Lehti 7/2008 (Tuotannon hallinta)

 Päätoimittajalta
Myötätuulesta vastaiseen myräkkään

Vuoden viimeinen lehti on kädessä ja tämän vuoden numeroihin ei enää kirjoituksia lisätä. Mennyt vuosi on on ollut mielenkiintoinen ja vaihteleva, kun sitä katsoo positiivisesti. Ketään ei alkuvuodesta nostanut esille mahdollisia nopeita käänteitä, jotka vaikuttaisivat myös Suomeen. Vuosi alkoi lehden osalta ilmeen uudistuksella.

Pääkirjoitus
Professori Kari Koskinen TKK Automaation tietotekniikka
Tuotannonhallinnan haasteet

Nykyisin puhutaan mielummin haasteista kuin ongelmista, mikä on positiivinen asenne toimivien ratkaisuiden löytämiseksi. Teollisen toiminnan haasteilla on oma hierarkiansa. Ylätasolla ovat haasteet pärjätä globaalissa kilpailussa. Siinä ratkaisun avaimet ovat oikeissa tuotteissa, jotka voidaan myydä kilpailukykyiseen hintaan niin, että jää riittävästi liikevoittoa. Tästä seuraa haasteita tuotannonhallinnalle. Tuotannolta odotetaan, että sen tulee toimia häiriöttömästi ja tuottaa hyväksyttävää laatua.

Tiina Kujansuu, Metso Power Oy
Tuotetiedot hallintaan PDM-ohjelmistoa räätälöimättä

Tuotteisiin liittyvä tieto ja tiedonhallinta on yrityksen toiminnassa otettava voimakkaammin huomioon. Se säästää huomattavasti kustannuksia. Tuotetiedonhallinta on monille yrityksille jo arkea, vaikka siihen tarkoitetut PDM -ohjelmistot ovat kehittyneet tehokkaiksi vasta tällä vuosituhannella.

Tapani Leppänen
Avoin teknologia ohjaa kenttälaitteita

Uuden tuotantolinjan myötä Porvoon Kilpilahdessa siirryttiin ennakoivan kunnonvalvonnan aikakaudelle. Automaatiojärjestelmä sai rinnalleen avoimeen teknologiaan perustuvan kenttälaitteiden hallinta- ja kunnonvalvontaohjelmiston. Neste Oilin Porvoon jalostamon neljäs tuotantolinja käynnistyi kesällä 2007. Uuden diesel-laitoksen kenttälaitteita hallitaan avoimeen teknologiaan perustuvan ohjelmiston kautta.

Timo Harju, Tero Kokko, Lin Tian, Metso Automation Oy
Paperin lujuusominaisuuksien reaaliaikainen ennustaminen

Paperiteollisuudessa paperin useimpia laatuominaisuuksia mitataan perinteisesti radan yli skannaavilla antureilla. Paperin lujuusominaisuuksia on mitattu perinteisesti laboratoriomittauksilla tai automatisoiduilla analysaattoreilla. Paperin puhkaisu-, repäisy- ja vetolujuuksia voidaan myös ennustaa laskennallisilla menetelmillä prosessimittausten perusteella reaaliaikaisesti.

Jussi Aarnio, Fortum Oyj
Yritysturvallisuus kansainvälisessä energiayhtiössä

Kansainvälisessä yhtiössä yritysturvallisuudesta huolehtiminen on haasteellisempaa kuin pelkästään yhdessä maassa toimivassa yhtiössä. Erilaiset kulttuurit ja toimintatavat asettavat monia vaatimuksia. Kielen ja yleisen turvallisuuskulttuurin lisäksi on otettava huomioon myös maakohtainen lainsäädäntö.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Seitsemän kuolemansyntiä

