Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Automaatioseura r.y.

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Yhteistyörobotiikan seuraava vaihe

Melkein kaksikymmentä vuotta ensimmäisten yhteistyörobottien eli cobottien markkinoille tulon jälkeen automatisoinnissa on alkamassa uusi aikakausi. Tuotekehityksen kärkeen ovat nousemassa edistyneimmät cobottien loppukäyttäjät ja asiakaslähtöinen tuotekehitys.

Kirjoittaja:
Miikka Jokinen
Kuvaaja:
Meeri Utti
Julkaistu:

Kun Universal Robots (UR) aloitti cobottien valmistamisen, harvat uskoivat, että robotti voisi olla monipuolinen, intuitiivinen, turvallinen ja riittävän edullinen lähes mihin tahansa käyttöön.

Nykyään se on todellisuutta lähes kaikenkokoisissa yrityksissä. Joka vuosi automaatiosta tulee kehittyneempää ja helpompaa käyttää. Mikä ajaa tätä kehitystä? Asiakaslähtöinen tuotekehitys.

Loppukäyttäjät ovat tekniikan paras tuomari

Cobottien käyttöä harkitsevaa yritystä kannustaa joka puolella tehtävät innovaatiot. Myös loppukäyttäjillä on rohkaisevia kokemuksia niiden tuomista hyödyistä.

Vaikka yrityksellä ei olisi aiempaa kokemusta robotiikasta, niillä voi olla paljonkin kokemusta automaatiosta. Robotiikan soveltamista vasta aloittelevat yritykset ymmärtävät oman liiketoimintansa tarpeet paremmin kuin kukaan muu. Niillä voi olla arvokasta näkemystä siitä, miten automaatioa kannattaa soveltaa.

Asiakkailla on ymmärrys siitä, mitä automaatio voi tehdä heidän hyväkseen. He myös tietävät mitä tarvitsevat saadakseen tehtyä muutoksen työskentelytavoissaan.

Konseptirobotit ja asiakkaan ääni

UR:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Lars Agerlin pitää tuotekehitystiimien kehitystä mainiona esimerkkinä asiakaslähtöisestä lähestymistavasta.

”Olemme luoneet erityisiä tuotetiimejä, jotta saamme asiakkaan äänen keskeisemmäksi osaksi tuotekehitysprosessiamme”, Lars kertoo.

Nämä tiimit pureutuvat syvälle asiakkaiden haasteisiin pystyäkseen luomaan niihin selkeitä ratkaisuja.

”Osana tätä toimintaa tuotekehityksen insinöörimme jatkavat keskustelua asiakkaan kanssa koko kehitysprosessin ajan. Me näytämme asiakkaalle etukäteen tulevat vaiheet ja saamme vastineeksi palautetta siitä, onko suunta oikea”, Lars lisää.

Seuraava esimerkki UR Innovation Labsin toiminnasta valottaa hyvin sen tavoitteita.

Vuonna 2021 tuotekehitystiimi tutki asiakkaiden kanssa toisiinsa liittyviä markkinasegmenttejä, joissa robotiikalta edellytetään korkeaa puhtautta ja hygieenisyyttä. Sovelluskohteet vaihtelivat epäpuhtauksien pitämisestä poissa robotista aina täydellisen puhtaan robotin tekemiseen. Näitä tarvitaan esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja puolijohdetuotannossa.

Keskittymällä asiakkaiden haasteisiin he loivat konseptirobotin kuudessa kuukaudessa. Konseptirobotti esiteltiin Yhdysvalloissa Automate- ja Saksassa Analytica -messuilla vuonna 2022.

Tämä on uusi lähestymistapa yhteiskehitykseen, josta UR:n tuotekehitystiimi sai hyvää palautetta.

”Toimme konseptirobotin näihin suuriin kansainvälisiin näyttelyihin nähdäksemme potentiaalisten asiakkaiden spontaanit reaktiot”, Augerlin sanoo.

”Saimme palautetta kymmeniltä yrityksiltä, joista osa toimi yllättävillä toimialoilla. Jotkut heistä olivat potentiaalisia asiakkaita, jotka halusivat käyttää cobotteja, mutta jonkun syyn takia eivät voineet. He kertoivat, miten voisimme kehittää cobottia.”

Agerlin kertoo, kuinka tämä lähestymistapa on kriittinen UR:n uusille ketterille prosesseille.

”Meidän on kyettävä sopeutumaan ja muutettava suunnitelmiamme uuden informaation tai palautteen perusteella sitä mukaa, kun saamme sitä”, hän lisää.

”Vesiputouslähestymistavan mukaisesti loimme cobotille ennakkoon tavoitteet ja seurasimme niiden täyttymistä kaksi vuotta. Nyt toimimme rinnakkain tavoitteiden kanssa, jotta voimme jatkuvasti julkaista tuotteita ja päivityksiä. Emme ole enää musta laatikko.”

Universal Robotsin tutkimus- ja kehitysjohtaja Lars Agerlin

Automaatiosta tulee aiempaa yksinkertaisempaa

Vaikka vesiputousmalli voi johtaa hyvinkin erikoistuneisiin cobot-malleihin, Agerlinin tiimit tutkivat myös, kuinka he voivat tehdä coboteista helpommin käytettäviä jo vakiintuneissa käyttökohteissa.

”Etsimme jatkuvasti tapoja tehdä cobottien käytöstä helpompaa ja intuitiivisempaa”, Agerlin sanoo.

