Kirjoitusohjeet

Haluatko kirjoittaa Automaatioväylään?

Kiitos kiinnostuksestasi kirjoittaa lehteemme. Automaatioväylä julkaisee kiinnostavia artikkeleita automaatioalan kaikilta sektoreilta. Kirjoitusohjeita noudattamalla helpotat sekä omaa että meidän työskentelyämme.

Otsikko houkuttelee
Laadi kirjoitukselle mahdollisimman mielenkiintoinen ja houkutteleva otsikko.

Ingressi
Lyhyt johdanto antaa lukijalle tiivistetyn tiedon artikkelin sisällöstä ja innostaa lukemaan koko jutun. Hyvässä ingressissä kaikki olennainen on tiivistetty 20-30 sanaan tai 5-9 riviin.

Leipäteksti
Tekstin pituus 2-4 liuskaa (A4, 1.5-rivivälillä, 3.500-7.000 merkkiä). Käytä riittävästi väliotsikoita ja kappalejakoja. Älä kuitenkaan aloita tekstiä heti ingressin jälkeen väliotsikolla. Ota huomioon, että lehdessä leipäteksti on neljällä palstalla eikä siinä käytetä muita välejä kuin väliotsikot. Vältä ns. ranskalaisia viivoja ja eriarvoisia, toisilleen alistettuja alaotsikoita. Lehtitekstissä nämä ovat tarpeettomia. Ilmaise väliotsikoissa lyhyesti, mitä seuraavissa kappaleissa kerrotaan. Unohda sellaiset mitään kertomattomat väliotsikot kuin Yhteenveto, Tiivistelmä… Ajattele juttuasi lukijan kannalta. Laita esittämäsi asiat tärkeysjärjestykseen, mielenkiintoisimmat asiat jopa ensimmäiseksi.

Lehtijutun tarkoitus ei ole kertoa kaikkea, vaan parhaimmillaan luoda katsaus käsiteltävään asiaan. Siksi lopussa oleva lisätieto-/lähde-/viiteluettelo on monen mielestä jutun tärkeimpiä osia.

Lehden aiempia numeroita saatat tarvittaessa saada Automaatioväylä Oy:stä, puh. 0201 981 220, sähköposti office@automaatioseura.fi. Kotisivumme www.automaatiovayla.fi kertoo aiemmista teemoista ja niiden sisällöstä.

Hyvä opas oikeinkirjoituksesta löytyy osoitteesta http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenopas/index.html.

Oikeinkirjoitusohjeita voit katsoa ja tulostaa myös  tästä: Oikeinkirjoitusohje (PDF)

Yksi kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa
Kerro asiaasi kuvilla. Kaaviot, taulukot ja kuvat käyvät. Valokuvat voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä paperikuvia tai dioja, nykyään kuitenkin yleisimmin digitaalisia kuvatiedostoja. Paino saa siedettävää jälkeä jo rasteroiduistakin kuvista. Kaaviot, piirokset yms. hyvinä tulosteina ja/tai erillisinä tiedostoina. Sähköiset kuvatiedostot omina tiedostoinaan tarpeeksi isoina ja hyvälaatuisina, ei Office-paketin tekstinkäsittely- taiesitysgrafiikoihin upotettuina!

Älä liitä kuvia tekstitiedostoihin
Tallenna sähköisessä muodossa olevat grafiikat yms. omina tiedoinaan mieluimmin Photosop EPS-muodossa (encoding JPEG, medium quality, ei DCS-tiedostoja vaan yhtenä tiedostona). Myös muut tallennusmuodot (parhaiten JPG ja TIF) kelpaavat toimituksessa muokattaviksi, kunhan pidät tekstit ja kuvat erillään!

Huom! Mikäli artikkeleihin tarkoitetut kuvat lähetetään muina kuin varsinaisina kuvatiedostoina – siis. esim. Word-tekstidokumentteihin upotettuina tai PowerPoint-esityksinä – ei toimitus voi ottaa vastuuta kuvan julkaisemisesta kirjoittajan tarkoittamassa muodossa. Em. muodossa lähetetyt kuvat joudutaan siirtämään esim. leikepöydän kautta kuvankäsittelyohjelmiin ja tallentamaan niissä kirjapainoa varten. Usein saattaa käydä niin, että kaikki piirrosten komponentit eivät kopioidu uusiin kuvatiedostoihin, vaan informaation kannalta tärkeää voi tipahtaa pois. Bill Gates ns. vetää välistä.

Kuvat siis kuvatiedostoina! Jos ei muu onnistu, niin JPG ja RGB-värit!

Kuvateksti selventää kuvien sisältöä. Kuvatekstit voit kirjoittaa erikseen artikkelin loppuun.

Materiaali sähköpostilla tai levykkeellä
– Lähetä tekstisi ja sähköinen kuvamateriaalisi mieluiten levykkeellä, ZIP 100 -levyllä tai CD-ROMilla käyttämäsi
tekstinkäsittelyohjelman talletusmuodossa ilman mitään omia asiakirjan yhteenvetoja/kommentteja, tavutusta,
palstoitusta, oikean reunan tasausta, lihavointeja, kursivointeja tai muita räpellyksiä.
– Tekstin voit lähettää mieluusti myös sähköpostina.
– Lähetä levykkeen mukana paperituloste tekstistä ja kuvista.
– Merkitse tarvittaessa tulosteeseen ohjeet esim. toivomistasi lihavoinneista ym. korostuskeinoista samoin kuin ehdottamasi kuvien sijoituspaikat.
– Älä yritä mallitaittoa eli tekstin ja kuvien yhdistämistä ja muotoilua! Teksti ja kuvat kulkevat eri reittejä kirjapainossa, joten teet itse turhaa työtä ja teetät sitä meilläkin.

Kirjoittaja vastaa tekstinsä oikeinkirjoituksesta ja sisällöstä
Oikolue oma tekstisi ennen lähettämistä. Automaatioväylän toimitus tietenkin stilisoi ja muokkaa
lähettämääsi tekstiä, joten yksikään juttu ei mene toimituksen ohi kirjapainoon.

Kirjoittajan tiedot
Liitä käsikirjoitukseen mukaan valokuvasi julkaistavaksi artikkelin yhteydessä. Lisäksi tulee kirjoittajan nimi ja työ-/toimipaikka malliin Tero Tekstaaja, Yritys Oy. Liitä mukaan myös sähköpostiosoitteesi sekä yrityksesi/organisaatiosi www-sivujen osoite.

Lähetysosoite ja lisätiedot

Päätoimittaja
Automaatioväylä-lehti
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 HELSINKI
FINLAND
+358 201 981 220
toimitus@automaatiovayla.fi