Tämänkertainen Seitsemän kuolemansyntiä artikkelisarjan jutunteko vei toimittajan kuumaan pohjoiseen Suomeen. Paikkaan, jossa vuosittain Suomessa kulutettavasta sähköstä käytetään noin kaksi prosenttia, eli noin kaksi TWh. Istahdimme Antti Hemmingin kanssa Outokummun suunnitteluosaston kahvihuoneeseen juttelemaan automaatiosta ja sen kehityksestä teräksen tuotannossa viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Kenttäväyläpohjainen turva-automaatio

FOUNDATION kenttäväylä on laajenemassa FF-SIF – teknologian ansiosta kattamaan myös turvaautomaation. Millainen on täysdigitaalinen turvaautomaatio ja milloin se on käytettävissä? FOUNDATION-kenttäväyläteknologiaa hallinnoiva riippumaton Fieldbus Foundation (FF) myönsi virallisen hyväksynnän ensimmäisille FOUNDATION- kenttälaitteille vuonna 1998. Vuosituhannen vaihteesta saakka se on ollut luonnollinen valinta erityisesti uusien kemianteollisuuden prosessien automaatioon.

Antti Pasanen ja Henri Kemppe, St1 Biofuels Oy
Bioetanolia käymiskelpoisesta jätteestä

Haminaan valmistuneella absolutointilaitoksella valmistetaan bioetenolia jätteestä. Raaka-aineena käytetään St1-ketjun hajasijoitettujen Etanolixtuotantoyksiköiden jätettä, joka väkevöidään laitoksella.

Taisto Kaijanen, AEL Oy ja Hannu Aarrelampi, Hantekno Oy
Väylä ei ole musta laatikko

Väyläratkaisuissa pitää huomioida kunnossapito, jotta tiedetään, mitä tehdään ongelmien ilmaantuessa. Asennusten tekeminen vaatii tarkkuutta ja varsinkin dokumentointi on joskus luokatonta. Väyläratkaisuilla säästetään teollisuudessa merkittäviä summia, mutta väylien kunnossapitoon kiinnitetään aivan liian vähän huomiota.

Toimitus, Automaatioväylä
25 vuotta kotimaista mittaustekniikkaa

Graubnerin perhe perusti OY Autrol AB:n vuonna 1983 Espoon Tapiolassa.Liikeideana oli silloin ja on edelleen palvella Suomen teollisuutta erikoisosaamisella mittauslaitteiden soveltamisessa teollisuusprosessiin.

Olli Aumala
IMEKO täytti 50 vuotta

Suomen Automaatioseura on kuulunut jäsenenä kahteen kansainväliseen järjestöön, jotka ovat suunnilleen samanikäisetkin. Sekä säätötekniikan alan IFAC että mittaustekniikan alan IMEKO ovat pitäneet yhden maailmankongresseistaan SAS:n (aiemmin SSS) isännöimänä Suomessa. Nyt oli IMEKOn viisi vuosikymmentä täysi, ja järjestö piti juhlakokouksen kotikaupungissaan Budapestissa 8.–9.9.2008.

Matti Sundquist, Sundcon Oy
Kahdeksas TÜV Symposium toiminnallisesta turvallisuudesta

Toiminnallisen turvallisuuden, tietoturvan ja ympäristökysymysten hallintajärjestelmät ovat tulleet keskeiseksi osaksi teollisuusyritysten liiketoimintaa. Näiden erillisten hallintajärjestelmien integroiminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi oli TÜVin tämän vuotisen symposiumin keskeisenä teemana.

Vuoden 2008 artikkeliluettelo

Vuoden 2008 Automaatioväylässä olleet artikkelit listattuina.

Toimitusneuvostossa tapahtuu

Automaatioväylän toimitusneuvosto kokoontuu vuosittain kesäkuussa miettimään seuraavan vuoden lehtien sisältöä. Tällöin pidetään huoli myös toimitusneuvoston jäsenten jaksamisesta ja innovatiivisuuden säilymisestä. Tänä vuonna kokoonnuttiin Porvoossa ja pidettiin kalakilpailu joen suistoalueella.