Lehti 7-2005 (Kenttäväylät)

 40 000 FOUNDATION-kenttäväylälaitteen automaatiototeutus
Kiinaan rakennettu SECCOn 10 prosessiyksikön laajuinen eteenilaitos on maailman suurin tuotannossa oleva FOUNDATION-kenttäväylätoteutus.

Turvavaatimukset teollisuuden tiedonsiirrossa; luotettavuus ja helppokäyttöisyys avainasemassa
Teollisuus-Ethernetin ja Internet-teknologioiden voimakkaan soveltamisen myötä muodostuu tehdasympäristöön uusia tietoturvariskejä ja vaaroja, aina kenttätasolle asti. Teollinen tietoturvakonsepti on siten edellytys sille, että voidaan hyödyntää avoimen tiedonsiirron hyötyjä vaarantamatta teollisuustuomaation turvallisuutta.

Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Ohjaussignaalien siirto langattomasti teollisissa automaatiosovelluksissa
Tällä hetkellä teollisuuden tiedonsiirrossa on nähtävissä kaksi selvää trendiä – reaaliaikainen Ethernet sekä langattomuus eli wireless-teknologia. Molemmissa tapauksissa toimistomaailmasta tuttu tekniikka muovautuu teollisuuteen sopivaksi.

 

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
FOUNDATION-kenttäväylän perusteet, osa 2; Fieldbus Foundation – katto-organisaatio teknologian takana
Artikkelisarja FOUNDATION-kenttäväylästä jatkuu. Tällä kertaa aiheena on Fieldbus Foundaton. Mitkä ovat sen jäsenyrityksinä? Mitä palveluja se tarjoaa automaation valmistajille ja käyttäjille? Mistä saa lisää tietoa?

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Konenäkö tuijottaa valokuvapusseja; Automaattinen pakkauslinja postitukseen
Valokuvalaboratorio Ifi valmistaa kymmeniä tuhansia vedoksia tunnissa. Niiden pakkaaminen ja postitus siirtyy yhä enemmän automaattiseksi. Uutta käsittelylinjaa ohjaa PC Ethernetin kautta.

 Petri Koivula, YOSO Oy
Fieldbus Foundation vastaa tulevaisuuden haasteisiin
Yhden kolmesta Automaatiopäivien kutsuesitelmästä piti Fieldbus Foundationin teknologiakehityksestä vastaava johtaja David A. Glanzer. Esitelmässään hän käsitteli kenttäväylien viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Automaatioväylä tapasi Dave Glanzerin Automaatiopäivillä ja kyselimme alan tuoreimmat kuulumiset.

Markku Rintamäki, Vacon
CAN-kommunikointia Vacon NX -käytöissä
CAN-kommunikointia voidaan käyttää neljällä eri tavalla Vacon NX -laitteissa. CAN-väylällä on useita tehtäviä Vaconin tuotteissa. Eri vaihtoehtojen käyttämiseen riittää pelkkä ohjelmistojen vaihto ja ohjelmistoja voidaan kehittää lisää. CAN-väylää voidaan käyttää 1 Mbps:n nopeudella 25 metriin asti ja aiemmilla nopeuksilla jopa kauempana riippuen käyttöympäristön häiriöistä ja väylän asennustavasta.

 Heikki Loukola, ABB Oy Pienjännitejärjestelmät
Todellinen teknologinen harppaus moottorikojeistojen kehityksessä
Kolmekymmentä vuotta sitten ABB toi ensimmäisenä maailmassa markkinoille pienjännitekojeiston, jossa valokaaren syttyminen ja vaurioiden leviäminen oli tehokkaasti estetty mm. järkevästi toteutetulla toiminnallisella osastoinnilla. Vuonna 1983 toimitettiin ensimmäinen modulaarinen, täysin ulosvedettävillä lähtöyksiköillä toteutettu MNS-pienjännitekojeisto. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1990, ABB toi markkinoille INSUM-moottorin-ohjaus- ja suojausjärjestelmän, joka sisälsi ensimmäisenä elektroniset suojaus- ja ohjauslaitteet sekä digitaaliset liitäntärajapinnat. Kolmenkymmenen vuoden aikana tapahtuneiden innovatiivistien uudistusten pohjalta ABB tuo v. 2005 markkinoille täysin integroidun moottorinohjauskojeiston MNS iS. Tässä kojeistossa kenttäväyläohjaukseen on olemassa useampia vaihtoehtoja ja protokollia. Sen lisäksi järjestelmässä on tarjolla OPC-rajapinta, joka mahdollistaa laajan informaation prosessin ja laitteiden tilasta sekä ennaltaehkäisevän kunnossapidon tuen. Patenttihakemuksia uusista ratkaisuista on tehty n. 20 kpl.

 Aimo Pusa, Raute Precision Oy, voima- ja massalaboratorio
Mittatekniikan keskus uuteen toimitaloon; Laatua mittauskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen
Säätö on juuri niin hyvä kuin mittaus. Tämä on tunnettu totuu, jota usein toistetaan. harva kuitenkin muistaa, että mittaamisenkin laatu perustuu mittausjärjestelmään, siihen kuinka hvyin mittaukset ovat jäljitettävissä. Voi olla, että mittausjärjestelmä on useille jos ei nyt aivan tuntematon niin harvemmin vastaan tuleva asia. Tätä järjestelmää pidetään kuitenkin yllä yhteisin varoin ja hyvä niin. Onhan se yksi merkittävä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, kuinka paljon yhteiskunnan palveluja teollisuudella on käytettävissä. Palvelujen saatavuuden ja teknisen tason pitää olla vastaava kuin "parhailla" kilpailijoilla.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Ohjelmistoperhe tukee; Käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnittelu hallintaan
Tampereen teknillinen yliopisto on yhteistyössä yritysten kanssa kehittänyt integroidun ohjelmistoperheen, joka tukee kunnossapidon ja käyttövarmuuden suunnittelua järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. Todennäköisyyspohjaisia, simulointiin perustuvia menetelmiä ja ohjelmistoja on testattu lukuisissa case-projekteissa.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Helppokäyttöisyyttä robottisolun ohjelmointiin; Ohjelmointiaika lyhenee, tuottavuus paranee
CENTRIA Tutkimus ja kehitys on kehittänyt mallipohjaiseen robottisimulointiin ja parametriseen ohjelmointiin perustuvan sovelluksen, joka nopeuttaa ratkaisevasti dimensioiltaan muuttuvien yksittäiskappaleiden hitsausohjelmien tekoa. Näin pienienkin sarjojen robottihitsaus tulee kannattavaksi. Robottisolun pystyy ohjelmoimaan sen peruskäytön hallitseva työntekijä.

 
 Pirjo Venäläinen, Suomen Automaation Tuki Oy
Heurekan automaationäyttely Portugalissa