Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Vallankumous kolmessa aallossa

Vuosi 2023 merkitsi siirtymistä analyyttisen tekoälyn ajasta generatiivisen tekoälyn aikaan. ChatGPT katalysoi tekoälyn uuden aallon, joka perustuu laajoihin kielimalleihin. Nämä tekoäly mallit tuottavat tekstiä, kuvia, musiikkia, liikkuvaa kuvaa ja jopa 3D-malleja tavalla, jonka ei aiemmin uskottu olevan mahdollista koneille. Ja tämä taas mahdollistaa uusia tuotteita ja palveluita, joita on vaikea kuvitella etukäteen. Siksi nimitys tekoälyn vallankumous on paikallaan.

Hype on siis kova, mutta niin se oli Suomessa myös vuonna 2017, kun analyyttinen tekoäly, joka perustuu koneoppimiseen, teki tuloaan. Järjestämämme pääministerin tekoälyseminaari katalysoi keskustelun, missä julistettiin Suomen tekoälyajan alkaneen ja että tekoäly on uusi sähkö. Samana vuonna perustimme tekoäly-yhtiö Silo AI:n. Seuraavan viiden vuoden toteutettiin lukematon määrä tekoälyn sovelluksia kuten ennakoiva huolto, konenäköön perustuvat laadunvalvontajärjestelmät, simuloidut ympäristöt datan generointiin, energia järjestelmien ja logistiikan optimointi, tuotesuosittelija, ja tilannetietoiset koneet. Hype johti siis investointeihin ja konkretiaan. Niin myös nyt.

Tekoälyn vallankumous etenee kolmessa rinnakkaisessa aallossa: yksittäiset työn-
tekijät tehostavat työtään, yritykset tehostavat sisäistä toimintaansa ja kolmannessa aallossa yritykset kehittävät uusia tuotteita ja palveluita. Juuri kolmas aalto on kiinnostavin koska siellä tapahtuu suurin arvonluonti.

”Juuri kolmas aalto on kiinnostavin”

Markkinoille on jo tullut generatiivisen tekoälyn sovelluksia kuten tuotesuunnitteluavustaja, joka tekee käyttäjän tuotekuvauksesta valmiin designin osineen kaikkineen, jota voidaan edelleen kehittää vuorovaikutteisesti. Yrityksissä on mittaamaton määrä arvokasta dataa, jota voidaan hyödyntää RAG (Retrieval-Augmented Generation) -menetelmällä yhdistämällä ulkoisia tietokantoja ja käyttäjän syötettä, parantaen tekoälyn tarkkuutta ja luotettavuutta. Näin voidaan toteuttaa vaikkapa teollisen huollon keskusteleva tuki tai dokumentointiavustaja T&K osastolle. Tulevaisuudessa älykkäät, autonomiset agentit ja robotit avaavat aivan uusia
mahdollisuuksia.

Tutkimusten mukaan suomalaiset yritykset ovat olleet hitaita generatiivisen teko-älyn hyödyntämisessä. Uhkana onkin jäädä odottelemaan, kun maailmalla edetään nopeammin. Muista että muutos tapahtuu hiipimällä, jos et ota ensimmäistä askelta tänään olet helposti takamatkalla. Kokeile siis itse tekoälyn sovelluksia ja lähde kehittämään oman yrityksesi toimintaa ja tuotteita tekoälyllä.

Tero Ojanperä
Silo.ai