Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Tuotantodataratkaisu, johon sekä insinöörit että IT luottavat

AVEVA PI -järjestelmä (aiemmin OSIsoft PI -järjestelmä) on datanhallintaratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöjen tarpeisiin ja reaaliaikaisen datan käsittelyyn.

Julkaistu:

AVEVA PI -järjestelmän avulla voi kerätä ja tallentaa tietoa mistä tahansa sijainnista ja lähteestä sekä poimia nopeasti tarvitsemasi tiedot liiketoimintasi optimoimiseksi – kaikki ilman koodin kirjoittamista, joustavassa ympäristössä. AVEVA PI -järjestelmä on suunniteltu nopeaan käyttöönottoon, ja käyttäjät voivat itse luoda tarvitsemaansa sisältöä helppokäyttöisillä loppukäyttäjätyökaluilla.

Taustatiedot ja historia ovat avain PI-järjestelmän vahvuuksien ymmärtämiseen nykyisessä laajassa teollisuuden digitalisaatiomarkkinassa. PI-järjestelmän juuret juontavat yritykseen nimeltä OSIsoft, joka perustettiin vuonna 1980. OSIsoftin keskeisenä tavoitteena oli tarjota markkinoiden paras reaaliaikaisen tuotantotiedonhallintaratkaisu - OSIsoft PI System. Elokuussa 2020 PI-järjestelmästä tuli osa laajempaa tuoteportfoliota, kun AVEVA ilmoitti ostavansa OSIsoftin, ja kauppa saatiin päätökseen 19. maaliskuuta 2021 noin 5 miljardin dollarin kauppasummalla. Tammikuussa tänä vuonna Schneider Electric laajensi omistustaan AVEVAssa nostamalla osuutensa 100 prosenttiin aiemmasta 60 prosentista.

AVEVAn toimintamallissa keskiössä ovat sertifioidut järjestelmäintegraattorit, jotka vastaavat käytännön projektitoimituksista. Suomessa Roima Intelligence on ollut pitkään sekä AVEVAn että OSIsoftin korkeimman tason järjestelmäintegraattorikumppani.

PI-järjestelmän toiminnallisuudet

PI-järjestelmän toiminnallisuudet voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: tiedon kerääminen (Collect), tiedon tallentaminen ja rikastaminen (Store & Enhance) sekä tiedon jakaminen ja käyttö (Deliver).

Keräystasolla PI tarjoaa satoja eri vakiorajapintoja tiedonkeräykseen. Tuki yhdistettävyydelle löytyy yleisesti käytetyistä OPC (DA, UA jne.) -rajapinnoista aina automaatiolaitekohtaisiin protokolliin sekä pilvitason yhteysratkaisuihin kuten Azure Event Hubs.

Tiedon tallennus- ja rikastustasolla ytimessä on Data Archive -tuote, joka on ominaisuuksiltaan tyypillinen prosessihistorian-ratkaisu, eli aikasarjatietokanta. Tätä täydennetään Asset Framework (AF) -moduulilla, jossa mallinnetaan laitehierarkia, rikastetaan mallia tuomalla eri järjestelmistä metatietoa sekä toteutetaan laskentoja ja määritellään tapahtumia (Event Frame). AF:ssä luodaan dataan näkymiä ja esitetään tietomalli loppukäyttäjille selkeän nimeämiskäytännön avulla. AF:ssä toteutus perustuu vahvasti template-pohjaiseen lähestymistapaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi laskentojen uudelleenkäytön ja laitteiden yhdenmukaisen vertailun.

PI Vision tarjoaa ratkaisun tiedon visualisointiin HTML5-pohjaisen web-käyttöliittymän kautta, jossa loppukäyttäjät voivat itse luoda dashboardeja ja katsella PI-järjestelmän dataa vapaasti. PI-järjestelmästä dataa voidaan siirtää myös Exceliin käyttäen PI DataLink Excel-lisäosaa.

Modernissa tiedonhallinnan ratkaisussa avoimet rajapinnat muihin järjestelmiin ovat keskeisen tärkeitä, ja PI-järjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja, kuten REST API ja ODBC-rajapinnat. Tietoa voidaan jakaa turvallisesti myös laajemmalle joukolle AVEVA Data Hub -pilviratkaisun avulla.

Ketkä käyttävät PI-järjestelmää?

Yli 20 000 yritystä eri toimialoilta, kuten valmistava teollisuus, metsäteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, lääketeollisuus, kulutustavarat, energia, vesihuolto ja jätevedenkäsittely, hyödyntävät AVEVA PI -järjestelmää. Roima Intelligence on ollut mukana useissa järjestelmätoimituksissa kaikille näille toimialoille erityisesti Pohjoismaissa.

Esimerkiksi Mitsubishi Power käyttää AVEVA PI -järjestelmää seuratakseen asiakkailleen rakentamiaan energiaympäristöjä, kuten akkuvarastoja ja sähköntuotantoa. AVEVA PI -järjestelmä lisää tietoisuutta järjestelmähäiriöistä, vähentää suunnittelematonta seisokkiaikaa ja auttaa saavuttamaan kestävyystavoitteita.