Meillä on takanamme hyvä jakso — jäsenmäärä ylitti tänä syksynä 2000, aktiivisuuden taso on tapahtumien perusteella nousussa ja Automaatioväylä-lehti on kehittynyt oikeaan suuntaan.
Maailman muuttuessa verkostojen merkitys tiedonkulussa kasvaa. Automaatioala tarvitsee omat verkostonsa sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja kuka muukaan kuin seuramme tätä hommaa hoitaisi. Kaikessa siinä, mikä liittyy omaan ammattiryhmäämme, lienee oma aktiivisuuteemme kaiken positiivisen tekemisen perusta. Järjestömme antaa siihen mahdollisuuden, koska yksilöinä tai pienryhminä on vaikea organisoida toimintaa. Meitä siis tarvitaan — mutta mitä me sitten aiomme tehdä…
Seura on osa verkostoa ja yksittäinen jäsen saa sitä kautta pääsylipun moniin tilaisuuksiin. Jäsenpolitiikkamme on selkeä: me keskitymme välittämään tietoa seurasta, etenkin nuorille opiskelijoille. Tätä kautta jäseniksi hakeutuvat ne, jotka toimintaamme ymmärtävät ja kannattavat. Jäsenkunnan määrä ei ole mikään arvo itsessään, emmekä pyri maksimoimaan jäsenistön määrää. Yritysjäseniä me tarvitsemme. Kaikkien alalla toimivien merkittävien ja kiinnostavien yritysten tulisi olla yritysjäseniämme, mukana toiminnassamme ja verkostossamme, jotta systeemi toimisi tiedonvälityksen kannalta oikein. Yritysjäsenien lisäämiseen on panostettava.
Taloudellisesti seuramme on vakaalla pohjalla, emme pyri tekemään tulosta. Arvomme muodostuu siitä, miten kykenemme toimimaan jäsenistömme hyväksi, mittarina osanottotunnit tai -päivät eri tilaisuuksissamme.
Toimintaan tarvitaan kuitenkin laajempi aktiivien joukko. Toiminnan organisointi onnistuisi ilmeisesti parhaiten projektiluonteisina tehtävinä, ei niinkään esim. hallituksen jäsenten voimin. Meillä on erittäin hyvät suhteet alan korkeakouluihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tämä olisi merkittävä toiminnan kehittämisen potentiaalinen resurssi. Nuoret ovat valmiita omaksumaan ajatuksia ja tuomaan mukaan uusia tuulia. Ja nuoret, joilla ei ole vielä tukenaan ammattivuosien tuomaa kontaktiverkkoa, tarvitsevat yhteyksiä sekä henkilötasolla että alan firmoihin.
Seuraavien kolmen vuoden aikana meillä on edessämme harvinaisen haasteelliset tehtävät:
– Koko tapahtumasarja, joka juhlistaa seuran 50-vuotista olemassaoloa, huipentuen pääjuhlaan toukokuussa 2003.
– Automaation suurnäyttely Heurekaan vuonna 2004.
– Automaatiomuseohankkeen toteutuminen Tikkakoskelle (vetäjinä tässä ovat SMSY:n aktiivit).
– Keskustelu Automaatioseuran ja SMSY:n mahdollisesta yhdistymisestä.
Seuran toimintaedellytys on toimiva toimisto, joka tuottaa käytännön toiminnan kannalta välttämättömät palvelut, tuotteet ja tapahtumat. Ilman tätä aktiivista ja kaikkensa peliin pistävää joukkuetta ei emme selviäisi. Kiitos teille kaikille!
Haluan toivottaa uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle onnea ja menestystä työssänne! Teistä riippuu, mikä on seuramme suunta seuraavalle toiminnan vuosikymmenelle!

Jari Anttila
SAS:n puheenjohtaja
jari.anttila@fortum.com

Martti Hakonen, Fisher-Rosemount Oy
Älykäs kenttäkaapeli

 Juha-Pekka Pajusaari, Fisher-Rosemount Oy
Kenttäväyläpohjaisen järjestelmän kyselyerittely
Miten pitäisi muotoilla ja yksilöidä tarjouspyyntö kohteesta, jonka toteutuksessa käytetään sekä perinteistä I/O-teknologiaa että uusia kenttäväyläsovelluksia tai pelkästään kenttäväyläteknologiaa? Miten vältetään tarjousajan pidentyminen ja turhauttavat lisäselvityspyynnöt?

