Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Murroksen kestäviä investointeja

Energiakriisi nosti sähköjärjestelmän toimivuuden ja sähkön riittävyyden yhteiskunnan ykköspuheenaiheeksi, kun saatavuushaasteet kärjistyivät ja sähkön hinta nousi talven aikana tavalla, johon Suomessa ei ole totuttu.

Kriittisten kuukausien jälkeen näyttää siltä, että kaikista pahimmilta skenaarioilta vältyttiin, ja yhteistyö alan keskeisten toimijoiden sekä kuluttajien välillä toimi. Vaikka moni on jo saattanut huokaista helpotuksesta, energiamarkkinoiden entistä vaikeampi ennustettavuus ja hinnanvaihtelut ovat tulleet jäädäkseen. Tämä on tärkeä huomioida uusia energiantuotanto- ja teollisuusinvestointeja suunniteltaessa.

Kriisi ei pysäyttänyt muutostahtia kohti omavaraista, entistä vihreämpää ja joustavampaa sähkömarkkinaa. Kriisi saattoi osaltaan jopa kiihdyttää sitä. Uusiutuvan energian investoinnit jatkuvat vahvoina, kun tuulivoiman rinnalle alkaa rakentua teollisen mittakaavan aurinkopuistoja. Lisäksi perustyöt ensimmäisten vetylaitosten osalta ovat jo käynnissä. Teollisuuslaitosten investoinnit sähköisiin ratkaisuihin lämmön ja höyryn tuotannossa vähentävät entisestään tarvetta öljylle ja maakaasulle. Tulevaisuudessa sähköllä tuotetaan myös vihreää vetyä ja synteettisiä polttoaineita. Nämä uudet ratkaisut vähentävät entisestään fossiilisten polttoaineiden käyttöä mutta lisäävät sähköntarvetta entisestään.

Kun maailman muutostahti kiihtyy, teollisilta investoinneilta vaaditaan yhä suurempaa mukautumiskykyä muuttuviin olosuhteisiin. Uudet digitaaliset automaatio- ja järjestelmäratkaisut tarjoavat keinoja, joita ei ole aiemmin ollut käytettävissä. Pelkät sääennusteet tai raja-arvot eivät enää riitä. Tulevaisuudessa teollista kilpailukykyä mitataan sillä, kuka osaa parhaiten hyödyntää kehittyneitä analytiikkamalleja ja tekoälyn luomia mahdollisuuksia sekä mukautua uusiin, vielä tuntemattomiin haasteisiin. Optimointi, tiedonhallinta ja ennustekyvykkyys luovat edellytyksiä tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Ne myös vähentävät riskejä. Samaan aikaan muut energiajoustavuuden ratkaisut, kuten virtuaalivoimalaitos ja akkuvarastot, tarjoavat mahdollisuuksia sähkömarkkinoiden riskien tasapainottajina.

Maailman poliittinen tilanne ja ilmastonmuutos haastavat meitä kaikkia. Teollisuus ja energia-ala ovat jo ottaneet huimia loikkia, mutta edelleen tarvitaan uusia ratkaisuja ja uutta osaamista. Paineet muuttaa liiketoimintaa ovat suuret, jotta nuorillekin jäisi elinkelpoinen maailma ja työmarkkinat, joilla he voivat hakea paikkaansa. Voimme kuitenkin suhtautua murrokseen luottavaisesti, jos kehitämme kykyä ennakoida, optimoida ja joustaa toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

”Energiamarkkinoiden entistä vaikeampi ennustettavuus ja hinnanvaihtelu ovat tulleet jäädäkseen”
Miia Wallén työskentelee energiamurros ja teollisuussegmentin vetäjänä Siemens Osakeyhtiön palveluiden ja ratkaisuiden liiketoimintayksikössä.