Lehti 7 -2007 ( Kenttäväylät)

kansi_7_07_150px Päätoimittaja
Automaatiolla uutta tilausta yhteiskunnassa

Suomessa on menossa rahanjaon vauhtivuodet ja jokainen pyytää enemmän ja enemmän. Tuntuu huvittavalta seurata ihmisten käyttäytymistä, kun tulokset työmarkkinasopimuksista julkaistaan. Hihkutaan kuin parhaissa urheilukilpailuissa ja osallistujat selittelevät parhain päin omaa tulostaan ja vähättelevät kilpailijoiden toteumia. Onkohan meidän kilpailuhenkisyys mennyt hieman yli seuratessamme kilpailuformaattiin laadittuja ohjelmia kaikista mahdollisista kanavista.

Timo Karttinen, Kehitysjohtaja, Fortum Oyj
Vähemmällä enemmän

Energiatehokkuus on keskeinen työkalu Euroopan energiapolitiikan ydintavoitteiden – kestävä kehitys, kilpailukyky sekä energiahuoltovarmuus – saavuttamisessa. Energiatehokkuus on avainasemassa etenkin ilmastonmuutoksen hillinnässä. IEA:n (International Energy Agency) mukaan energian käytön tehostamistoimilla voidaan kattaa 45 % hiilidioksidipäästöjen
vähentämisestä. Paras megawatti on negawatti, eli se säästetty energia, jota ei tarvitse tuottaa
lainkaan.

Lauri Lehtinen
Ulkoistetun sisäistäminen

Kaiken ulkoistaminen on nykyään ajan henki. Kuka lienee kertonut autollenikin tästä megatrendistä, mutta niinpä se vain päätti ulkoistaa osan automaattivaihteiston rattaista suoraan
sohjoiselle kadulle. Irtisanoutumisneuvottelu oli lyhyt ja äänekäs, ja niin oli autosta tehyt pihalla. Lyhyen silmämääräisen tarkastelun jälkeen ainoakaan irtisanoutunut ei palaa vanhalle työpaikalleen
entisenä työntekijänä.

Riku Jäntti, Reino Virrankoski, Lasse Eriksson
Langattomat tekniikat tehdasympäristössä

Teollisuuslaitos muodostaa langattomille järjestelmille haasteellisen radioympäristön, jossa myös tietoturva ja tekniikan luotettavuus nousevat kriittisiksi tekijöiksi. Lisäksi langattomuuteen liittyvät
energiakysymykset tulee ratkaista ennen tekniikan laajaa yleistymistä.

Martti Hakonen
Langaton automaatio kehittyy yhteistyöllä

WirelessHART määrittely on julkaistu ja tuotteistumassa. Määrittelyjen laatijat ovat aloittaneet yhteistyön ISA100 langattoman automaation kehitysryhmän kanssa. Johtavat väyläorganisaatiot ovat perustaneet ”Langattoman yhteistyöryhmän” kehittämään yhteisen, avoimen langattoman tiedonsiirtostandardin. Olemme saamassa uuden mahdollistavan automaatiotekniikan.

Harri Piik ja Tatu Lastikka,
Langaton verkko teollisiin sovelluksiin

Langaton teknologia on tullut osaksi prosessiautomaatiota kuluneen vuoden aikana, vaikka yhteisen teollisen standardin kehittäminen takkuaa edelleen.

Seppo Pyyskänen
Kenttäväylän standardointi

Kenttäväylä on vain yksi digitaalisen sarjamuotoisen tiedonsiirron sovellus laiteväylistä ja sen
määrittelyjä voi soveltaa laajemminkin. Ensimmäisenä sovelluksena kenttäväylästä on tullut eräänlainen yleisnimi, jota käytetään paljon laiteverkoista puhuttaessa.

Erkki Rantavuoti
Automaatiotekniikan osaamistarpeet muuttuvat, onko koulutus mukana muutoksessa?

Pystyykö automaatiotekniikan opetus vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Siinä on suomalaiselle koulutukselle lähivuosien suurin haaste. Osaamistarpeet muuttuvat voimakkaammin kuin koulutuksen sisällöt. Riittääkö meillä osaajia?

Irene Kärkkäinen
Muotovalio kertoo automaattitrukkituotannon tulevaisuudesta

Automaattitrukkeja ja varastorukkeja valmistavan Roclan automaattitrukit ovat matkalla erilaiseen
tuotannon ja tuotteiden aikakauteen. Kohta automaattitrukeista tulee pikemminkin palveluvaunuja.

Marko Mattila,
OPC-teemapäivä 2007

Suomen automaatioseuran OPC-toimikunta järjestiyhteistyössä OPC Foundationin kanssa 23.10.2007 jo järjestyksessä kolmannen OPCteemapäivän. Tänä vuonna painopiste oli tuloillaan olevan OPC UA:n soveltaminen ja uuden standardin mukanaan tuomat muutokset.

Ismo Niemelä
FDT on oikea valinta

FDT (Field Device Tool) käyttäjien kokouksessa Antwerpenissä loppukäyttäjät vahvistivat positiiviset kokemuksensa avoimen ohjelmistorajapinnan kehittämisestä automaatioon.

Pertti Sihvonen
Nikkelisulfaattiliuoksen annostelu pelkistysautoklaaviin

Nikkelin valmistuksessa törmätään jatkuvasti mittauksiin, jotka haastavat niin henkilöstön osaamisen kuin laitetoimittajat.

Kari Rahkola ja Mika Laine
Älykkäät konenäköanturit paperiradan hallintaan

Paperiradan hyvä hallinta näkyy suoraan tuotannon tehokkuudessa. Uudet tekniikat ja käytännöt ryntäävät mukaan taisteluun paremman laadun puolesta. Konenäkö valtaa laajasti alaa.

Jarmo Kainumaa
Ammattitaidon MM-kisat

Ammattitaidon MM-kisat pidettiin tänä vuonna Japanin Shiziokassa. Suomen automaatioalaa kilpailussa edusti Antton Stigell.

Raija Laukkanen,
Sykemittarit ovat älykkäitä sykkeen tulkitsijoita

Sykemittareista on kehittynyt vuosien saatossa mittaamisen erikoislaitteita.

Patrik Lones
Paperiton kalibrointi parasta lääkettä

Tehokkuus ja laatu paranivat merkittävästi kun AstraZeneca Sweden Operations hylkäsi paperipohjaisen kalibroinnin ja otti käyttöön digitaalisen ja automatisoidun menetelmän.