”Mitä paremmin onnistumme, sitä helpompaa on tuotannon käynnistäminen ja sitä nopeammin asiakkaat voivat alkaa tehdä työtä sovelluksillaan.”

Tämä koskee sekä loppukäyttäjiä että ekosysteemikumppaneita, jotka auttavat tuotannon aloittamisessa.

PolyScope X -hallintaohjelmisto esiteltiin IMTS 2022:ssa maistiaisena tulevaisuuden ohjelmistojen ominaisuuksista. Samalla ajatuksella kuin UR esitteli puhtaan konseptin cobottinsa saadakseen palautetta, yritys esitteli uuden ohjelmointiteknologiansa oppiakseen asiakkailta ja kumppaneilta.

Beta-asiakkaiden kehityspanoksen ansiosta PolyScope X helpottaa CNC-konepajoja ja pieniä räätälöityjä sarjoja tekeviä yrityksiä niin, että tuotanto on käynnistettävissä 10 minuutissa ilman tarvetta uudelleenohjelmointiin.

Ja monilla aloilla kuten koneistuksessa PolyScope X auttaa käynnistämään tuotannon pakkauksen purkamisen jälkeen kahdeksassa tunnissa tai jopa nopeammin, jos CNC-kone on jo valmis sovelluksen integrointiin.

PolyScope X:n avulla UR:n järjestelmäintegraattorit, OEM-valmistajat ja UR+-kumppanit saavat suuremman ja paremman työkalupaketin räätälöityjen ratkaisujen luomiseksi asiakkailleen.

Integraattorit ja kumppanit voivat kehittää omia malleja ja ohjelmistoratkaisuja, mitkä parantavat heidän kykyään luoda täysin konfiguroitava käyttöliittymä avaimet käteen -periaatteella. Ne voivat auttaa asiakkaitaan tehostamaan tuotantoa ja hallitsemaan tuotannon muutoksia ilman uudelleenohjelmointia.

Janavalo Oy_cobotti hitsaussovelluksella.

Keskity arvolähtöiseen suunnitteluun

Asiakaslähtöisen suunnittelun käsite ei ole uusi, vaikka automaatiossa se on hieman harvinaisempaa. UR vie sen vielä pidemmälle keskittyen eniten lisäarvoa asiakkaalle tuoviin suunnittelun osiin.

UR:n tuote- ja sovellusratkaisujen johtaja Fabio Montagna avaa konseptia.

”Jos kysyt asiakkailta, mitä he haluavat, saat vastauksen, että he haluavat kaiken ja vielä heti. Kaiken ytimessä on ymmärtää, mitä he todella tarvitsevat. Meidän on löydettävä mikä heille on tärkeintä ja korjattava se ensin.”

Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä uusilla markkinoilla kuten yhteistyörobotiikassa. Siellä käyttäjät eivät välttämättä tiedä tarkalleen, mitä tarvitsevat.

Montagna tähdentää, että UR toimii nopeasti muuttuvassa toimintakentässä. Mahdollisuuksien kirjo saattaa hämmentää, jos katse ei pysy pallossa.

”Meille on erittäin tärkeää keskittyä niihin asiakkaiden haasteisiin, joiden ratkaiseminen tuo heille suurimman arvon. Tämä mahdollistaa heidän menestymisensä, kasvunsa ja kukoistamisen. Jos he onnistuvat, me onnistumme”, hän sanoo.

Fabion mukaan tämä tapahtuu kuuntelemalla markkinoita, asiakkaita ja analyytikoita. Näiltä saadun ymmärryksen jälkeen tärkeintä on työskennellä yhdessä.

”Asiakasarvolähtöistä suunnittelua tapahtuu vain silloin, kun löydämme harmoniaa kuten orkesterissa. Jos pasuuna tekee omaa juttuaan ja oboe soittaa toista kappaletta, se ei toimi”, Fabio sanoo.

Luodakseen asiakasarvoa UR:n on kuunneltava ja pohdittava yhdessä, mihin suuntaan asiakas ja hänen liiketoimintansa on menossa.

”Se on moni henkilöitä koskeva ponnistus, joka ei rajoitu vain tuotekehitykseen vaan koskettaa kaikkia, joilla on ymmärrystä asiakkaan ajattelutavasta.”

Näin asiakasorientoituneeseen prosessiin pystyvät myös kokeneet yritykset, jos niitä on johdettu viisaasti.

”UR:n täytyi käydä läpi kaikki aiemmat vaiheensa päästäkseen tähän pisteeseen”, Fabio sanoo.

”UR:n toimitusjohtaja Kim Povlsen on tämän filosofian suurin puolestapuhuja ja myös emoyhtiömme Teradyne on täysillä mukana.”

UR palkkaa uusia ihmisiä auttamaan muutoksen toteuttamisessa. Nykyiset työntekijät saavat mahdollisuuden ratkaista haasteita uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

”Olemme täällä varmistaaksemme, että ihmiset voivat työskennellä robottien kanssa, eivät robottien tavoin”, Agerlin ja Montagna avaavat.

Tämä asettaa ihmiset suunnittelun keskipisteeseen ja varmistaa, että UR-cobotit pysyvät robotteina, joiden kanssa ihmiset haluavat työskennellä.

”Se on erikoistuneiden tuotetiimien kauneus”, Montagna sanoo. ”Päätökset tekevät ihmiset, jotka ovat lähimpänä asiakkaita.”