Tilaa lehti

Mainokset

productronica

Automaation tietoturva -julkaisut

Kirja: Automaation tietoturva – Kriittisen tuotannon turvaaminen

Kirja auttaa vastaamaan toimintaympäristön muutoksen haasteisiin ja antaa kokonaisnäkemyksen tietoturvallisen toiminnan ja kehittämisen kokonaisuudesta ja periaatteista automaatiossa. Se nostaa esiin viimeisten vuosien automaation tietoturvaan keskittyneiden kehityshankkeiden kautta saataville tulleita aineistoja ja toimii suomenkielisenä peruslähteenä kriittisen infrastruktuurin automaation tietoturvaan, alan ammattilaisten kansantajuisena lähdeaineistona, sekä palvelee opetusta alan oppilaitoksissa.

Kirja on tarkoitettu kaikille automaation parissa työskenteleville, toimialalle siirtyville ja aihetta opiskeleville. Kirja on kirjoitettu mahdollisimman yleistajuisesti, jottei aiemman osaamisen puute tulisi esteeksi kokonaisuuden ymmärtämiselle. Monimutkaisetkin seikat kuvataan yksinkertaistetusti siten, että jokainen automaatioasiantuntija voisi omaksua ja ymmärtää ainakin tärkeimmät automaation tietoturvan perusperiaatteet.

Kirjassa on hyvin jäsennellyn tekstin (230 sivua) lisäksi runsaasti havainnollistavia taulukoita ja kuvia sekä valaisevia case-esimerkkejä. Kirjan kirjoittajina ovat Suomen automaatioalan tietoturva-ammattilaiset.

Linkki kirjan sivuille.

Katso videolta esittely kirjasta

– kirjan päätoimittaja Pasi Ahonen (Kyberhallinta Pasi Ahonen Oy) esittelee kirjaa webinaaripuheenvuorossaan (SAS Webinar: OT & teollisuusautomaatiojärjestelmien tietoturva, helmikuu 2021, www.automaatioseura.fi/tapahtumat)