SIMS2006 – Scandinavian Conference on Simulation and Modeling

 
Esko Juuso, Oulun yliopisto, säätötekniikan laboratorio

SIMS2006 – Scandinavian Conference on Simulation and Modeling, 27.-29. syyskuuta 2006, Helsinki

 

The Scandinavian Simulation Society (SIMS) ja Suomen Automaatioseuran simulointijaosto (Finnish Simulation Forum, FinSim) järjestivät simulointia ja mallinnusta käsittelevän SIMS 2006 konferenssin, 27.-29. syyskuuta 2006 Helsingissä. SIMS-konferenssi pidetään joka vuosi.

 

Kolmipäiväisen SIMS 2006 konferenssi sisälsi 2 plenaryä ja 12 muuta istuntoa, jotka käsittelivät laaja-alaisesti mallinnuksen ja simuloinnin menetelmiä ja kohteita. Konferenssipaikkana oli Tieteiden talo Helsingin keskustassa. Konferenssin avauksessa esiintyivät järjestävät tahot: TkT Hans Aalto Suomen Automaatioseurasta, professori Fritzson SIMS:n puheenjohtajana ja allekirjoittanut FinSimin puheenjohtajana. Ohjelmassa oli kaksi tai kolme rinnakkaista istuntoa, joista jokaiseen oli sijoitettu 3-5 paperia. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan sisältyi 50 esitystä. Osallistujia oli 70.

 

Plenary-puhujia oli kaksi, professori Rihard Karba Ljubjanan yliopistosta, Sloveniasta, sekä TkT Leif Hammarström, Neste Jacobs Oy. Professori Karban esitelmän ”Modelling and simulation in biopharmacy and biomedicine” sisälsi runsaasti case-esimerkkejä, joiden esittelyn teki professori Belic, joka on myös Ljubjanan yliopistosta. TkT Leif Hammarströmin esitelmä ”Requirements and viewpoints on simulators in the chemical process industry” käsitteli teollisuuden näkökulmasta simuloinnin käyttökohteita sekä mallinnustason valintaa ja prosessitietämyksen merkitystä toteutetuissa simulointisovelluksissa.   

 

Pidin ensimmäisenä konferenssipäivänä esitelmän ”Dynamic simulation of a pilot scale immobilized yeast fermentation process” istunnossa ”Ecosystems and biotechnology”. Esitelmä käsitteli jatkuvatoimisen oluen valmistuksen dynaamista mallintamista ja poikkeavien prosessiolosuhteiden tunnistamista lingvististen yhtälöiden ja sumean logiikan avulla. Olin kansainvälisen ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan jäsen. Toimin myös sekä avaus- ja päätösistunnon puheenjohtajana. 

 

Paperit oli jaettu menetelmä- ja sovelluspainotteisiin istuntoihin, mutta jako ei luonnollisesti ollut ehdoton: menetelmäistunnoissa tuloksia tarkasteltiin sovellusesimerkeissä ja sovelluspapereissa esitettiin monia erilaisia menetelmäratkaisuja.

 

Konferenssin aihepiiri oli varsin kattava mallintamismenetelmien ja simulointien aihealueilta. Kaksi istuntoa keskittyi säätöön ja päätöksentekoon. Virtauslaskenta oli kahdella istunnolla myös varsin merkittävässä asemassa. Koulutukseen ja opetukseen liittyvissä istunnoissa käsiteltiin uusia ohjelmistoratkaisuja, langattomuuden ja etäopetuksen käyttöä sekä hajautettua vuorovaikutteista simulointipohjaista koulutusta. Simulointimenetelmiin ja työkaluihin liittyvät esitelmät kattoivat laajan alueen ontologiasta ohjelmistokehitykseen.

