Tilaa lehti

Mainokset

productronica

Digitalisaatio päästää vanhan logiikkastandardin eläkkeelle

Automaatiojärjestelmien logiikkaratkaisut ovat palvelleet alaa hyvin 60-luvun lopulta lähtien. Kun digitalisaatio-aste nousee ja internetin käyttö lisääntyy, on vanhan IEC 61131 -standardin kuitenkin aika siirtyä eläkkeelle. Schneider Electric on hyödyntänyt uutta IEC 61499 -standardia EcoStruxure-alustan kehittämisessä, jotta operatiivisen toimintaympäristön eri teknologiat toimivat joustavammin ja kustannustehokkaammin.

Julkaistu:

Digitalisaatio, 5G ja uudet teknologiat yleistyvät nopeasti teollisuudessa, mikä tuo mukanaan myös uusia vaatimuksia ja odotuksia laitevalmistajille ja -toimittajille. Teknologinen arkkitehtuuri muuttuu, joten tarvitaan uusi standardi, jolla voidaan kokonaisvaltaisesti hyödyntää digitalisoinnin mukana tulevaa teknologiaa täysimääräisesti.

”IEC 61131 -standardia tukevien logiikoiden rinnalla tuomme uuteen standardiin pohjautuvan mallisarjan. Tämä mallisarja on tärkeä perusta teollisuuden automaatiolle riippumatta siitä, työskenteletkö robottien, prosessiohjauksen tai minkä tahansa automaatioon liittyvän parissa”, sanoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Marko Latvasalo.

”Markkinatutkimuksemme on osoittanut, että alalla on nyt tarve siirtyä eteenpäin. Siksi olemme lähteneet mukaan uuteen IEC-standardiin ja kehitämme ratkaisua, joka mukautuu paremmin monimuotoisempaan toimintaympäristöön ja tukee alan toimijoiden digistrategian tavoitteiden saavuttamista.”

Digitalisoituminen vaatii IT-lähtöistä ajattelua

Schneider Electricin on kehittänyt EcoStruxure Automation Expertin. joka on tapahtumapohjaisuuteen perustuva ratkaisu. Sitä voi kuvata IT-alustaksi, jossa on sekä IT- että OT-ulottuvuudet.

Automation Expertin kantava ajatus on olla ohjelmistokeskeinen automaatioalusta, jonka kehitysympäristön avulla teollisen laitoksen automaatiojärjestelmää voi uudistaa ja kehittää vapaasti. Automation Expert perustuu IEC 61499 -standardiin, jonka avulla voidaan kehittää aidosti avointa teollisuusautomaatioympäristöä.

”Tällä hetkellä alalla yleisesti käytössä oleva IEC 61131-standardi antaa suuntaviivat teollisen ohjelmoinnin kehittämiseen mutta ei mahdollista loppukäyttäjälle valmistajariippumatonta automaation kehittämistä”, Latvasalo huomauttaa.

”Uudessa lähestymistavassa ohjelmistosovelluksia voidaan siirtää vapaasti valmistajien laitealustojen välillä ja järjestelmien datan vaihto toimii saumattomasti. Automation Expertin avulla laitoksen automaatiojärjestelmä voidaan suunnitella alusta loppuun niin, että sen hallinta on tehokasta koko laitoksen elinkaaren ajan.”

Ohjelmistopohjaisuus tuo tehokkuutta

Koska uuteen standardiin perustuva ratkaisu tukee sovellusohjelmistojen siirrettävyyttä ja yhteentoimivuutta eri valmistajien alustojen välillä, se tulee muokkaamaan teollisuusautomaatiojärjestelmien toimintakulttuurin uusiksi.

Automation Expertin avulla voidaan ottaa todellinen harppaus kohti digitaalisempaa teollisuutta. Uuden alustan teknologia mahdollistaa toimintojen täydentämisen esimerkiksi digitaalisilla kaksosilla, pilviratkaisuilla tai hyödyntämällä MATLABin tekoälylgoritmeja.

Automation Expertissä on myös mahdollista luoda objekteja, joita voidaan tuoda ja käyttää AVEVAn valvomojärjestelmäalustalla.

”Alusta on automaation uusi koti, jossa robotit ja koneet toimivat yhdessä rinnakkain”, Latvasalo tiivistää.

EcoStruxure Automation Expert -ratkaisun erityisyys perustuu siihen, että Schneider Electric avasi teollisuuden laitteiston ja ohjelmiston välisen yhteyden. Tämä seikka avaa alan toimijoille täysin uusia joustavuus-, tehokkuus- ja kestävyysratkaisuja.

”Monilla teollisuuden aloilla kärsitään erimerkiksi komponentti- tai työvoimapulasta. Automation Expert tuo helpotusta kumpaankin ongelmaan: järjestelmän kanssa voi käyttää mitä tahansa komponentteja, ja IT-ohjelmoinnin ammattilainen kykenee perehtymisen jälkeen hyödyntämään kehitysympäristöä”, Latvasalo selittää.

”Digitaalisessa automaatio-ohjelmoinnissa hyvä IT-tuntemus on merkittävämpää kuin perinteisen teollisuusautomaation puolella, jossa ohjelmointi on tehty yksittäisten laitteistojen kanssa.”

Logiikka sovitettu OT:lle, ei IT:lle

Kun halutaan hyödyntää koneoppimista, pilvipalveluita, virtuaalista todellisuutta tai AR:ää, kokonaiskuvassa näkyy OT:n ja IT:n integroituminen.

Kun ala käyttää yhä enemmän IT-ratkaisuja, myös automaatiojärjestelmän tulee täyttää vallitsevat vaatimukset.

”Ohjelmoitavien logiikoiden standardi IEC 61131 ei ole sovitettu IT:lle vaan OT:lle, ja nämä ovat kaksi eri maailmaa. Ohjelmoitavan logiikan takana oleva tekniikka toimii yksinkertaisesti eri tavalla”, Latvasalo kertoo.

”EcoStruxure Automation Expertissä on Automation Runtime -toimintoja, jotka korvaavat perinteiset ohjelmoitavat logiikat mutta myös perinteisen teollisuus-PC:n. Se on sovitettu pääasiassa uusiin koneisiin, mutta integraatio olemassa olevaan automaatiojärjestelmään on tehty myös mahdollisimman sulavaksi.”