Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Apteekkirobotti ja digitaalinen kaksonen yhteistyössä

NewIcon kehitti tilatehokkaan apteekkirobotin yhteistyössä Schneider Electricin kanssa – jatkokehityksessä apuna digitaalinen kaksonen

Kirjoittaja:
Katariina Lappi
Kuvat:
NewIcon
Julkaistu:

Lääkehuollon automaatiolaitteisiin erikoistuneen NewIconin Fixu G2 -varastoautomaattia käytetään apteekkien ja sairaala-apteekkien lääkevarastoissa, joissa se huolehtii reseptilääkkeiden hyllytyksestä, varastoinnista ja keräilystä.
NewIcon tutustui tarkasti apteekkiasiakkaidensa toiveisiin aloittaessaan Fixu G2 -varastoautomaatin suunnittelun. Ensisijaiset tavoitteet olivat automaatin tilatehokkuuden parantaminen sekä varastoinnin ja keräilyn nopeuttaminen mutta myös laitteen toimitusajan lyhentäminen ja sen valmistuskustannuksien pienentäminen.
”Me kuuntelemme asiakkaidemme vaatimuksia ja pystymme tuottamaan heidän speksiensä mukaisia älykkäitä ja kustannustehokkaita ratkaisuja apteekkien varastoautomaatioon. Saimme säilytettyä modulaarisuuden ja joustavuuden myös uuden laitteen konfiguroinnissa. Tässä suurena apuna on ollut Schneider Electric, joka on ollut asiantunteva kumppani”, kertoo NewIconin tuotekehityspäällikkö Janne Huttunen.

Saimme säilytettyä modulaarisuuden ja joustavuuden myös uuden laitteen konfiguroinnissa, sanoo NewIconin tuotekehityspäällikkö Janne Huttunen.en.

Tiivistä tuotekehityksen yhteistyötä
NewIcon lähti kehittämään Fixu G2 -varastorobotin liikkeenhallintaratkaisua yhteistyössä Schneider Electricin kanssa. Tarkoituksena oli kehittää erittäin tarkkoihin liikkeisiin pystyvä, luotettava ja helposti monistettava ratkaisu. Schneider Electric vastasi G2:n liikkeenhallintaan liittyvästä automaatioratkaisusta kokonaisuudessaan.
Fixu G2:ssa käytetään Schneider Electricin Lexium-sarjan portaalirobottia, servomoottoreita ja -vahvistimia sekä Modicon-liikkeenohjainta. Kokonaisuuteen kuuluu myös Schneider Electricin sähkönjakelun komponentteja, kuten energiamittari, jolla voidaan seurata varaston kokonaisenergiankulutusta ja hetkellisiä kulutuspiikkejä.
”Lähdimme pohtimaan Fixu G2:n ratkaisuja NewIconin kanssa parisen vuotta sitten. Pystyimme tarjoamaan yksittäisiä komponentteja suuremman ratkaisukokonaisuuden, mikä innosti NewIconia miettimään varastoautomaattiaan uudelta kantilta. Tuotekehitysmatkan aikana pääsimme kehittämään automaatiota ja kokonaisuutta tiiviissä yhteistyössä, minkä ansiosta asiakkaan tavoitteet saatiin hyvin täytettyä”, kertoo Solution Sales Manager Petri Rantanen Schneider Electriciltä.
”Tämä on ollut kaiken kaikkiaan todella mielenkiintoinen ja haastava asiakasprojekti. Vaivattomasti ja äärimmäisen nopeasti liikkuva varastorobotti saa kaiken vaikuttamaan helpolta, mutta tähän vaiheeseen pääseminen vaati saumatonta yhteistyötä.”

Tehokkaampaa tilankäyttöä
Yhteisessä tuotekehityksessä molempien osapuolien tavoitteena oli tuoda uusia ominaisuuksia laitteeseen ja tutkia, miten uutta teknologiaa voitaisiin hyödyntää laitteessa. Kehitystyö tuotti monia selkeästi tilatehokkuutta parantavia ideoita.
”Merkittävin yksittäinen kehitysaskel oli lääkepakettien varastoinnin aikaisen asennon muuttaminen, jolla saatiin lisättyä varastoautomaatin tilatehokkuutta. Uusi varastoautomaatti vie vähemmän lattiapinta-alaa mutta varastoi enemmän lääkepaketteja”, kertoo NewIconin Huttunen.
”Lisäksi esimerkiksi aiemmassa sukupolvessa ollut yhdysakseli pystyttiin jättämään kokonaan pois, mikä helpottaa asennustyötä, parantaa konfiguroitavuutta ja on meille kustannustehokas ratkaisu.”
Varastoautomaatin kustannustehokkuutta paransi myös NewIconin päätös siirtyä hankkimaan laitteistoa ensisijaisesti yhdeltä toimittajalta.
”Laitteiston ostaminen hajautetulta toimittajaverkostolta ei ole yhtä kustannustehokasta kuin kokonaisratkaisun valitseminen. Kun mekatroniikka ja sen ohjaus tulevat yhdeltä ja samalta toimittajalta, ratkaisu on optimoitu kokonaisvaltaisesti ja elinkaaren aikainen kesto on huomioitu kokonaisuutena. Myös mahdollisten haasteiden ratkaisu olennaisesti suoraviivaisempaa ja helpompaa”, huomauttaa Rantanen.
”Pystymme myös tukemaan NewIconia useassa kohdemaassa, kun Fixu G2:n tarjonta laajenee globaalisti.”

Digitaalinen kaksonen suunnannäyttäjänä
Hyvin sujunut yhteistyö on innostanut NewIconia ja Schneider Electriciä tähyämään kohti tulevia innovaatioita. Robottivaraston oheen on kehitetty lääkkeiden lajittelulinjasto, jonka kehittämisessä käytetään digitaalista kaksosta.
”Tämä on vielä työn alla oleva projekti, mutta odotamme innolla sitä, että pääsemme lähiaikoina testaamaan meidän ohjelmistoamme tätä ympäristöä vasten. Sen avulla pystymme testaamaan muutosten vaikutusta ilman fyysistä laitekokonaisuutta ja esittämään ratkaisumalleja asiakkaille jo varhaisessa vaiheessa”, visioi Huttunen.
Digitaalisen kaksosen kanssa on mahdollista testata kattavammin tietokonepohjaisien ohjelmien, robottiohjauksien ja PLC-logiikkaohjelmien rajapintoja vasten fysiikkamallia käyttävää digitaalista kaksosta. Tämä voidaan tehdä jo kehitystyön varhaisemmassa vaiheessa, mikä nopeuttaa tuotekehityssykliä.
”Fixu G2:n oheislaitteiden ja laajennusosioiden suunnittelussa olemme siirtyneet yhdessä NewIconin kanssa Machine Expert Twinin käyttöön. Tämän digitaalisen kaksosen avulla NewIcon voi hyödyntää uusien ratkaisujen suunnittelussa laitteensa tarkkaa digitaalista fysiikkamallia. Tämä tehostaa suunnitteluprosessia, parantaa laatua ja pienentää käyttöönottokustannuksia”, kuvaa tuotepäällikkö Heikki Hietanen Schneider Electriciltä.