 

Useita kiinnostavia esityksiä oli myös simuloinnista teollisessa ympäristössä. Energiasektoriin liittyi kaksi istuntoa, joissa käsiteltiin kattiloita, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, aurinkoenergiaa, voimalaitossuunnittelua sekä öljy- ja kaasuteollisuutta. Ekosysteemit ja bioteknologia –istunto kokosi yhteen varsin laaja-alaisen kokonaisuuden lääkeannostelusta ja taimikasvatuksesta oluen valmistukseen ja ekosysteemeihin. Metsäteollisuuden  istunnon esitelmät liittyivät sekä paperikoneisiin että erilaisiin massan valmistusprosessihin. Muuhun prosessiteollisuuteen suuntautuneessa istunnossa käsiteltiin monifaasimalleja, terästehtaan kaasujen käyttöä tuotantoprosesseissa ja eräprosessin hallintaa.

 

Konferenssissa esitetyistä papereista valitaan joitakin julkaistavaksi laajennettuna EUROSIMin tieteellisessä lehdessä "Simulation and Modelling – Practise and Theory (SIMPRA)“, jota julkaisee Elsevier Science.  Lisäksi joitakin papereita valitaan julkaistavaksi teknisinä tiedonantoina EUROSIMin lehdessä ”Simulation News in Europe (SNE)”.

 

Mallinnus- ja simulointiohjelmistoja esiteltiin tutorialeissa, vendor-istunnoissa ja koko konferenssin ajan avoinna olleessa näyttelyssä. Adept Scientific Nordic, Comsol, MathWorks ja Modelica Association järjestivät tutorialin. Adept Scientific Nordic, Comsol, MathWorks, Medeso, Process Flow ja Modelica Association esittelivät ratkaisujaan myös vendor-istunnoissa. Konferenssin sponsorit, joihin kuuluivat myös Numerola ja VTT, esittelivät tuotteitaan näyttelyssä.

 

Konferenssin aikataulu piti erinomaisesti ja siirtyminen istunnosta toiseen onnistui suhteellisen hyvin, vaikka konferenssi oli jaettuna kolmeen kerrokseen. Kahvi- ja lounastarjoilu oli järjestetty konferenssipaikalle. Konferenssin ilmapiiri oli miellyttävä ja taukojen aikana käytiin vilkasta keskustelua esitysten tiimoilta. Samalla tutkimusalueella tai menetelmien käyttäjien kesken keskustelu oli varsin avointa ja mielenkiintoista.

 

Helsingin kaupunki järjesti konferenssin osallistujille miellyttävän ja tarjoilultaan monipuolisen vastaanoton kaupungintalon historiallisessa ilmapiirissä. Isäntänä oli apulaiskaupunginjohtaja I.-C. Björklund. Konferenssin maittava illallinen nautittiin Royal Linen risteilyllä Helsingin kauniissa saaristossa.

 

Osallistuin myös SIMS:n hallituksen kokoukseen ja SIMS:n vuosikoukseen. Hallituksessa on kaksi jäsentä kustakin pohjoismaasta: Peter Fritzson ja Erik Dahquist (Ruotsi), Brian Elmegaard ja Kim Sørensen (Tanska), Bernt Lie ja Jørn Amundsen (Norja) sekä allekirjoittanut ja Kaj Juslin (Suomi). Islannin  hyväksyminen SIMS:n jäseneksi vahvistettiin jo edellisessä kokouksessa, mutta Islannin paikkoja SIMS:n hallituksessa ei ole vielä täytetty. Lisätietoja osoitteesta http://www.scansims.org.

 

SIMS:n ja EUROSIMin tuleva toiminta oli keskeisessä asemassa konferenssin päätösistunnossa. SIMS:n puheenjohtaja, professori Fritzson, ilmoitti, että seuraava SIMS-konferenssi ja vuosikokous pidetään Göteborgissa syyskuussa 2007. Call for Papers julkaistaan tammikuussa 2007. Seuraavan EUROSIM-kongressin ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, professori Karba, puolestaan kertoi kongressin järjestyistä ja esitti videon Ljubjanasta ja Sloveniasta. Kongressi järjestetään joka kolmas vuosi. Lisätietoja osoitteesta http://www.eurosim2007.org/. FinSimin piirissä valmistellaan erikoisistuntoja EUROSIM 2007 –kongressiin.