Tilaa lehti

Mainokset

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y.

Suomen robotiikkayhdistys r.y.

Pääkirjoitus 2/2021: Älykäs rakennus joustaa, tuottaa ja varastoi uusiutuvaa energiaa

Hiljattain uutisoitiin tapauksesta, jossa Manner-Euroopan sähköverkko meinasi pimentyä. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan ja verkon tila tasapainotettua, mutta mistä tuossa tammikuisessa tapahtumassa oikeastaan oli kyse ja miten rakennusten älykkyys voisi tulevaisuudessa estää vastaavat tilanteet?

Energiajärjestelmän sähköistyminen on edellytys hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Sähköistyminen etenee, kun pääosin uusiutuvat energian tuotantomuodot syrjäyttävät fossiiliset polttoaineet. Samalla sähköverkko kuitenkin altistuu voimakkaalle turbulenssille; puhtaasti tuotettua sähköä kun ei aina ole saatavilla yhteiskuntamme tarpeita vastaavaa määrää. Tulevaisuudessa tarvitaan siis entistä enemmän älykästä energianhallintaa, erityisesti energiaintensiivisessä rakennuskannassa.

Rakennukset kuluttavat noin 40 % tuotetusta energiasta, joten sähköistyvä energiajärjestelmä luo muutospaineita myös älykkäämmän rakennusautomaation suuntaan. EU-tasolla on viime vuosina aktiivisesti tartuttu kiinteistökannan mahdollisuuteen tukea uusiutuviin energiavaroihin perustuvan sähköverkon toimintavarmuutta. Rakennusten potentiaalia toimia sähköverkon säätöreservinä pyritäänkin nyt edistämään älyvalmiusindikaattorin, tutummin SRI:n (Smart Readiness Indicator) avulla. SRI-älykäs rakennus joustaa ja leikkaa tehon huippukuormia sähköverkon tarpeiden mukaisesti, sekä tekee itsenäisesti päätöksiä paikallisesti tuotetun (uusiutuvan) energian talteenotosta ja vapautuksesta käyttöön käyttäjän hyvinvoinnista tinkimättä.

Mutta, palataanpa vielä tuohon tammikuiseen tapahtumaan. Vuosittaiset sähköverkon häiriöiden määrät ovat kasvaneet dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana ja yksi merkittävä tekijä on tuulija aurinkoenergian tuotantomäärien voimakas kasvu. Tuona tammikuisena iltapäivänä uusiutuvan energian tuotantomäärät olivat merkittävästi ennustettua alhaisempia, mikä johti verkkotaajuuden romahdukseen.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä ei tule perustumaan vain uusiutuviin energiavaroihin vaan ennen kaikkea sähköverkon joustotoimenpiteiden laajamittaiseen käyttöönottoon, erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa. Tekninen valmius rakennuskannan aktiiviselle osallistamiselle on jo osittain olemassa, mutta pelisäännöt tarvittavien investointien arvonluonnille ovat vielä kesken. Avoin keskustelu ja yhteistyö erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin toimijoiden keskuudessa onkin edellytys joustavamman sähköverkon ja hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Eerika Janhunen

Kirjoittaja on älykkäämmän rakennuskannan puolestapuhuja, konetekniikan diplomi-insinööri ja väitöskirjatutkija kiinteistötalouden tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa.