Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Automaatioseura r.y.

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Robotit mukaan kiertotalouteen

Energian ja materiaalien tuhlaaminen ja sen jälkeen niiden tuotanto tai louhiminen yhä useampien tuotteiden valmistamiseksi ei ole pelkästään kestämätöntä. Se myös vie maapallolta kyvyn tuottaa lisää resursseja ja ottaa vastaan tuottamamme jätteet.

Kirjoittaja:
Osmo Vainio, ABB
Kuvat:
ABB
Julkaistu:

Ei ole epäilystäkään siitä, että maailma kohtaa useita ympäristökriisejä, saastumisesta energian ja resurssien tuhlaukseen. Lisäksi liian monia tuotteita vain heitetään pois käyttöiän päätyttyä. On selvää, että tarvitsemme paljon enemmän kiertotaloutta – taloutta, jossa jätettä sekä käytöstä poistettuja tuotteita ja materiaaleja käytetään arvokkaana resurssina. Sen avulla voimme vähentää louhittavan, käsiteltävän ja kuljetettavan neitseellisen materiaalin määrää.

Tämä on Circularity Gap Report 2023 -raportin viesti – maailmanlaajuisen kiertotalouden avulla voisimme vastata kaikkien tarpeisiin käyttämällä vain 70 prosenttia materiaaleista, jotka tällä hetkellä louhimme ja kulutamme. Nykyisellään materiaalit, jotka kierrätetään takaisin talouden kiertoon elinkaarensa lopussa, muodostavat vain 7,2 prosenttia kaikista taloudessa kulutettavista materiaaleista. Tämä pieni osuus on vain vähentynyt vuosien varrella. Löytääkseen ratkaisun raportin laatijat ovat nimenneet neljä aluetta, joilla voidaan ryhtyä toimiin kiertotalouden parantamiseksi. Yksi näistä alueista on valmistetut tavarat ja kulutustarvikkeet, ja sen tärkeimpiä tavoitteita on pidentää laitteiden, koneiden ja tavaroiden käyttöikää.

Roboteilla on merkitystä jätteiden vähentämisessä

Koska robotit pystyvät suorittamaan tarkkoja liikkeitä toistuvasti ja yhdenmukaisesti, niillä on tärkeä rooli materiaalihävikin vähentämisessä. Tämän vuoksi robottien myynti on kasvanut räjähdysmäisesti, ja IFR:n (International Federation of Robotics) tuoreimmassa raportissa vuotta 2022 kuvataan ennätykselliseksi. Sen aikana maailman tehtaisiin asennettiin kaikkien aikojen suurin määrä eli yli 590 000 uutta teollisuusrobottia.

Tämä kasvu on rohkaisevaa ABB:n kaltaisille robottivalmistajille, ja robottien käyttö tuo epäilemättä suuria etuja käyttäjille – mutta mitä tapahtuu robotin käyttöiän lopussa? ABB:n kaltaiset valmistajat etsivät jatkuvasti tapoja pienentää ekologista jalanjälkeään, ja robottien vastuullinen hävittäminen on keskeinen osa kiertotaloutta.

Tämän saavuttamiseksi ABB tarjoaa palveluja varmistaakseen, että sen robotit auttavat osaltaan ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita. Tämä kuusivaiheinen lähestymistapa auttaa yrityksiä tukemaan kiertotaloutta, mutta myös tuo taloudellisia hyötyjä.

Suunniteltu kestämään

ABB:n pyrkimys varmistaa robottiensa kestävyys pitkällä aikavälillä alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Jotkut laatua ja pitkäikäisyyttä ajatellen suunnitelluista ABB:n roboteista ovat olleet käytössä yli 35 vuotta. Ruotsalainen suunnittelutoimisto Magnussons esimerkiksi sai ensimmäisen ABB-robottinsa vuonna 1974. 42 vuoden jatkuvan käytön jälkeen tämä robotti lopetti toimintansa vasta sitten, kun yritys sulki tuotantolaitoksensa vuonna 2016.

Entistä pitempi käyttöikä

ABB tarjoaa useita robottien käyttöikää pidentäviä ratkaisuja, kuten dataohjattuja palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ryhtyä toimiin robottien käyttöiän maksimointia varten. Näihin palveluihin kuuluvat ennalta ehkäisevä kunnossapito, kuntoon perustuva kunnossapito (CBM, Condition-Based Maintenance) ja yhdistetyt palvelut. CBM-palvelun avulla asiakkaat ymmärtävät, mitkä robotit kuormittuvat eniten.

