Tilaa lehti

Mainokset

productronica

Automaatioseuran ja IEEE Suomen yhteistyösopimus allekirjoitettu

Teksti Seppo Sierla, Heikki Koivo, Outi Rask, Aki Koivu, Jenni Rekola

IEEE Suomi ja Automaatioseura allekirjoittivat yhteistyösopimuksen syksyllä 2020. Tarkoituksena on tiivistää kahden yhdistyksen yhteistyötä ja tarjota uusia tapahtumia molempien yhdistysten jäsenille. Mukana neuvotteluissa olivat molempien yhdistysten puheenjohtajat, Outi Rask Automaatioseurasta ja Dmitry Petrov IEEE:stä.
IEEE organisaatio on varmasti suurelle osalle Automaatioseuran jäsenistä jo ennestään tuttu konferensseista sekä lehtijulkaisuista. IEEE on maailman suurin teknisten asiantuntijoiden organisaatio, jäseniä on yli 419 000 yli 160 maassa. Sen tämänhetkinen presidentti on professori Toshio Fukuda, joka on jo vuosia ollut professori Heikki Koivon hyvä ystävä ja myös Aalto yliopiston kunniatohtori (kuva). Organisaatiossa on sekä alueellisia että tiettyyn tekniikan alaan erikoistuneita alajärjestöjä. IEEE Suomi on yksi näistä alueellisista organisaatioista ja jäseniä on Suomessa yli 1000. IEEE Suomi järjestää tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkostoitua, asiantuntijaseminaareja ja tukevat yliopistoja yms. organisaatioita Suomessa järjestettävissä konferensseissa.

Kuvassa kunniatohtori, IEEEn presidentti Toshio Fukuda, TKK:n rehtori Matti Pursula ja TKK:n professori Heikki Koivo.

Historia - IEEE Finland Section ja FINEL
Suomen IEEE Finland Section perustettiin 1971 professori Martti Tiurin toimiessa sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Vuoden 2009 lopussa professori Heikki Koivo valittiin IEEE Finland Sectionin puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Tähän kuului myös IEEEen puheenjohtajan jäsenyys FINELissä, joka oli Automaatioseuran monivuotiselle jäsenelle Heikki Koivolle uusi ja outo yhdistys.
FINEL on lyhenne pidemmästä Suomen Sähkö-, Elektroniikka- ja Automaatiojärjestöjen liitto, joka on sähkö- tele- ja elektroniikka-alan järjestöjen yhteiselin. Sen jäseniä olivat Sähköinsinööriliitto, Suomen Automaatioseura, Suomen Sähköteknikkojen Liitto, Radioteknillinen seura ja Elektroniikkainsinöörien seura.
IEEE - FINEL (mukana myös Automaatioseura) yhteistyö oli käynnistynyt jo useampi vuosi ennen Heikki Koivon puheenjohtajakautta. Yhteistyösopimuksessa kirjattiin, että IEEE ja FINEL voivat osallistua yhteisiin hankkeisiin, tapahtumiin ja tuotteisiin, kuten konferenssit, forumit, julkaisut, patentit, jne. Samantapainen uusi kolmevuotinen sopimus tuli IEEE Finland Sectionin käsittelyyn 2011, kun se IEEEen pääkonttorista haluttiin kovasti uusia ja jatkaa yhteistyötä. Se hyväksyttiin ja uusi kausi alkoi 1.1. 2012 ja päättyi 31.12.2014.
Heikki Koivo osallistui IEEEen entisenä puheenjohtajana FINELin kokouksiin vielä 2014, mutta ei sen pidempään. Tällöin FINEL päätti edelleen jatkaa IEEE yhteistyötä 2015-2017. Vuoden 2014 jälkeen ei tietoja ole. On erinomaista, että Automaatioseura ja IEEE ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Onhan automaatio kaikessa läsnä, tekoälyssä, robotiikassa, tietoliikenteessä, energiassa, prosesseissa, ties missä. System of systems kuvaa aluetta upeasti.

Katse tulevaisuuteen
Uutta yhteistysopimusta tehdessä määriteltiin tulevaisuuden yhteistyön mahdollisuuksia. Näistä yhtenä ideoitiin etkoja Automaatiopäivien yhteyteen Tampereelle. Etkot ovat automaatioalan nuorien ja nuorekkaiden ammattilaisten verkostoitumistapahtuma. Tapahtumapaikaksi on kaavailtu Plevnaa jotta samalla on mahdollista tutustua Finlaysonin alueen taidetarjontaan. Tapahtuman ohjelmassa on lyhyet esittelyt sekä Automaatioseurasta että IEEE Suomesta ja sen jälkeen vapaata tutustumista ja verkostoitumista.
”Verkostoitumismahdollisuus on tärkeä erityisesti nuorille ammattilaisille”, kertoo Automaatioseuran puheenjohtaja Outi Rask.
Suomessa järjestetään säännöllisesti isoja kansainvälisiä IEEE-konferensseja. Korkeiden osallistumismaksujen ja akateemispainotteisen sisällön takia nämä palvelevat pääsääntöisesti niitä Automaatioseuran jäseniä, jotka harjoittavat akateemista julkaisutoimintaa ja joiden työnantaja maksaa osallistumismaksun. IEEE Finland ja Automaatioseura pyrkivät järjestämään näihin konferensseihin satelliittitapahtumia, joihin osallistuisi IEEE Finlandin ja Automaatioseuran jäsenten lisäksi tapahtuman aiheesta kiinnostuneita konferenssiosallistujia, mukaan lukien tilaisuuteen erityisesti kutsuttuja ulkomaalaisia asiantuntijoita.

Hyvät yhteydet teollisuuteen
Automaatioseuralla ja IEEE Finlandilla on hyvät verkostot teollisuuteen, joita hyödyntämällä tapahtumiin pyritään saamaan hyvä tasapaino teollisuuden edustajia ja tutkijoita. Tapahtumat pyritään järjestämään joko pienellä osallistumismaksulla tai mieluiten siten että ne ovat ilmaisia IEEE Finlandin ja Automaatioseuran jäsenille. Tämä edellyttää yhteistyöhalua konferenssin pääjärjestäjältä, joten satelliitti tapahtumista pitää neuvotella erikseen konferenssikohtaisesti. Toistaiseksi on neuvoteltu Aalto-yliopistossa järjestettävien IEEE Innovative Smart Grid Technologies ISGT2021 Europe ja IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE2023 järjestäjien kanssa, jotka ovat ilmaisseet tukensa asialle.
Satelliittitapahtumien formaatti voi olla esimerkiksi paneelikeskustelu, seminaari, työpaja, verkostoitumistilaisuus tai yhdistelmä näitä. Automaatioseuran ja IEEE Finlandin jäseniä rohkaistaan osallistumaan tapahtumien teeman ja formaatin suunnitteluun. IST2021 ja ISIE2023 konferensseihin pyritään saamaan Automaatioseuran kautta laajempaakin teollisuusosallistumista ja siten lisätä konferenssin relevanssia sekä ulkomaalaisen että kotimaisen yleisön kannalta.