 Jarmo Haimakainen, Kosini Automation Oy
Ethernet teollisuusautomaatiossa
Ethernet on saavuttanut vankan aseman hallitsevana verkkoarkkitehtuurina pankeista ja kaupasta teollisuuden hallintojärjestelmiin. Lähitulevaisuudessa sen uskotaan valtaavan markkinoita myös teollisuuden perinteisiltä kenttäväyliltä, jotka ovat hoitaneet kenttätason automaatiota, kenttälaitteiden ohjauksia sekä ohjainten välisiä tiedonsiirtoja. Yhä suuremman tiedonhallinnan suuntaan kehittyviin automaatiojärjestelmiin tiedonkeruu- ja analysointisovellusten ohjausprosesseineen sopii Ethernet hyvin laajan käyttönsä ja siirtonopeutensa vuoksi.

 Jukka Kenttämies, Festo Oy
Kenttäväylän diagnoosit tarkentuvat – Vianmäärityksenkin aika on rahaa
Kenttäväylillä on takanaan osapuilleen vuosikymmenen historia. Käyttäjät ovat oppineet arvostamaan perinteisiä etuja: asennus-, kaapelointi- ja konfigurointityön vähäisyyttä järjestelmää rakennettaessa ja muutettaessa. Nykyään väylätekniikan muutkin ominaisuudet ovat saaneet arvostusta: erityisen merkittävää on vianmäärityksen täsmällisyys ja siitä seuraavat lyhyet katkot.

 Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Ethernet tulee ja hajautuu tehtaaseen
Teollisuus-Ethernet on kypsä astumaan tehtaan lattialle. Kokemuksia ja komponentteja on jo saatavilla, joten ratkaisun järkevä käyttö alkaa selvitä. Tulokas kykenee joissakin tapauksissa hoitamaan kenttäväylän tehtävät, muttei korvaa sitä kokonaan.

 Petteri Jauhola, Sitek-Palvelu Oy
Pneumatiikan kenttäväyläratkaisut yleistyvät prosessiteollisuudessa
"Sanoista tekoihin" kuvannee varsin hyvin kenttäväylien kehitysvaihetta suomalaisen prosessiteollisuuden automaatiossa. Hyvät kokemukset toimitetuista kenttäväyläratkaisuista sekä ohjausjärjestelmien kenttäväyläliityntöjen kehittyminen ovat vauhdittaneet pneumatiikan kenttäväyläratkaisujen yleistymistä. Tässä artikkelissa esitellään kaksi pneumatiikan kenttäväyläratkaisua, joista molemmista löytyy referenssejä mm. paperiteollisuudesta.

 Tapio Kuosa, Tekmanni Oy
Vettä Jyväskylään
Vuonteen pohjavesilaitos on Sumen suurin pelkästään sadetukseen perustuva pohjavesilaitos. Laitos käyttää tekniikkaa ihmisten hyväksi ja on parantanut jyväskyläläisten juomaveden laatua. Teknisesti suuri vesilaitos on varsin haastava.

 Martti Hakonen, Fisher-Rosemount Oy
Käyttövarmuutta Foundation-kenttäväylällä
On yleisesti tiedossa, että puutteellinen koulutus tai kunnossapito ja inhimilliset ohjausvirheet ovat yleisimpiä vaaran aiheuttajia. Siitä huolimatta myös siirtyminen uuteen teknologiaan herättää aina käyttöturvallisuuskeskustelua. Kriittisten toimintojen kahdennus on yleinen käytäntö automaatiossa. Foundation-kenttäväyläarkkitehtuuri on rakenteeltaan matala, jonka ansiosta saadaan uudentasoiset mahdollisuudet myös käyttöturvallisuuteen.

 Ismo Penttinen, PICSI Automation Oy
Mielenkiintoinen ja onnistunut sähkö- ja automaatioseminaari
Sähkö- ja automaatioseminaari on perinteinen PI-Groupin syksyisin järjestämä tapahtuma. Tänä vuonna se pidettiin 16.10. Vantaalla, ja järjestäjänä toimi PI:n ja Siemens Osakeyhtiön perustama yhteisyritys PICSI Automation Oy. Aiheet oli valittu suunnittelu- ja toteutustason liitynnöistä ja kenttäväyläsovelluksista ja toivat paikalle suuren osallistujajoukon.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Perinteisen kunnossapidon sijasta suorituskykyä
Metso Automation avasi ensimmäisen Future Care -keskuksensa Tampereella. Sen avulla yhtiö ryhtyy myymään yhä enemmän kapasiteettia ja käyttöastetta nostavia palveluita.

 Harri Mikkola, Acomatic Oy
Aurinko nousee idästä
Tässä kirjoituksessa valaistaan kiinalaista instrumenttiasennusta yleisellä tasolla. Kirjoitus ei ole mikään ohje tahi kaiken kattava opus, vaan eräs näkemys kyseisestä asiasta. "Koukitaan" vähän mitä kiinalaiselta voi vaatia, mihin he pystyvät ja mitä seikkoja on hyvä tietää ennen kuin aloittaa instrumentoinnin asennustyöt Kiinassa, kiinalaisten kanssa.