Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Automaatioseura r.y.

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Onko data avain älykaupunkien kehittämiseen?

Data on älykkäiden kaupunkien elinehto. Data kulkee suoraan kameroiden, antureiden ja mittareiden välillä, jotka yhdistävät kaikki yhdyskuntapalvelut liikennejärjestelmistä aina vesiverkkoihin.

Kuvat:
Unsplash
Julkaistu:

Älykkäät kaupungit, jotka käyttävät dataa kansalaistensa elämän parantamiseen, edustavat urbaanin olemassaolon tulevaisuutta. Kaikista lupauksista huolimatta kaupungit eri puolilla maailmaa eivät vieläkään pysty hyödyntämään dataa parhaalla mahdollisella tavalla ja valjastamaan sen mahdollisuuksia kaupunkitiloissa. Tämä olisi olennaisen tärkeää, jotta kaupunkisuunnittelijat voivat suunnitella ja rakentaa aidosti tulevaisuuteen suuntautuvia älykkäitä kaupunkeja pohjautuen sekä julkisilta toimijoilta saatuun että yksityisten organisaatioiden tuottamaan dataan.

Näemme rohkaisevia merkkejä siitä, että yhteiskunta on omaksumassa datan mahdollisuudet kaupunkien kehittämisessä. Esimerkiksi yritysjohtajat ymmärtävät nyt datan arvon sen mullistaessa kaiken liikenteestä turvallisuuteen ja vastuullisuuteen parantaen ihmisten elämänlaatua. Lenovon Data for Humanity -raportin mukaan neljännes johtajista sanoo haluavansa käyttää dataa ihmiskunnan hyväksi, ja yli kaksi kolmasosaa odottaa sen olevan erittäin tärkeää liikenneverkkojen parantamisessa. On siis selvää, että datalla on olennainen rooli älykaupunkien kehittämisessä, ja tätä on jo tehty eri puolilla maailmaa.

Kuljetukset muutoksessa

Barcelonan älykaupunkipilotti osoittaa, miten datan älykäs soveltaminen voi muuttaa kaiken ostoksista liikenteeseen ja mahdollistaa palvelut aina autonomisesta ajamisesta lisättyyn todellisuuteen saakka. Barcelonan kuuluisilla La Boqueria -markkinoilla tehtiin esimerkiksi innovatiivinen 5g-kokeilu, jossa ostajille tarjottiin virtuaalinen ostoskokemus. Siinä käytettiin lisättyä todellisuutta luomaan yhteys reaalimaailman toriostosten ja sähköisen kaupankäynnin välille.

Älykkään kaupungin pilottiohjelmassa käytetään dataa myös liikenteen seurantaa ja ohjausta koskevien kokeilujen toteuttamiseen. Itseohjautuva bussi kuljettaa turisteja Fira de Barcelonan Gran Via -tapahtumapaikalle, ja tienvarsikamerat seurasivat liikennettä onnettomuuksien varalta. Tietoja käytetään myös sellaisten ideoiden tutkimiseen kuin "älykkäät tehtaat" ja "holografinen" opetus, jossa opettajat esiintyvät etänä. Älykäs kaupunki hyödyntää 5g:tä elämän parantamiseen ilman langallisten asennusten kustannuksia - ja kaupunki sykkii dataa.

Data toimitetaan nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan, ympäri kaupunkia sijaitsevien palvelinkaappien mahdollistaman reunalaskennan avulla. Edge computing on hajautettu paradigma, joka tuo laskentatehon lähemmäs datan lähteitä. Näin tietoja ei tarvitse lähettää kaukana sijaitsevaan datakeskukseen käsiteltäväksi, mikä mahdollistaa nopean päätöksenteon ja reagoivat palvelut – älykkään kaupungin moottorin.

Tulevaisuus käsissämme

Näin tehokas datan käyttö osoittaa, että kaupungeille ja yrityksille on tarjolla konkreettisia etuja. Mutta ovatko johtajat tarpeeksi rohkeita omaksumaan tämän tulevaisuuden, ja mitkä tekijät estävät heitä, jos estävät?

