Yleistä

Lehden tausta

Automaatioväylä-lehden julkaisija ja kustantaja on Automaatioväylä Oy, jonka omistaa Automaatiosäätiö.
Lehti toimii Suomen Automaatioseura ry (SAS) ja Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY) jäsenlehtenä.
Molemmat ovat valtakunnallisia, puhtaasti ammatillisia, aatteellisella pohjalla toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoitus on toimia yhdyssiteinä mittaamisen, säädön ja
automaation parissa työskenteleville ihmisille.

Yhdistykset pyrkivät edistämään automaatiotekniikan ja sen
sovellusten kehittämistä; kokemusten vaihtoa yhdistysten jäsenten
ja automaation käyttäjien kesken ammattitaidon syventämiseksi;
tiedonvaihtoa vastaavien kotimaisten, ulkomaisten ja
kansainvälisten järjestöjen välillä; sekä alan arvostusta.
Yhdistyksen jäsenten toiminta kattaa laaja-alaisesti koko
automaatioalan: tutkimuksen, opetuksen, suunnittelun,
valmistuksen, markkinoinnin, teollisen käytön ja kunnossapidon.
Automaatio on kestävän kehityksen avainteknologioita, johon
kuuluvat mittausanturit, tietotekniikka, ohjelmistot ja yksilötason
osaaminen.

Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään alan uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia.

Automaatioväylä on maamme ainoa varsinainen automaatioalan julkaisu. Julkaisijajärjestöjen jäsenten lisäksi lehti menee monille teollisuus- ja liikeyrityksille, ammatti-instituuteille ja korkeakouluille sekä muille alalla toimiville ammattilaisille.

Lehden tarkoitus ja toteutus

Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota
luetaan ja säilytetään. Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän
lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia
ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta,
yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla
käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita,
niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia.

Hallitus,
Automaatioväylä Oy

Timo Harju
Kari Koskinen, pj.
Antti Kuisma
Toni Spännäri
Kalevi Virtanen

 

Toimitusneuvosto, Automaatioväylä

Matti Paljakka, pj
Timo Harju
Eetu Helminen
Juhani Lempiäinen
Tomi Nurmi
Börje Sandström
Ilari Tervakangas
Osmo Vainio

 

Toimitus
päätoimittaja
Otto Aalto