Tilaa lehti

Mainokset

productronica

Ihmisten yhteistyöllä digitalisaation hyödyt esiin

Viime vuosina olemme oppineet, että digitalisaatio ei ole enää pelkkä muotisana teollisuudessakaan, vaan se on juurtunut osaksi arkipäivää. Sähköjärjestelmän älykkäiden laitteiden, automaation sekä muiden lähteiden tuottamaa tietoa kerätään jo kattavasti yhden järjestelmän piiriin ja analysoidaan sitä kokonaisuutena, jota hyödynnetään niin kunnossapidossa kuin laajemminkin laitosten operatiivisessa toiminnassa.

Julkaistu:
”Asiantuntijat eivät ole häviämässä minnekään"

Toimivan järjestelmän voi rakentaa monella eri tavalla. Usein haasteeksi muodostuu sen rakentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta eri toimituskokonaisuuksissa olevia tietokantoja sekä mahdollisesti myös yhteisiä, jo olemassa olevia väyläratkaisuja voidaan hyödyntää. Lisäksi on tärkeää tarkastella kriittisesti myös järjestelmän ratkaisumalleja, sillä vaikka teknisesti vielä parempi malli voi olla tarjolla, on riskinä kustannusten kasvu tasolle, joka ei enää vastaa järjestelmän kautta saatavia hyötyjä.

Useiden tiedonkeruu- ja analysointitoteutusten myötä voidaan myös korostaa, että vanha totuus yhteistyön ja kommunikaation merkityksestä ei ole digitalisaation myötä katoamassa minnekään. Paras hyöty järjestelmästä saadaan jatkuvalla vuorovaikutuksella. Järjestelmä mahdollistaa tarkemman vuosittaisen korjaus- ja huoltosuunnitelman laatimisen, mikä auttaa pidemmän aikavälin huoltokustannusten täsmällisemmässä budjetoinnissa. Eri osapuolten yhteistyöllä pystytään identifioimaan ja priorisoimaan tulevaisuuden kehityskohteet, ja se toimii hyvänä pohjana myös tuotantoprosessin kehittämiselle. Järjestelmän käytön helppous lisää läpinäkyvyyttä tehtaan kaikille eri tasoille sekä parantaa toiminnan ennustettavuutta.

Mitä seuraavaksi? Kun perusta on hyvässä kunnossa, sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan lisää. Kattava, oikeisiin asioihin perustuva tiedonkeruu, yksinkertaiset tietoa jalostavat laitemallit sekä tiivis ihmisten välinen yhteistyö luovat perustan, jonka päälle voidaan lähteä rakentamaan yhä kehittyneempää automatiikkaa ja analysointia. Digitalisaatio on jo osa kunnossapidon arkea teollisuudessa, ja jonain päivänä samaan tapaan osana päivittäistä toimintaa ovat myös koneoppiminen ja yhä älykkäämmät algoritmit, jotka pystyvät tekemään entistä haastavampia päätelmiä puolestamme. Asiantuntijat eivät ole kuitenkaan häviämässä minnekään, vaan he saavat tuekseen entistä älykkäämpiä digitaalisia apulaisia.

Ilmari Lepistö
Collaborative Operations
Center Manager, ABB