Ensimmäisellä tasolla tarkastellaan koko robottikalustoa ja määritetään eniten käytetyt robotit. Toisella tasolla nämä robotit tarkastetaan yksityiskohtaisesti, ja ABB:n asiantuntijat tekevät lisäanalyysejä ylikuormituksen syiden selvittämiseksi sekä suosittelevat räätälöityä huoltostrategiaa.

Tämän palvelun avulla voidaan pidentää robotin käyttöikää, mikä edistää kiertotaloutta huoltotarpeiden vähentyessä.

Teollisuudessa tämä palvelu auttoi suurta autovalmistajaa löytämään laitoksensa kuormitetuimmat robotit ja tekemään ennalta ehkäiseviä huoltoja. Niiden ansiosta 280 robottia pystyvät jatkamaan työtään vuoteen 2035 asti aiemmin tehdyistä 25 000 tuotantotunnista huolimatta.

Uusi elämä roboteille

Kuten sanonta kuuluu, kaikki hyvä päättyy aikanaan, ja se koskee myös robotteja. Kun robotti on saavuttanut käyttöikänsä lopun, ABB tarjoaa uudelleenvalmistus- ja takaisinostopalvelua, jossa tuotteet ja osat käytetään uudelleen tai kierrätetään. Yleensä 60–80 prosenttia robotista voidaan käyttää uudelleen, kun taas loput lähetetään sertifioiduille kierrätyskumppaneille. Lähes kaikki autoteollisuudessa käytettävät ABB-robotit esimerkiksi saavat toisen elämän ja jopa viidesosa niistä vielä kolmannenkin.

ABB:n kuusi uudelleenvalmistuskeskusta Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa ottavat vuosittain takaisin noin 250 robottia ja antavat niille uuden elämän uusien tai samojen asiakkaiden palveluksessa.

Koska paljolti maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuvat toimitusketjun häiriöt pitkittivät toimitusaikoja, kunnostettujen robottien kysyntä kasvoi yli 25 prosenttia vuonna 2022. ABB odottaa kysynnän kasvavan edelleen, kun valmistajat etsivät kestävämpiä ratkaisuja.

Viimeisten 25 vuoden aikana ABB:n robottien uudelleenvalmistukseen keskittyvät tiimit ovat kunnostaneet ja päivittäneet tuhansia robotteja. Aiemmin omistettujen robottien lisäksi myös oheislaitteet, kuten ohjaimet ja manipulaattorit, kunnostetaan uutta vastaaviksi.

Ennen ABB-sertifioiduksi kunnostetuksi robotiksi merkitsemistä jokainen käytetty laite tarkastetaan perusteellisesti, mihin sisältyy yksityiskohtainen tarkastus ja vähintään 16 tunnin toimintotestaus. Jokaisella kunnostetulla robotilla on kahden vuoden takuu, ja se voidaan myös päivittää toimimaan uusimmalla ohjaimella.

Kunnostettuja laitteita ostettaessa käyttäjät saavat paikallisilta huoltotiimeiltä saman tuen kuin uusille ABB-roboteille, myös asennuksen ja koulutuksen.

Kunnostettuja robotteja ostamalla voidaan leikata 75 prosenttia tuotannon aikana syntyvistä hiilidioksidipäästöistä verrattuna uusiin robotteihin. Esimerkiksi ABB IRB 6640:n hävittäminen romuna aiheuttaisi 1,4 tonnin materiaalihävikin. Se olisi pääasiassa metallia, joka kuluttaa paljon energiaa sekä aiheuttaa siten päästöjä talteenoton ja jälleenkäsittelyn yhteydessä.

Kohti kiertotaloutta robottien avulla

Kun maailma heräilee ympäristöongelmiin, yhä useammat robottien käyttäjät ovat alkaneet toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. ABB auttaa robottien käyttäjiä maksimoimaan robottien käyttöiän käyttämällä ne uudelleen ja hävittämällä ne vastuullisesti käyttöiän lopussa. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään ratkaisuja entistä kestävämpään toimintaan.