Tilaa lehti

Mainokset

productronica

Optimaalista vaaleuden hallintaa pehmopaperissa

Teksti ja kuvat Niina Linna

Nokialainen pehmopaperituotteita valmistava Oy Essity Finland Ab hyödyntää tuotannossaan paperin vaaleutta reaaliajassa seuraavia kustannustehokkaita mittausantureita, joiden ansiosta kuluttajille menevät tuotteet ovat optimaalisen valkoisia.

Digitalisaation myötä paperialalla on lisääntynyt tarve erilaisille mittauksille. Nokialla sijaitseva vuonna 1865 perustettu Nokian paperitehdas, nykyisin Oy Essity Finland Ab, on optimoinut tuotantoaan lisämittauksilla. Essity otti käyttöönsä Pirkkalassa sijaitsevan Satron Instruments Oy:n kehittämän optisen vaaleudenmittaustekniikan, joka mittaa tuotteiden vaaleusastetta tarkasti. Vaaleus, eli brightness, on yksi tärkeimpiä laatusuureita paperin valmistamisessa.

Oy Essity Finland Ab valmistaa Lotus-, Zewa- ja Tork-tuotemerkkien tuotteita, kuten wc-paperia, talouspaperia ja käsipyyhkeitä. Huomionarvoista on, että yhtiö kehitti 50 vuotta sitten maailman ensimmäisen kertakäyttöisen teollisuuspyyhkeen, joka on edelleen vientihitti.

Tehtaan tuotanto koostuu uusiomassapitoisesta paperista, eli kierrätyspaperista valmistetusta kuidusta sekä puhtaasta, metsästä sellutehtaan kautta tulleesta sellukuidusta. Tehtaan tuotteita kuljetetaan Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin sekä Baltiaan.

Projektipäällikkö Ossi Ikonen on työskennellyt tehtaalla yli 15 vuotta ja nähnyt siinä ajassa, miten tehdas on vuosien mittaan muuttunut.

”Henkilöstömäärä on puolittunut tuossa ajassa. Tällä hetkellä meillä työskentelee 200 ihmistä. Digitalisaatio on muuttanut ja tehostanut työskentelyprosesseja. Siksi olemme lisänneet mittaamista ja luotettavuuden tarkkailua.”

Siistausprosessin vaaleustrendit prosessivaiheittain.

Optimaalista vaaleutta
Paperituotteita valmistavalle yritykselle on tärkeää, että kuluttajille menevät tuotteet ovat laadukkaita ja tässä tapauksessa tuotteen vaaleus on yksi merkittävä tekijä. Yhtiö teki laajan selvityksen, mikä vaaleutta mittaava tuote sopisi juuri heidän tarpeisiinsa. Satron Instrumentsin eri aallonpituuksilla toimiva VCB-analyysimittari valikoitui käyttöön, koska yhteistyöhistoriaa naapurikunnan yhtiön kanssa oli jo pidemmältä ajalta ja näin ollen luottoa asiantuntijuuteen oli jo valmiiksi.

Ossi Ikonen kertoo, että yhtiö on ollut hyvin tyytyväinen tuotteen luotettavuuteen ja käytettävyyteen.

”Satron VCB oli helppo asentaa, se vie vähän tilaa ja sitä on helppo hallinnoida. Se antaa monipuolisesti mahdollisuuksia mittaamiseen ja käytettävyys on helpolla tasolla.”

Kun pehmopaperituotteita valmistetaan, puhdas neitseellinen sellu on aina
valkoista, mutta se on myös kallista. Keräyskuidusta valmistettava paperi on edullisempaa ja ympäristöystävällisempää mutta se vaatii ensin painomusteen ja päällysteaineiden poiston siistauslaitoksessa. Siellä eri prosesseissa poistetaan kaikki ylimääräinen, muoveista ja niitteihin. Valkaisukemikaalien käyttöä pyritään optimoimaan mittauksen avulla.

”Haluamme optimoida valkaisun eli emme käytä turhia kemikaaleja, sillä pyrimme kustannustehokkuuteen”, kertoo paperituotannon automaatiosta vastaava Harri Nurminen.

”Toimimme mahdollisimman pienellä energialla, hiilijalanjäljillä ja kemikaalikuormalla, niin että toiminta on taloudellisesti järkevää”, Ikonen jatkaa.

Petri Menna toimii siistauslaitoksessa automaatio- ja instrumenttiasentajana. Hän pitää VCB-mittaria käyttäjäystävällisenä.

”Olen saanut Satronilta hyvän teknisen tuen aina tarvittaessa. Mittaria on helppo käyttää. Kun näyte otetaan, se viedään laboratorioon, jossa sitä verrataan anturin näyttämään lukemaan. Laboratoriosta saatuja tuloksia hyödynnetään mittalaitteen kalibroinnin laskennassa.”

Ainutlaatuista tekniikkaa
Satron Instruments Oy:n tekninen johtaja Atte Nurminen kertoo, että Satronilla on ollut optisia mittauslaitteita jo yli 10 vuotta. Tehtaan historia juontaa juurensa lähes sadan vuoden taakse valtion lentokonetehtaalle.

Tällä hetkellä yrityksen kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään eri teollisuudenaloilla jopa 60 maassa. Yhtiö on ollut kotimaisessa omistuksessa vuodesta 2003 saakka. Satronin liikevaihto on ollut noin 15% vuotuisessa kasvussa lähestyen nyt 7 miljoonaa.

Satronin kehittämä optinen mittausteknologia mahdollistaa sakeusmittauksen lisäksi erilaisten sellun analyysisuureiden mittaamisen.

”Sellun täyteainepitoisuus, vaaleus, freeness, kappa ja kuidunpituus on mahdollista mitata tällä tekniikalla jatkuvatoimisesti”, toteaa Nurminen.

Satron VCB -vaaleudenmittauslaite syntyi viisi vuotta sitten.
Kehittämispäällikkö Mika Eerola kertoo yhtiön vahvuuden olevan helppokäyttöisissä, kustannustehokkaissa tuotteissa, jotka tuottavat jatkuvatoimista mittausta. Se on vastaavissa mittauslaitteissa täysin
uutta.

Satronille on tärkeää luoda luottamuksellisia ja pitkäaikaisia asiakassuhteita. Essity kiittelee Satronia juuri asiakaslähtöisyydestä, sillä kun tarvetta on ollut, palvelua on saatu nopeasti.

Satron Instruments avasi juuri uuden huoltokonttorin Lappeenrannassa ja kasvua on ilmassa. Myös Essity laajentaa mittausta paperitehtaan puolelle, sillä digitaalinen aikakausi vaatii prosessimittauksia, jotta laatu pysyy jatkossakin priimana.