Makrotaloudellisilla tekijöillä on varmasti merkitystä. Useimmat johtajat sanovat energiakriisin vaikuttavan heidän liiketoimintaansa "kohtalaisesti tai merkittävästi", mutta vain pieni osa heistä ryhtyy toimiin energiakriisin ratkaisemiseksi. On siis selvää, että vaikka johtajat ovat tetoisia datan voimasta, he empivät edelleen sen käyttämistä todellisten ongelmien ratkaisemiseen tai he eivät ehkä yksinkertaisest osaa suodattaa sen todellista arvoa.

Jos dataa hyödynnetään täysimääräisesti, se merkitsee suurta muutosta kaupunkien kehityksessä, erityisesti kun on kyse esineiden internetin (Internet of Things, IoT) antureiden tuottamien valtavien datamäärien hyödyntämisestä. IoT-teknologia on keskeisessä asemassa älykkäiden kaupunkien toiminnassa, sillä se tuottaa dataa kaikesta – paikallisista sääolosuhteista liikennetietoihin. Data kerätään eri puolilla kaupunkia sijaitsevien anturiverkkojen kautta.

Älykkään kaupunkiteknologian avulla on mahdollista parantaa elämänlaatua, mutta tämän lupauksen lunastamiseksi yksityisten yritysten ja hallitusten on toimittava yhteistyössä. Esimerkiksi liikenneyritykset ja valtionhallinto voivat parantaa palvelujaan jakamalla nopeasti dataa verkon reunalla.

Tällä hetkellä yritysjohtajat ovat epäröineet tehdä yhteistyötä, ja alle puolet heistä jakaa dataa ulkoisten kumppaneiden kanssa, mikä johtuu kustannuksista ja turvallisuushuolista. Tästä huolimatta monet organisaatot, jotka eivät tällä hetkellä jaa dataa, aikovat tehdä niin tulevaisuudessa, jotta älykkäitä liikenneverkkoja voitaisiin rakentaa.

Vastuullisuustavoitteet uusiksi

Datan mahdollisuudet ovat rajattomat, ja sen hyödyt ulottuvat tehokkuutta pidemmälle tukien kaupunkisuunnittelijoiden muita prioriteetteja, kuten vastuullisuuspyrkimysten edistämistä. Älykäs kaupunkiteknologia voisi esimerkiksi tehdä liikenneverkoista "älykkäämpiä" lähettämällä liikennevaloista autoille viestejä, joiden avulla kuljettajat voivat matkustaa polttoainetehokkaasti ajamalla oikeaa nopeutta ja välttämällä pysähtymisiä ja käynnistymisiä punaisissa valoissa.

Kaupungin mittakaavassa tällä voi olla valtava merkitys vastuullisuuspyrkimyksille.

Datan avulla voidaan parantaa myös turvallisuutta. Kun dataa liitetään valvontakameroihin, skaalattu hankintamalli voi muuttaa merkittävästi tapaa, jolla turvallisuus toimii koko kaupungissa. Aiemmin valvontakameraverkot suoratoistivat videoita valvontakeskukseen, jossa ihmiset katsoivat niitä ja reagoivat niihin, mikä voi olla erittäin aikaa vievää. Tekoäly on muuttamassa tätä tilannetta älykkäissä kaupungeissa, joissa tekoäly pystyy skannaamaan tapahtumia, tekemään päätöksen ja lähettämään vastauksen sitten ihmiselle, joka on "käsittelijä".

Muutos tarkoittaa, että kaupungit voivat tarkastella turvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja mahdollisesti muuttaa sen toimintatapoja suuremmassa mittakaavassa. Tehokkaasti jaetun datan avulla ihmisen päätöksentekoprosessia voidaan tehostaa teknologian avulla, mikä mahdollistaa nopeammat, perustellummat ja selkeämmät päätökset.

Datalle rakentuva tulevaisuus

On selvää, että datalla on ratkaiseva rooli älykaupunkien luomisessa ja kehittämisessä. Olipa kyse liikenneverkkojen parantamisesta tai ensiluokkaisten turvallisuusstandardien ylläpitämisestä, datasta on tullut yhteinen nimittäjä, joka vie kaupunkimaisemia tulevaisuuteen.

Barcelonan kaltaisissa kaupungeissa dataa käytetään innovatiivisten uusien hankkeiden edistämiseen, mikä auttaa yhteiskunta toteuttamaan uusia tavoitteita ja tarjoaa kaupunkilaisille kokemuksia, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Muiden kaupunkien kannattaisi ottaa tämä potentiaali huomioon, tai ne jäävät jälkeen.