Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Automaatioseura r.y.

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Tulevaisuuden tekijä Jukka-Pekka Nikko

J-P Nikko valmistui datanomiksi ammattikoulusta ja armeijan jälkeen siirtyi työelämään jakeluautonkuljettajaksi. Tätä hommaa tehdessä valkeni, että elämässä eteenpäin pääsemiseksi täytyy lähteä opiskelemaan. J-P:lle automaatiotekniikka oli mielenkiintoisin aihe mitä tuli vastaan.

Teksti + Kuva:
Otto Aalto / Päätoimittaja
Julkaistu:

”Automaatiotekniikan lisäksi muita opiskeluvaihtoehtoja minulla ei ollut mielessä. Tekniikka ja asioista selvää ottaminen on aina kiinnostanut. Alan työtilanne oli myös jo silloin hyvä. Käsitys automaatiosta oli melko alhainen.”

”Opiskelin automaatioinsinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Aloitin opinnot 2015 ja valmistuin syksyllä 2019. Osana opintojani suoritin kaksoistutkinnon, joka oli tarjolla koulun puolesta. Kaksoistutkinnossa opintoja suoritetaan 3 vuotta omassa ammattikorkeakoulussa ja 1 vuosi saksalaisessa ammattikorkeakoulussa. Paperit sai molemmista oppilaitoksista.”

Opintojen taso

”Perusperiaatteiden puolesta opinnot valmistivat hyvin. Opintojen aikana pääsi tekemisiin eri valmistajien laitteiden kanssa, ja opetus oli laadukasta. Syvällisempi oppi tuli työharjoittelussa ja opinnäytetyötä tehdessä.

Työharjoittelu antoi hyvää kokemusta työnhakua varten. Tiesi edes hieman millaista ”oikeissa töissä” on. Myös yritysvierailut opintojen aikana helpottivat työelämään siirtymistä. Vierailujen aikana tapasi mahdollisia työnantajia ja rekrytoijia.

Omiin odotuksiin verraten alan todellisuus on ollut paljon syvällisempää. Asioita on huomattavasti enemmän kuin ajattelin. Automaatiota on myös kaikkialla, ja nyt siihen kiinnittää myös huomiota. ”, J-P toteaa

”Automaatioalan opetus on tällä hetkellä kattavaa, sillä nykyiset automaatioalustat ovat hyvin samanlaisia. Kuitenkin oppilaitoksesta riippuen, tuotteiden ja valmistajien tuntemus on hyvin yksipuolista. Automaatiotoimittajien tulisi tehdä syvempää yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta saataisiin useampien eri valmistajien laitteita edes nähtäville. Nyt monet opiskelijat eivät tunne koulusta tullessa kuin kaksi valmistajaa. Toisaalta tähän vaikuttaa markkinoiden tarve, joka Suomessa on jakautunut paljolti yksi ’iso ja muut’ -jakaumaan.”

”Olen tyytyväinen uravalintaani. Automaatio ei ole häviämässä minnekään, vaan enemmänkin muuntumassa ohjelmistopohjaiseksi. Nyt valmistuvat automaatioinsinöörit omaavat hyvän pohjan uuden oppimiselle, jota tällä hetkellä tarvitaan markkinassa. Nyt onkin mielestäni aika jättää merkkiuskollisuus taakse ja siirtyä valmistajasta riippumattomaan automaatioon.”

Ensimmäinen työpaikka

”Ensimmäinen työpaikka löytyi opintojen loppupuolella. Pistin hakemuksia eri työnantajille opinnäytetyötä tehdessä ja pääsin useampaan haastatteluun. Ensimmäiseksi paikaksi valikoitui Seinäjokinen Epec, jonne pääsin ohjelmistotestaajaksi.”

”Nykyinen Schneider Electric urani lähti käyntiin jo opintojen aikana. Saksassa vaihdossa ollessa pääsin Schneider Electricille Saksaan työharjoitteluun ja opinnäytetyötä tekemään. Nykyinen tehtäväni tuli silloin haettavaksi, mutta en tullut valituksi. Loppuvuodesta 2019 kuitenkin sain soiton rekrytoijalta, ja minulta kysyttiin vieläkö paikka kiinnostaa.”

”Työharjoittelun ja opinnäytetyön kautta työelämään pääsy helpottui huomattavasti. Näiden kokemusten kautta pääsi tutuksi yrityksen toimintaan ja tuotevalikoimaan. Myös Saksasta saatuja kontakteja on pystynyt hyödyntämään nykyisessä tehtävässä.”

”Viihdyn hyvin työssäni hyvien työkavereiden kanssa. Myös asiakkaiden kanssa uuden luominen on mielenkiintoista. Pidän myös huolta työn ja vapaa-ajan terveestä jaosta. Aamuni alkavat kuntosalilla ja illat vietän kotosalla vaimon kanssa. Viikonloppuisin entisöin ikuisuusprojektina isän vanhaa moottoripyörää, pyrin tekemään metsätöitä ja tietysti ottamaan välillä aivan rennosti. Talvisin tulee käytyä laskettelemassa ja retkiluistelemassa.”

”Suosittelen ehdottomasti automaatioalaa kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Mikäli tekniikka ja/tai ohjelmointi kiinnostaa, niin automaatioala tarjoaa siihen monia vaihtoehtoja. Alalla voi samalla koulutuksella toimia ohjelmoijana, tuoteasiantuntijana, teknisessä tuessa tai projektipäällikkönä. Myös mahdollisuus koittaa eri rooleja avartaa omaa tekemistä ja mahdollistaa mielekkään tekemisen löytämisen. Tälle hetkellä toimin tehtävässäni myynnin tukena teknisissä asioissa, joten projekteja on useampi meneillään.”

”Työni liittyy täysin automaatioon. Vaikka olenkin myyntiorganisaatiossa, tehtäväni on toimia teknisenä tukena myyjillemme ja uusille asiakkaillemme. Pääosin autan asiakkaitamme yhdessä myyjän kanssa löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun haasteeseensa. Tämä pitää sisällään tuotteiden valintaa, esimerkkiohjelmien tekemistä ja joskus paikan päällä käyttöönottoa.”

”Tulevaisuudessa näen itseni hyvin samantyylisissä teknisiin aiheisiin liittyvissä työtehtävissä. Joko myynnin tukena tai vielä enemmän paneutuneena ohjelmistoihin. Myös mahdollinen projektityöskentely ei ole pois suljettua.”